DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

Plus navyše z deficitu sme museli uhradiť 750 mil. Sk, kde sme sanovali neuhradené výkony vo verejnom záujme, aby som bol úplne presný - z rokov 1997 až 2002, čo si dokonca sami priali v roku 2003 - Uznesenie 1178, že to vyriešia do júna 2004. Myslíte si, že niečo vyriešili? Nič nevyriešili.

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 21.03.2011
Neoveriteľné

Uznesenie vlády č. 1178/2003 ukladá ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií podpredsedovi vlády a ministrovi financií podľa bodu D.4. vyriešiť spôsob vyrovnania zostatku pohľadávky Železničnej spoločnosti, a. s. voči štátu za neuhradené výkony vo verejnom záujme

do 30. júna 2004. 

O tom, či to vláda M.Dzurindu vykonala sa nám nepodarilo nájsť žiadne informácie.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.03.2011
success
error