DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

Ja mám tiež celú sadu dokumentov a keď chcete teda ešte k tej zmluve o dielo niečo. Súčasťou tej zmluvy o dielo sú aj vysvetľujúce otázky. V ktorých sa v jednej z nich konštatuje, že a teraz to nebudem citovať. Ale že vo všeobecnosti ak postaví ten zhotoviteľ to dielo tak ako je vyprojektované, môže použiť ľubovoľnú technológiu. Čiže samotný pán Figeľ počas tej súťaže umožnil tým zhotoviteľom vyhotovovať to použitím ľubovoľných technológií.

Tragedia pri vystavbe dialnice v Kurimanoch - 12.11.2012
Neoveriteľné

Ján Počiatek naráža na otázku č. 237- s. 6 Doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov , ktorá znie: "

Myslíme si správne, že alternatívna technológia výstavby mostov (pri zachovaní tvaru konštrukcie) sa nepovažuje za variantné riešenie, ale za inú metódu výstavby? Budú v takom prípade zhotoviteľovi uhradené položky podľa súpisu položiek uvedených v tendrovej dokumentácii pre výstavbu realizovanú na výsuvnej skruži?" a odpoveď znela: 
"Ak zostane výsledný most identický a náklady si započíta zhotoviteľ do položiek uvedených v tendrovej dokumentácii, môže použiť inú technológiu a ak nebude potrebné žiadať o zmenu stavby pred dokončením. Platby budú vykonávané podľa skutočne vykonaných prác a podľa položiek uvedených v tendrovej dokumentácii." 
Na základe toho možno prvú časť hodnotiť ako pravdu, avšak s poznámkou, že nevieme určiť smerodajnosť tohto dokumentu. Počiatek má teda pravdu, že niečo takéto sa v dokumente píše, avšak nemusí mať pravdu, že je to právoplatný argument, ktorý sa môže použiť ako ospravedlnenie, že sa použila iná technológia. Rovnako tiež nevieme overiť, či to bol Figeľ resp. jeho podriadení, kto takúto zmenu odobril.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.11.2012
success
error