DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

My sme vtedy zvolili stratégiu, pretože ich biznis plán, ktorý priniesli hovoril o tom, že by sa z tejto situácie vedeli dostať, tak sme im poskytli len návratnú finančnú výpomoc. Tú mimochodom už súčasná vláda preklasifikovala, alebo inými slovami notifikovala ju spätne za rok 2009 nie ako pôžičku, ale ako transfer a prilepila to k nášmu deficitu, o čom sa samozrejme deficit navýšil a dnes veľmi radi vykrikujú, že aký bol ten deficit veľký.

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 21.03.2011
Pravda

Podľa výročnej správy (.pdf) z roku 2009 prijala spoločnosť ZSSK Cargo štátnu finančnú výpomoc vo výške 165,97 milióna EUR na riešenie finančných problémov. O návratnej finančnej výpomoci sa rozhodlo uznesením vlády č. 173 zo 4. marca 2009.

Podľa dokumentu "Výsledok hospodárenia verejnej správy v metodike ESA 95" (.pdf) došlo k preklasifikovaniu návratnej finančnej výpomoci pre Cargo na kapitálový transfer, čo má negatívny vplyv na schodok verejnej správy (strana 2). Ako dovod preklasifikovania sa uvádza to, že spoločnosť použila prostriedky na pokrytie prevádzkových strát a v roku 2010 očakáva stratu.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.03.2011
success
error