DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

Ale podľa všetkej dokumentácie a konštatácia odborníkov ako je napríklad projektant stavby a renomovaní odborníci z tohto stavebného odboru konštatujú, že je tam to, čo pán Figeľ vysúťažil. Že tam bola tá technológia použitá.

Tragedia pri vystavbe dialnice v Kurimanoch - 12.11.2012
Neoveriteľné

Podľa fotografii uverejnených vo viacerých denníkoch (napr. tu) bola pri výstavbe použitá podporná skruž, teda debnenie mosta spojené zo zemou. Podľa uzatvorenej zmluvy, ktorá je citovaná viacerými denníkmi (napr. Pravda a SME) sa však hovorí o použití "posuvnej podpornej skruže". Problém je ale, ktorý dokument brať za ten, ktorý "sa vysúťažil" a čo presne znamená posuvná podporná skruž.

V samotnej zmluve o dielo (.pdf), je na viacerých miestach nacenená výsuvná skruž, avšak v projektovej dokumentácii sa má jednať už o posuvnú podpornú a Prof. Halvoník (12. novembra 2012), ktorý cituje nákres z projektovej dokumentácie, hovorí, že zakreslená je len podporná skruž. Teoreticky tak je možné argumentovať akoukoľvek skružou, pretože všetky sa v tom alebo onom dokumente spomínajú. Záleží len, ktorý dokument berieme za smerodajný.


Nie je preto spoľahlivo možné určiť, či v tomto prípade hovorí minister Počiatek pravdu, a je nutné si počkať na ďalšie informácie.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.11.2012
success
error