DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

V súvislosti s protipovodňovým programom už bolo vytvorených niekoľko tisíc pracovných príležitostí.

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 21.03.2011
Nepravda

V clánku sme.sk z augusta 2010 sa v súvislosti s prácami na protipovodnových opatreniach píše:

"Predpokladáme, že bude vytvorených asi pättisíc pracovných miest,“ hovorí Devanová, hovorkyna ministerstva práce.

Další clánok na s24.sk z marca 2011 uvádza:

"Drobné vodné toky a odvodnovacie systémy na Slovensku tento rok caká údržba, ktorá má zabezpecit prevenciu pred povodnami a dat prácu až 1 200 ludom. Vyplýva to z materiálu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý v stredu [2. 3. 2011] schválila vláda. ... Podla predpokladov rezortu vdaka údržbe vznikne v období od 1. apríla do 30. septembra tohto roku 1 100 až 1 200 sezónnych pracovných príležitostí ... "

V dalšom clánku sme.sk z 10. marca 2011 sa uvádza:

"'Vytvorenie vodozádržných prvkov a realizácia revitalizacných opatrení si vyžiada vytvorenie minimálne 2500 pracovných príležitostí v roku 2011 sezónneho a prechodného charakteru vrátane rozšírenia existujúcich odborných kapacít,' uvádza sa v návrhu prvého realizacného projektu." (Pod projektom sa myslí Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR).


Všetky správy hovoria v súvislosti s protipovodnovým plánom o vytvorení pracovných miest. Nevyplýva z toho však, že tieto miesta už boli vytvorené, ako uvádza Ivan Mikloš, ale že ešte len vytvorené budú. 

Dátum zverejnenia analýzy: 20.03.2011
success
error