DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Tragedia pri vystavbe dialnice v Kurimanoch
Debata medzi súcasným a bývalým ministrom dopravy by sa v skratke dala zaškatulkovat do "bitky o skruž". Kým J. Figel tvrdil, že na stavbe bola nacenená a teda mala byt použitá výsuvná skruž, J. Pociatek hovorí, že bola použitá taká technológia, ktorú schvaloval projekt,  teda podporná skruž. Demagog.sk mal v tomto prípade množstvo tažkostí dôkladne overit tieto výroky, kedže aj v odborných kruhoch dochádza k rozporuplným vyjadreniam ohladom toho co "malo byt" a co v skutocnosti "bolo" použité pri výstavbe mosta pri Kurimanoch. Druhým rozmerom debaty bol vplyv ceny na kvalitu stavby, ktorú do verejného diskurzu systematicky od tejto tragédie prináša strana SMER-SD. Ani tu nemožno jednoznacne urcit kedy sa politici dopúštajú pravdivých a nepravdivých tvrdení. Casto nie je špecifikované, z akého materiálu alebo z akého porovnávania vychádzajú. Debatu preto obecne možno oznacit ako velmi zmätocnú a zahmlievajúcu skôr ako osvetlujúcu. Slovenská verejnost môže jedine dúfat, že vyšetrovanie, ktoré má túto tragédiu objasnit prinesie nezávislé a hodnoverné výsledky. Podla dostupných verejných zdrojov, sme dospeli k nasledujúcim hodnoteniam.

Ján Figeľ

KDH
2 2 0 3

Ján Počiatek

SMER-SD
2 0 1 4
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Ján Figeľ
 • Ján Počiatek
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Figeľ

KDH

A jedna z prvých súťaží, ktorú realizujete na D3 vygenerovala na kilometer 16 miliónovú cenu.

Na telo - 12.11.2012
Nepravda

Prvá súťaž týkajúca sa diaľnice D3 vo funkčnom období súčasného ministra dopravy J. Počiatka je verejné obstarávanie na výstavbu úseku Svrčinovec- Skalité v dĺžke 12,28 km. Štát predpokladal celkovú cenu za úsek 363 mil, čo predstavuje 29,5 mil. eur za km. Vo verejnom obstarávaní bola najnižšia ponu...

Ján Figeľ

KDH

Chcem povedať, že sme za rok a pol dali do výstavby 56 kilometrov ciest na základe kritérií.

Na telo - 12.11.2012
Pravda

Uvádzame výpočet diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré zahájila (sú v realizácií) vláda I. Radičovej (júla 2010).V roku 2010 bolo zahájených v plnom profile 14,190 km a v polovičnom profile 5,210 km diaľnic.- R4 Košice - Milhosť 14,190 km - D1 Jablonov - Studenec (druhý profil) 5,210 kmV roku 201...

Ján Figeľ

KDH

Slovensko za minulé obdobie bolo nad európskym priemerom(cena za 1 km diaľnice pozn.). My sme sa pri súťažiach posunuli na úroveň Nemecka, Slovinska, Chorvátska.

Na telo - 12.11.2012
Neoveriteľné

Takýto výrok je len veľmi ťažké hodnotiť. J. Figeľ by musel špecifikovať prinajmenšom o akom type diaľnic hovorí a z akého materiálu porovnania vychádza.  Z minulosti máme dostupné krátke vysvetlenie českého Ředitelstva silnic a dálnic (pdf.), ktoré ukazuje porovnanie nákladov na 1 km diaľnice v prí...

Ján Počiatek

SMER-SD

Ja vám poviem, čo sa stalo. Stalo sa to, že pán Figeľ zastavil v jeden moment výstavbu diaľníc a začal úplne nový systém. Novú éru. Táto súťaž bola jedna z prvých a bola prvá, kde urobili vo veľkom zhone aj absolútne preukazateľné, koľko trvala príprava tejto súťaže koľko bolo zmätočných otázok a odpovedí v tom, veľmi zmätočná súťaž rozdelili ju ešte navyše pôvodne jeden úsek na dva úseky, ale to nejde do týchto detailov.

Na telo - 12.11.2012
Zavádzajúce

Ján Figeľ skutočne pripravil projekt nanovo. Dovtedy sa uvažovalo o výstavbe tohto úseku diaľnice formou PPP projektov. "Zákazku na úsek diaľnice D1 Jánovce - Jablonov, ktorého súčasťou je aj zrútený most, získal Váhostav v tendri za bývalej vlády. Pôvodne mali práce na deväťkilometrovom úseku stava...

Ján Figeľ

KDH

Pán minister prišiel z Kuvajtu (sic!), po dovolenke a v pondelok jednoznačne vyjadril na tlačovke, že zodpovedný respektíve vinníkom je zhotoviteľ, že dozor teda NDS s tým nič nemá, pretože preberá iba výsledok a problém sú ceny. V stredu už pomenoval aj mňa ako zodpovedného. To znamená, jednoznačne politizoval a politizuje...

Na telo - 12.11.2012
Pravda

Našli sme dve tlačové besedy J. Počiatka po návrate z dovolenky v Dubaji. Prvú z 5. 11., t.j. pondelku  a  druhú z 8. 11., tj štvrtku.  Takže J. Figeľ si nezapamätal správne dni, kedy sa konali tlačové besedy ministra Počiatka. Hovorí však pravdu. Spočiatku minister Počiatek uvádzal a...

Ján Počiatek

SMER-SD

Tá ponuka, ktorú pán Figeľ vyobstaral (forma skruže na danom moste pozn.) bola 3 krát lacnejšia, už v tendri 3 krát lacnejšia ako priemerná cena nacenená ostatnými uchádzačmi v tej súťaži.

Na telo - 12.11.2012
Neoveriteľné

Náklady na v tendri vybranú technológiu výstavby t.j. formu skruže nedokážeme porovnať s ostatnými ponukami v tendri. Tieto informácie sú väčšinou utajené obchodným tajomstvom a nie je ich preto možné z verejných zdrojov porovnať....

Ján Počiatek

SMER-SD

Ale príčiny sú podľa mňa oveľa rozsiahlejšie. A ja si myslím a tvrdí to aj 42% firiem a množstvo iných odborníkov, a Slovenská komora stavebných inžinierov ako aj naozaj samotní robotníci, tí subdodávateľské firmy, že tento systém ako to dnes funguje v stavebníctve je chorý. Pretože cena má vplyv na kvalitu.

Na telo - 12.11.2012
Pravda

Podľa Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva na rok 2012  je považovaná zo strany stavebných firiem za problematickú oblasť legislatíva upravujúca verejné obstarávanie. Stavebnik.sk odkazujúci na túto štúdiu uvádza, že podľa ich skúseností je  väčšinou rozhodujúcim kritériom vo výbero...

Ján Počiatek

SMER-SD

Pretože napríklad projektant, ktorý projektoval a keď ste súťažili podľa projektu, ktoré vyprojektoval tento projektant, tak asi ste sa spoliehali na tie projekty. Ten konštatuje, že dodávateľom navrhnutá technológia výstavby na predmetnom moste spĺňa požiadavky a predpoklady schválenej projektovej dokumentácie.

Na telo - 12.11.2012
Neoveriteľné

Nie je možné z verejných zdrojov dohladať informácie potvrdzujúce/vyvracajúce predložené vyjadrenie projektanta, vyjadrenie Národnej dialničnej spoločnosti a rovnako ani podrobnosti samotného projektu....

Ján Figeľ

KDH

To, čo je záväzné, právne zákonne je nielen zákon ale aj zmluva o dielo, ktorá je výsledkom súťaže a výsledkom vzťahu medzi objednávateľom Národnou diaľničnou spoločnosťou a združením a v nej je uvedené pre tri mosty využitie výsuvnej skruže. Teda tej, ktorá je upevnená na mostnej konštrukcii a posúva sa.

Na telo - 12.11.2012
Neoveriteľné

Na základe zmluvy o dielo sa zhotoviteľ diela zaväzuje objednávateľovi, že dielo vykoná za zjednanú cenu na svoje vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Problémom je, že v zmluve o dielo (.pdf) sa píšu rôzne veci. Nacenená je výsuvná skr...

Ján Počiatek

SMER-SD

Ale podľa všetkej dokumentácie a konštatácia odborníkov ako je napríklad projektant stavby a renomovaní odborníci z tohto stavebného odboru konštatujú, že je tam to, čo pán Figeľ vysúťažil. Že tam bola tá technológia použitá.

Na telo - 12.11.2012
Neoveriteľné

Podľa fotografii uverejnených vo viacerých denníkoch (napr. tu) bola pri výstavbe použitá podporná skruž, teda debnenie mosta spojené zo zemou. Podľa uzatvorenej zmluvy, ktorá je citovaná viacerými denníkmi (napr. Pravda a SME) sa však hovorí o použití "posuvnej podpornej skruže". Problém je ale, kt...

Ján Figeľ

KDH

A my sme prešli tým rozhodnutím od extra predražených PPP projektov, ktoré by nás stáli ročne 30 rokov každý rok 500 miliónov eur.

Na telo - 12.11.2012
Nepravda

Spravodajský server SME.sk uvádza informácie,  ktoré vychádzajú z výpočtu konzultanta svetovej banky Juraja Mesíka "Najbližších 30 rokov zaplatíme zo svojich daní každý rok 600 miliónov eur súkromnému investorovi."  Správa vyplýva z výpočtu konzultanta svetovej banky Juraja Mesíka...

Ján Počiatek

SMER-SD

Projektová dokumentácia naznačuje to budovanie podpernej podpery rámcovo, technologicky. Všeobecne. Preto a navyše je tu odpoveď na. Súčasťou tej zmluvy o dielo sú aj odpovede, ktoré vysvetľujú niektoré veci. A práve za pána Figeľa odpovedal obstarávateľ, že ak zostane výsledný most identický ako je v dokumentácii, môže použiť inú technológiu ak nebude potrebné žiadať o zmenu stavby. Čiže ak nezmení tvar mostu, ako takého, čiže nebude treba na to nové stavebné povolenie, môže použiť ľubovoľnú technológiu na to ako podoprie počas betonáže tú stavbu.

Na telo - 12.11.2012
Pravda

Počiatek opäť naráža na otázku 237-s.6 Doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov:" Myslíme si správne, že alternatívna technológia výstavby mostov (pri zachovaní tvaru konštrukcie) sa nepovažuje za variantné riešenie, ale za inú metódu výstavby? Budú v takom prípade zhotoviteľovi uhradené pol...

Ján Počiatek

SMER-SD

Ja mám tiež celú sadu dokumentov a keď chcete teda ešte k tej zmluve o dielo niečo. Súčasťou tej zmluvy o dielo sú aj vysvetľujúce otázky. V ktorých sa v jednej z nich konštatuje, že a teraz to nebudem citovať. Ale že vo všeobecnosti ak postaví ten zhotoviteľ to dielo tak ako je vyprojektované, môže použiť ľubovoľnú technológiu. Čiže samotný pán Figeľ počas tej súťaže umožnil tým zhotoviteľom vyhotovovať to použitím ľubovoľných technológií.

Na telo - 12.11.2012
Neoveriteľné

Ján Počiatek naráža na otázku č. 237- s. 6 Doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov , ktorá znie: "Myslíme si správne, že alternatívna technológia výstavby mostov (pri zachovaní tvaru konštrukcie) sa nepovažuje za variantné riešenie, ale za inú metódu výstavby? Budú v takom prípade zhotovite...

Ján Figeľ

KDH

Toto je v zmluve o diele, ktorá je záväzná (použitie výsuvnej skruže pri výstavbe mostu pozn.).

Na telo - 12.11.2012
Neoveriteľné

V prípade zmluvy o diele medzi ohľadom mosta v Kurimanoch, ktorá bola podpísaná stavebníkmi Váhostavu z Bogl a Krysl je naozaj uvedené, že výsuvné skruže budú použité ako podporné konštrukcie. Pri stavbe tohto mosta však boli použité pevné skruže, čo je lacnejšie, ale aj nebezpečnejšie riešenie.Prob...

success
error