DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Zmeny v zákone o organizácii Ústavného súdu
Diskusia o kontroverznom tahu vládnej strany SMER, ktorá sa rozhodla patovú situáciu ohladom súdneho sporu medzi Jozefom Centéšom a prezidentom Ivanom Gašparovicom riešit zákonom, sa niesla najmä v duchu výmeny odborných právnych názorov. Okrem nich však diskutujúci poslanci NRSR Róbert Madej zo strany SMER a Gábor Gál zo strany Most-Híd použili velké množstvo faktických výrokov. Pozitívom tejto relácie je predovšetkým to, že ani jeden z 29 výrokov sme neoznacili ako nepravdivý. Gábor Gál si však na svoje konto pripísal niekolko zavádzajúcich výrokov, napríklad nesprávnu interpretáciu slov predsednícky Ústavného súdu. Za zavádzanie považujeme aj jeho snahu preniest autorstvo myšlienky, že situáciu s vyblokovanými sudcami je možné vyriešit rozhodovaním pléna Ústavného súdu, na poslanca Martvona. Martvon síce na schôdzi NRSR o takejto možnosti hovoril, nevztahoval ju však na súcasný prípad, ako sa opakovane vyjadril pocas schôdze aj formou tlacovej správy. V neposlednom rade Gál predbiehal pri výroku, že strana SaS už nemá poslanecký klub, hoci o jeho zrušení sa len diskutuje.

Róbert Madej

SMER-SD
16 0 0 0

Gábor Gál

MOST-HÍD
10 0 3 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Róbert Madej
 • Gábor Gál
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Gábor Gál

MOST-HÍD

Je to gentleman agreement, že sme sa dohodli v opozícii, že právo nominovať bude mať strana Sloboda a Solidarita, ale keďže už sa rozpadli, nemajú poslanecký klub v Národnej rade, tak treba sa k tomu stavať tak, že musíme o tom diskutovať.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Zavádzajúce

Výrok Gábora Gála považujeme za zavádzajúci, keďže poslanecký klub strany SaS zatiaľ nebol zrušený.Medzi poslanecké kluby NRSR stále patrí aj poslanecký klub strany SaS so šiestimi členmi. O zrušení klubu z dôvodu menej ako ôsmich členov sa diskutuje, predseda SaS Richard Sulík je presvedčený, že zr...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Ústavný súd o tejto voľbe povedal, napriek tej vašej kritike, že voľba je platná, ústavná a prezident by mal kandidáta vymenovať. Môže to odmietnuť len v odôvodnených prípadoch. Toto odmietnutie nemôže byť svojvoľné.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Jozef Čentéš bol zvolený za generálneho prokurátora NR SR 17. júna 2011 vo verejnej voľbe. Predchádzali tomu však viaceré udalosti. Na Jozefovi Čentéšovi ako spoločnom kanditátovi na post generálneho prokurátora sa vtedajšia koalícia dohodla v novembri 2010, tesne pred opakovanou tajn...

Róbert Madej

SMER-SD

Pokiaľ viem, tak v rámci Operačného programu Infraštruktúra OPIS sú pripravené finančné prostriedky na zavedenie elektronizácie, aj podateľne na Ústavnom súde.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Zavedenie elektronizácie aj podateľne na Ústavnom súde je súčasťou Operačného programu informatizácie spoločnosti (OPIS). Podľa tlačovej správy (.pdf) podpísalo ministerstvo financií SR (ako sprostredkovateľský orgán pre OPIS) 17. augusta 2012 zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s&...

Róbert Madej

SMER-SD

Oni si nemôžu predstavovať nejaký senát najvýhodnejší, pretože vždy aj ten prvý sudca spravodajca a senát je určený spôsobom náhodného prideľovania, náhodného výberu sudcu na Ústavnom súde.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Podľa  Rozvrhu práce Ústavného súd SR na rok 2013 platí, že: "Rozdelenie práce v rozhodovacej činnosti sa riadi zásadou náhodilosti prideľovania vecí jednotlivým sudcom tak, aby sa dodržalo pravidlo ich rovnomerného zaťažovania.""Veci patriace do pôsobnosti pléna ústavného súdu sa prideľuj...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Tam nikde v zákonnej novele nie je napísané a práve aj pán docent Drgonec povedal to, že tie bangalorské princípy majú byť aplikované v ojedinelých prípadoch. A vaša novela sa bude vzťahovať na ďalšie všetky prípady, kde budú namietnutí všetci sudcovia Ústavného súdu.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Ústavný právnik docent Drgonec vystupuje priamo v relácii O 5 minúť 12 na STV z 5. mája 2013, kde hovorí: "Bangalorské princípy sú presne o pravidlách, za ktorých výnimočne a ojedinele môžu o veci rozhodovať sudcovia, ktorí sú vylúčení, ktorí sú inak vylúčení, lebo nikto iný rozhodovať nemôže."...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Ale čo sa týka tohto, že plénum by malo rozhodnúť, to najprv navrhol pán poslanec Martvoň zo Smeru, potom prišli s tým ústavní sudcovia a aj pán docent Procházka, čiže to nie je z mojej hlavy.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Zavádzajúce

Denník SME 30. apríla 2013 informoval o návrhu poslanca NRSR za stranu SMER Anton Martvoň, podľa ktorého by "Ústavný súd mohol rozhodovať v prípade vyblokovania sudcov pre ich zaujatosť v pléne, a nie v senáte. Znamená to, že o spore medzi Ivanom Gašparovičom a Jozefom Čentéšom by rozhodov...

Róbert Madej

SMER-SD

Dovolím si citovať, z bangalorských princípov citujem: " doktrína nevyhnutnosti umožňuje sudcovi, ktorý je inak vylúčený, pojednávať a rozhodovať vo veci, ak by nevykonanie viedlo k nespravodlivosti." To znamená, že naozaj môže ísť o prípady, keď je: "podobne vylúčený alebo ak odročenie, alebo zmätočné konanie by spôsobili extrémne vážne ťažkosti, alebo ak dotknutý sudca nie je členom súdu zriadeného pojednávať a rozhodovať v spornej veci", a tak ďalej, "z času na čas, môžu vzniknú pred malým počtom konečných súdov poverených významnými ústavnými a odvolacími funkciami, ktoré nemôžu byť delegované na iných sudcov."

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Róbert Madej cituje z rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva v konaní Harabín vs. Slovenská republika, ktorého súčasťou je aj sekcia "Relevantné medzinárodné dokumenty", na ktoré odkazuje. V tejto sekcii sa vysvetľujú aj Bangalórske zásady správania sudcov a na strane 14 doktrína nevyhnutnosti:"M...

Róbert Madej

SMER-SD

Ale rozhodnutie ústavného súdu o pozastavení účinnosti bolo z Košíc do Bratislavy do Zbierky zákonov na ceste a počas cesty oni samozrejme, kým ešte nebolo publikované, si urobili voľbu.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Ústavný súd SR prijal v stredu 15. júna 2011 predbežné opatrenie, ktorým pozastavil účinnosť zákona o volebnom poriadku v časti týkajúcej sa voľby generálneho prokurátora, čím zablokoval možnosť verejnej voľby. Nález Ústavného súdu č. 95/2011 uvádza (.pdf):"Na našom území patrili vere...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Marta JANČKÁROVÁ, moderátorka: Pán Gál, je to jedno, či je niekto namietnutý alebo už aj vylúčený? Gábor GÁL: Zďaleka nie je, lebo ten namietnutý, o tom namietnutom sudcovi ešte môžu povedať, že nie ja zaujatý alebo predpojatý, čiže môže kľudne rozhodnúť.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Zákon č. 38/1993 Z.z o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky ustanovuje: § 28(1) Účastník konania môže vyhlásiť, že niektorého zo sudcov odmieta pre jeho predpojatosť. Ak dôvody, ktoré vedú k vyhláseniu o odmietnutí sudcu pre jeho predpojatosť vznikli do začiatku ústneho pojednávania,...

Róbert Madej

SMER-SD

Bangalorské princípy vychádzajú potom z toho, že je nevyhnutné v záujme zachovania spravodlivosti a rozhodnutia vo veci, že pokiaľ existujú tieto procesné prekážky, tak musia rozhodovať aj sudcovia, ktorí by boli predpojatí alebo namietnutí, pokiaľ nie je iná možnosť.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý. Vzhladom na nedostupnost oficiálneho slovenského prekladu tzv. Bangalorských princípov za relevatný dokument považujeme anglickú verzia textu spolu so sekundárnymi zdrojmi v slovenskom jazyku.Originálne znenie tzv. doktríny nevyhnutnosti z dokumentu (.pdf) The Bang...

Róbert Madej

SMER-SD

Ja si dovolím citovať alebo parafrázovať to, čo povedal pán poslanec Procházka asi pol hodinu pred touto reláciou v spravodajskej televízii, kde hovoril, že on osobne by sa možno trošku inak staval pri tých námietkach predpojatosti a konzervatívnejšie by rozhodoval.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

V relácii V politike na TA3 5. mája 2013 povedal poslanec Radoslav Procházka: "Že poviem vám teraz veľmi otvorene a asi aj prekvapujúco. Ja osobne by som pri rozhodovaní o vylúčení sudcov Brňáka a Lalika bol podstatne zdržanlivejší, ako bol ten námietkový senát a mne sa tie oficiálne dôvody až také ...

Róbert Madej

SMER-SD

Hovorím to preto, lebo súčasný procesný i spravovací poriadok Ústavného súdu neumožňuje a nejakým spôsobom mám za to, že znemožňuje rozhodovať Ústavnému súdu aj v prípade, pokiaľ ide o namietnutých, aj v prípade pokiaľ ide o sudcov, ktorí boli vylúčení.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Zákon č.38/1993 Z.z o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky ustanovuje: § 27(1) Sudca je vylúčený z výkonu sudcovskej funkcie v konaní vo veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti.§ 28 (2) Ak ide o ...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Vy ste vlastne povedali zákonom, Ústavný súd povedal, že dvaja sudcovia sú predpojatí vo veci, preto majú byť vylúčení z rozhodovania. Čo povedal Smer v Národnej rade? Nie, dvaja sudcovia nebudú vylúčení a budú rozhodovať.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Dňa 9. januára bola Ústavnému súdu Slovenskej republiky doručená námietka (.pdf) predpojatosti Jozefa Čentéša proti dvom sudcom, Petrovi Brňákovi a Milanovi Ľalíkovi.  Tlačová informácia Ústavného súdu Slovenskej republiky č.11/2013 z dňa 28. januára 2013 uvádza (.pdf):"Dňa 24. január...

Róbert Madej

SMER-SD

Poslanci fotili vlastné hlasovacie lístky, pán poslanec, poslanci si svojim spôsobom kontrolovali jedného a druhého seba. Ja ak vám môžem citovať, budem vám citovať vášho straníckeho predsedu Béla Bugára, akým spôsobom tajná voľba, čo je základom demokracie, má prebehnúť, tak citujem: "my máme istotu v klube, máme dvojitú kontrolu a keby to potrebovala premiérka, môžem ju uistiť", povedal Béla Bugár, "musíme, skúsim zistiť, komu ušla ruka, od nás nie", povedal Bugár s tým, že pre neho je dôležité kto a prečo nedodržal dohodu. Pán poslanec, toto je vyjadrenie z 2. decembra predminulého roku a ja si dovolím ešte jednu: "predseda Most-Híd Béla Bugár nevie, koho je to vina. Naša určite nie, lebo my máme dvojitú kontrolu. Radšej nepoviem svoj názor, lebo by ste to museli vypípať" povedal, na ďalší postup sa podľa neho treba pýtať vtedajších koaličných partnerov.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Je pravdou, že si poslanci fotili vlastné hlasovacie lístky počas voľby Generálneho prokurátora. Informoval o tom okrem iného server Aktuality.sk. Výrok o fotení hlasovacích lístkov sme overovali aj v relácii O 5 minút 12 17. februára 2013. Pri prvých dvoch neúspešných voľbách generálneho...

Gábor Gál

MOST-HÍD

No vydierať sa nikto nedá, lebo nikdy mu nevidíte čo, aký lístok hodí do plendy. Toto tiež skonštatoval napríklad Ústavný súd a v niekoľkých rozhodnutiach povedal, že tá voľba [Čentéša - pozn.] bola zákonná, ústavná, aj platná. Ústavný súd povedal, že boli tam nejaké pochybenia, boli tam nejaké formálne nedostatky alebo či neboli, ale Ústavný súd túto problematiku uzavrel, že voľba bola platná, ústavná, zákonná.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Rovnaký, resp. veľmi podobný výrok sme overovali 17. februára 2013 v relácii O 5 minút 12.Z rozhodnutia Ústavného súdu vo veci ústavnosti voľby generálneho prokurátora vyplýva, že Jozef Čentéš bol zvolený v súlade s Ústavou SR.Rozhodnutie Ústavného súdu z 5. októbra 2011 potvrdzuje, že voľba generál...

Róbert Madej

SMER-SD

Celé toto, ako ste si nevážili Ústavný súd, myslím si, že skomentoval pán Procházka 5. januára 2013, citujem: "to bola podľa mňa akože jedna z najčiernejších hodín bývalej vládnej koalície." Citujem pani Radičovú, expremiérku z 5.2.2011: " v mnohých momentoch to bola fraška. Spôsob voľby generálneho prokurátora ma neteší, voľba je nedôstojná a skutočne ju možno nazvať fraškou."

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Poslanec Procházka sa takto vyjadril 5. januára 2013 v Sobotných dialógoch Rádia Slovensko (prepis newtonmedia.sk):Branislav DOBŠINSKÝ, moderátor: "Teraz to vrátim tú otázku späť, späť na, na Vašu pôdu. Teda k tomu ako k tým ôsmym stranám s tých deviatich, ktorým, kde pojednáva Ivan Gašparovič ...

Róbert Madej

SMER-SD

To znamená, premiérka v tom čase, pani Radičová, začala vydierať vlastných poslancov, aby nejakým spôsobom volili kandidáta, ktorého voliť musia. Boli ste ochotní, pán poslanec, kvôli tomu meniť zákon, rokovací poriadok a urobili ste z tajnej voľby voľbu verejnú. Tento zákon sa dostal na Ústavný súd, pán poslanec, a potom ako Ústavný súd rozhodol o pozastavení účinnosti, vy ste obchádzali rozhodnutie Ústavného súdu. Tak sa bavme o tom, kto si neváži Ústavný súd. A predtým, ako bolo publikované rozhodnutie, predtým ste ešte urobili tajnú voľbu, respektíve voľbu kandidáta generálneho prokurátora, hoci ste vedeli, že účinnosť je pozastavená.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Vydieraním vlastných poslancov R. Madej pravdepodobne označuje Radičovej hrozbu demisiou. Tou pohrozila v prípade, že bude zvolený na post generálneho prokurátora Dobroslav Trnka. O priebehu voľby generálneho prokurátora sa môžete viac dočítať v téme Voľba GB, nevymenovanie Čentéša, ktorú Demag...

Róbert Madej

SMER-SD

Ja si dovolím, pokiaľ hovoríte pán poslanec o politizácii, tak si dovolím citovať pána Figeľa, ktorý povedal v tom čase, keď ste volili kandidáta na generálneho prokurátora, citujem: "zvolenie Trnku by znamenalo pád premiérky a aj vlády".

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Tlačová správa kancelárie prezidenta SR uvádza, že dňa 3. januára 2011 Ján Figeľ uviedol pre TASR presne tieto slová."... ak len o jeden hlas nebol zvolený doterajší generálny prokurátor - možno dokonca o pokazený hlas, lebo na jednom z dvoch neplatných hlasovacích lístkov bol údajne označený pán Tr...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Pani predsedníčka Ústavného súdu predtým povedala jasne, že Ústavný súd je schopný túto problematiku vyriešiť, ale mali riešenie, len hanebne, neviem prečo, na koho príkaz nedala o tomto hlasovať. Počkala na to, kým zasadne Národná rada.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Zavádzajúce

Predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková sa síce pre média vyjadrila, že Ústavný súd bude hľadať riešenie, nie však, ako tvrdí Gábor Gál, že riešenie majú alebo že Ústavný súd je schopný problematiku vyriešiť. Preto výrok považujeme za zavádzajúci, aj keď je ho druhá časť, t.j. že o možnostiach ...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Ešte na poslednú chvíľu sme nevedeli, že tento bod programu príde na toto rokovanie. Sedeli sme na ústavnoprávnom výbore niečo pred desiatou, dostali sme na stôl pozvánku, že 10:15 bude výbor k tomuto bodu programu. Ani sme to nemali prečítané, čiže mali sme nejakých 15 minút k tomu, aby sme sa pripravili na ďalšie rokovanie.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Neoveriteľné

V návrhu programu v pozvánke predsedu Národnej rady Pavla Pašku na jej 18. schôdzu sa Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorší...

Róbert Madej

SMER-SD

Na druhej strane ale si povedzme, že tu sme boli kritizovaní opozíciou, že 20 mesiacov sa [ohľadom vymenovania generálneho prokurátora - pozn.] nič nerobí.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Posledné voľby do NRSR sa uskutočnili 10. marca 2012, strana SMER v nich získala 83 mandátov a zostavila vládu. Súčasná vláda je pri moci necelých 15 mesiacov.Viacerí opoziční poslanci sa počas tohto obdobia vyjadrovali na adresu (ne)vymenovania Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora. Lucia ...

Róbert Madej

SMER-SD

Plénum Ústavného súdu sedí každý týždeň, okrem pokiaľ viem v stredu, vtedy bol sviatok.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Podľa Rozvrhu práce Ústavného súdu SR na obdobie 1. 3. 2013 – 28. 2. 2014 zasadá plénum Ústavného súdu v pracovných dňoch, "spravidla v stredu", pričom "neverejné zasadnutia pléna a senátov sa konajú podľa rozhodnutia ich predsedov."Zo zoznamu tlačových správ z neverejných zasade...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Riešenie, ktoré prišlo do parlamentu z vlády, nie je neutrálne, lebo vlastne jednak že retroaktívne pôsobí a jednak že zneguje rozhodnutie, právoplatné rozhodnutie. Retroaktívne v tom, že vlastne aj do procesu, ktorý začal pred prijatím tohto zákona, do toho konania zasahuje spätne. Čiže aj tie vylúčenia, ktoré boli právoplatne rozhodnuté Ústavným súdom, sa zrušia spätne a bude rozhodovať ten senát, ktorý prvý dostal tento spor.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

V súvislosti so súdnym konaním medzi nevymenovaným generálnym prokurátorom Jozefom Čentéšom a prezdentom SR Ivanom Gašparovičom je namietnutých alebo vylúčených 12 z 13 sudcov Ústavného súdu SR. Nefunkčnosť Ústavného súdu a generálnej prokuratúry sú podľa vlády SR dôvody k novele zákona.Podľa u...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Ústavný súd mal na utorok tiež na rokovaní pléna vyriešenie tejto problematiky, kde boli navrhnuté konkrétne možnosti, veľmi dobré možnosti, ako doriešiť túto situáciu.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Tlačová správa Ústavného súdu z 30. apríla 2013 uvádza:"Predmetom rokovania boli viaceré alternatívy riešenia procesnej situácie, ktorá vznikla v dôsledku podávania námietok predpojatosti oboma účastníkmi konania. Na rokovaní neverejného zasadnutiapléna bolo predložených viacero alternatív možn...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Najprv premiér povedal, že k prijatiu zákona dôjde na základe dohody s opozíciou, to sa neudialo, potom, že to pôjde na riadnu májovú schôdzu, na to prišlo skrátené legislatívne konanie, kde sme ani toľko času nedostali, aby sme materiál mohli preštudovať.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Oficiálne predložený návrh, ktorým premiér Fico pozýva opozičné strany na spoločné rokovanie, sa nám nepodarilo nájsť. O tomto pozvaní však informovali viaceré médiá práve v súvislosti s opozičnými nezhodami, ktoré vyvolalo.O sedem hodinovom dohadovaní sa opozície, ohľadom prijatia Ficovho pozvania ...

Róbert Madej

SMER-SD

Faktom je, že ešte pred týždňom alebo pár dní naviac problém ohľadne vymenovania kandidáta na generálneho prokurátora ponúkal riešiť predseda vlády Slovenskej republiky aj spoločne s opozíciou. Predložil návrh, aby kolegovia predstavitelia opozičných strán Most-Híd, SDKÚ a samozrejme aj KDH prišli na rokovanie za premiérom a bavili sa o tých základných otázkach, ktoré sa týkajú nášho politického systému od NKÚ až po riešenie stavu na generálnej prokuratúre. Viete, čo sa stalo? 7 hodín sa Béla Bugár, pán Frešo a ďalší hádali o tom, či vôbec prijať alebo neprijať pozvanie premiéra.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Oficiálne predložený návrh, ktorým premiér Fico pozýva opozičné strany na spoločné rokovanie, sa nám nepodarilo nájsť. O tomto pozvaní však informovali viaceré médiá práve v súvislosti s opozičnými nezhodami, ktoré vyvolalo.O sedemhodinovom dohadovaní sa Ľudovej platformy ohľadom prijatia Ficovho po...

Róbert Madej

SMER-SD

Faktom je, že dva roky nemáme zvoleného generálneho prokurátora vymenovaného prezidentom a stala sa z toho pomaly politická téma, kde sa jedna politická strana predháňa pred druhou, ako by to malo byť.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Výrok poslanca Madeja hodnotíme ako pravdivý. Zvoleného a zároveň prezidentom vymenovaného generálneho prokurátora Slovensko nemá už viac než dva roky. Celú históriu volenia, zvolenia a nevymenovania Jozefa Čentéša demagog.sk popísal v téme Voľba GP, nevymenovanie Čentéša. Jozef Čentéš bol NR S...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Smer vytvoril mechanizmus, na základe ktorého v budúcnosti každá námietka bude zbytočná, lebo druhá strana potom namietne všetkých sudcov a bude rozhodovať ten senát, ktorý prvý dostal tento spis.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Neoveriteľné

Gábor Gál

MOST-HÍD

Túto doktrínu nevyhnutnosti [súčasť Bangalorských princípy - pozn.] má aplikovať súd, ktorý je v nejakej patovej situácii a nie zákonodarný orgán.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

V dokumente (.pdf) The Bangalore principles of judicial conduct je ich úloha jasne špecifikovaná, a to aj v prípade doktríny nevyhnutnosti:"The following principles are intended to establish standards for ethical conduct of judges. They are designed to provide guidance to judges and to afford t...

Gábor Gál

MOST-HÍD

[Podmienky na - pozn.] skrátené legislatívne konanie absolútne neboli dodržané, ani jedna podmienka nebola tam splnená na to, aby sme mohli skrátiť lehoty.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Rokovací poriadok NR SR (str. 40., .pdf) ustanovuje určité podmienky pre využitie inštitútu skráteného legislatívneho konania. "Za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo k ohrozeniu bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, národn...

Róbert Madej

SMER-SD

Ústavný súd sa zasekne, sú vyblokovaní všetci sudcovia kvôli predpojatosti alebo námietkam predpojatosti, to znamená, že Ústavný súd rozhodnúť nevie.

O 5 minút 12 - 06.05.2013
Pravda

Tlačová správa ÚS zo dňa 30. apríla uvádza: "obaja účastníci konania (tj. Jozef Čentéš a Ivan Gašparovič, Demagog.sk) vzniesli námietku predpojatosti proti 12 z 13 sudcov ústavného súdu. V predmetnej veci tak zostala nenamietaná len jediná sudkyňa ústavného súdu." Sťažnosť Jozefa Čentéša bola d...

success
error