DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

Súčasná vláda čo jedine dokázala ešte urobiť, aj ďalšiu vec, ktorú sme mali v rámci uznesenia a hlavne v rámci taktiky zvyšovania úrovne finančného vzdelávania a všeobecnej finančnej osvety, tak zrušili náš návrh na materiál technické zabezpečenie systému ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, ako aj zavedenie finančnej akadémie, pretože úloha kvôli neaktuálnosti.

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 21.03.2011
Pravda

Na základe uznesenia c. 98/2011 vláda zrušuje:

"A.55. - v úlohe B.2 uznesenia vlády SR c. 734 zo 14.10.2009 pre podpredsedu vlády a ministra financií – v spolupráci so spolugestormi opatrení zabezpecovat plnenie úloh z akcných plánov, uvedených v prílohe Implementacnej správy 2009 – v opatrení 'Zvýšenie úrovne financného vzdelávania a všeobecnej financnej osvety' úlohu 2 – Predložit na rokovanie vlády návrh materiálno-technického zabezpecenia systému ochrany spotrebitela na financnom trhu a úlohu 3 – Vytvorenie akadémie financného vzdelávania."

Odôvodnenie K uzn. vlády c. 734, úlohe B.2 - rok 2009:

"Pripájame sa k odôvodneniu Ministerstva financií SR, ktoré navrhuje úlohu zrušit z dôvodu neaktuálnosti."

Podobný výrok od Kažimíra sme overovali tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.03.2011
success
error