DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

Projektová dokumentácia naznačuje to budovanie podpernej podpery rámcovo, technologicky. Všeobecne. Preto a navyše je tu odpoveď na. Súčasťou tej zmluvy o dielo sú aj odpovede, ktoré vysvetľujú niektoré veci. A práve za pána Figeľa odpovedal obstarávateľ, že ak zostane výsledný most identický ako je v dokumentácii, môže použiť inú technológiu ak nebude potrebné žiadať o zmenu stavby. Čiže ak nezmení tvar mostu, ako takého, čiže nebude treba na to nové stavebné povolenie, môže použiť ľubovoľnú technológiu na to ako podoprie počas betonáže tú stavbu.

Tragedia pri vystavbe dialnice v Kurimanoch - 12.11.2012
Pravda

Počiatek opäť naráža na otázku 237-s.6 Doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov:

Myslíme si správne, že alternatívna technológia výstavby mostov (pri zachovaní tvaru konštrukcie) sa nepovažuje za variantné riešenie, ale za inú metódu výstavby? Budú v takom prípade zhotoviteľovi uhradené položky podľa súpisu položiek uvedených v tendrovej dokumentácii pre výstavbu realizovanú na výsuvnej skruži?" a odpoveď znela: 
"Ak zostane výsledný most identický a náklady si započíta zhotoviteľ do položiek uvedených v tendrovej dokumentácii, môže použiť inú technológiu a ak nebude potrené žiadať o zmenu stavby pred dokončením. Platby budú vykonávané podľa skutočne vykonaných prác a podľa položiek uvedených v tendrovej dokumentácii." 
Na základe toho hodnotíme daný výrok za pravdivý, avšak s poznámkou, že nevieme určiť smerodajnosť tohto dokumentu. Počiatek má teda pravdu, že niečo takéto sa v dokumente píše, avšak nemusí mať pravdu, že je to právoplatný argument, ktorý sa môže použiť ako ospravedlnenie, že sa použila iná technológia.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.11.2012
success
error