DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Zvyšuje sa ich úverová zaťaženosť (štátnych teplární, pozn.).

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 21.03.2011
Zavádzajúce

Zvyšovanie úverovej zaťaženosti môžeme pozorovať takmer u každej teplárenskej spoločnosti, avšak Zvolenská teplárenská vykazuje znižovanie úverovej zaťaženosti. Platí to v absolútnom ako aj pomernom vyjadrení voči celkovým pasívam.

Bankové úvery - Tepláreň Košice (.pdf), a.s. za roky 2006 - 2009 sú nasledovné:

2009 - 16 037 349 eur.
2008 - 8 852 154 eur.
2007 - 6 417 491 eur.
2006 - 6 903 223 eur.

Bankové úvery - Žilinská teplárenská (.pdf), a.s. za roky 2006 - 2009 sú nasledovné:

2009 - 15 375 441 eur.
2008 - 11 213 291 eur.
2007 - 10 785 634 eur.
2006 (.pdf) - 6 626 037,3 eur.

Bankové úvery - Martinská teplárenská, a.s. za roky 2006 - 2009 sú nasledovné:

2009 (.pdf) - 14 262 569 eur.
2008 (.pdf) - 4 281 152, 49 eur.
2007 (.pdf) -
2006 (.pdf) - 0 eur.

Bankové úvery - Trnavská teplárenská, a.s. za roky 2006 - 2009 sú nasledovné:

2009 (.pdf) - 4 183 973 eur.
2008 (.pdf) - 3 177 321 eur.
2007 (.pdf) - 3 964 681, 67 eur.
2006 (.pdf) - 3 291 509 eur.

Bankové úvery - Zvolenská teplárenská, a.s. za roky 2006 - 2009 sú nasledovné:

2009 (.pdf) - 3 928 199,97 eur.
2008 (.pdf) - 4 296 980,7 eur.
2007 (.pdf) - 7 511 560,8 eur.
2006 (.pdf) - 4 570 703 eur.

Bankové úvery - Bratislavská teplárenská, a. s. nie sú uvedené vo výročných správach. 

Dátum zverejnenia analýzy: 20.03.2011
success
error