DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Volby do VÚC - Nitra
V rámci overovania diskusií pred volbami do VÚC Demagog.SK overoval aj debatu v Nitre. Z dôvodu velkého poctu kandidátov a našich obmedzených kapacít sme sa rozhodli overit iba výroky dvoch kandidátov, ktorí získali v sms hlasovaní na TA3 nad 40 % - súcasného župana Milana Belicu (s podporou Smer, SNS, ASV) a Tomáša Galbavého (SDKÚ, SaS, Most, Nova, SMK, OKS). Obaja kandidáti zaznamenali relatívne vysoký pocet faktických vyjadrení, zároven však obaja viackrát zaváhali. Súcasný župan prirovnáva regionálne usporiadanie na Slovensku s rôznymi krajinami, avšak jeho znalosti týchto krajín sú limitované. Vyjadruje sa nejasne o viacerých "skokoch" v rozpocte, my sme však našli iba jedno zvýšenie a relatívne stabilné rozpocty. Župan sa okrem toho snaží vyvolat dojem, že župa nemá až tolko právomocí, kolko v skutocnosti má. Nesprávne tak tvrdí, že župa nemá žiadny dosah na personál nemocníc, alebo že nemôže regulovat pocty škôl v kraji. Tomáš Galbavý za svojim rivalom co sa týka nepresností o nieco zaostáva v pocte, no jeho omyly sú povážlivé. Tažko povedat, ci myslel vážne svoj komentár, že Nitriansky samosprávny kraj tvorí väcší prebytok ako Kuvajt. Porovnávat približne 6 milión EUR prebytku kraja s približne 42 miliárd (!) USD je naozaj silná káva. Pri kritizovaní prebytku kraja, ktorý sa stal evidentne jeho hlavnou agendou, navyše ani neovláda presné dáta. Kým podla neho je na úcte kraju 10 miliónov eur, podla údajov NSK je to vyše 20 miliónov. Z pohladu faktickej správnosti sa evidentne dvaja horúci kandidáti na kreslo župana kraja príliš nepredviedli.

Milan Belica

Nestraníci
8 5 1 3

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS
4 2 0 6
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Milan Belica
 • Tomáš Galbavý
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Milan Belica

Nestraníci

Regulovať to (počet škôl, pozn.) nemôžeme, lebo do toho zasahuje ministerstvo.

Téma dňa - 07.11.2013
Nepravda

V kompetencii samosprávneho kraja v skutočnosti je rušenie a zriaďovanie škôl. Výrok na základe toho považujeme za nepravdivý.Čo sa týka kompetencií kraja, podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve:§ 9 Samosprávny kraj (1) Samosprávny kraj pr...

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Od roku 2006 do roku 2012 sa ich (ciest, pozn.) opravilo okolo 200 km. (...) Ak by sme takto pokračovali, tak všetky cesty 2. a 3. triedy, ktoré sú v správe VÚC by sa opravili za 95 rokov.

Téma dňa - 05.11.2013
Neoveriteľné

Podľa údajov NSK vo výročných správach v roku 2008 kraj opravil 47,3 km ciest a mostov. V roku 2009 to bolo 40 km ciest a mostov. V roku 2011 to bolo 30,7 km a v roku 2012 58 km ciest. Vo výročných správach chýbajú údaje za roky 2010, 2007 a 2006. Podľa s...

Milan Belica

Nestraníci

Máme 16 gymnázií a 50 stredných odborných škôl. (...) My sme 300 učebných odborov zrušili, 60 novín sme zaviedli.

Téma dňa - 05.11.2013
Pravda

V Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) sa skutočne nachádza 16 gymnázií a presne 51 stredných odborných škôl.Zásahy do odborov stredných škôl NSK potvrdzuje Analýza stavu stredného školstva (.pdf, s. 21) vydaná NSK v roku 2013 vrátane presných čísel, ktoré uvádza Belica:"Celkovo sa od roku 2010 vyra...

Milan Belica

Nestraníci

Budovanie centier odborného výskumu a vzdelávania , (...) 5 takýchto centier je u nás už vytvorených a ďalších 5 aj pre stavbárske SOŠky je už pripravený takýto model.

Téma dňa - 05.11.2013
Nepravda

V skutočnosti je v Nitrianskom kraji plánovaných niekoľko centier odborného výskumu a vzdelávania, avšak našli sme iba zmienky o 8 takýchto centrách, pri čom iba 3 z nich sú už momentálne otvorené. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Podarilo sa nám dohľadať, že nasledovné tri centrá už boli zriadené:-&n...

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

V súčasnosti ak si škola zarobí sama, tak jednoducho dostane menej v rozpočte.

Téma dňa - 05.11.2013
Neoveriteľné

Problematika vzťahu školy ako príspevkovej organizácie a verejného prevádzkovateľa je veľmi koplexná záležitosť a nedokážeme rozsúdiť, do akej miery je tento výrok pravdivý. Spôsob financovania škôl by mal riešiť zákon Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariade...

Milan Belica

Nestraníci

Ja som vyhlásil a aj pani riaditeľka vyhlásila, že môj podpis na zmluve nemá, ani takú zmluvu nemá.

Téma dňa - 05.11.2013
Pravda

Milan Belica hovorí o kauze okolo údajnej pripravovanej privatizácii nemocníc v Nitrianskom kraji. Pravdou je, že riaditeľka nemocnice priznala návštevu záujemcov, rovnako ako aj svoj podpis. Rovnako však povedala, že Belica to podľa jej vedomosti nepodpísal, a z jej vyjadrení vyplýva, že originále ...

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Ľudia nemôžu byť spokojný s tým, že musia čakať tri mesiace na magnetickú rezonanciu, pretože jednoducho v nemocnici nie je.

Téma dňa - 05.11.2013
Neoveriteľné

NSK má v svojej správe prostredníctom neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami n.o. Nemocnicu v Topoľčanoch a v Leviciach. Podľa správy sme.sk má nemocnica v Topoľčanoch novootvorené pracovisko magnetickej rezonancie. Pri nemocnici v Leviciach sme nenašli žiadnu správu o exist...

Milan Belica

Nestraníci

Čo sa týka majetku (nemocníc, pozn.) tam aj investujeme. Napríklad už sme opravili, alebo modernizovali teda v Komárne konkrétne, Levice operačné sály a teraz idú Topoľčany. Kupujú sa drahé prístroje, CTC tej najvyššej kategórie.

Téma dňa - 05.11.2013
Pravda

Je pravdou, že NSK investuje aj do modernizácii v nemocniciach. Ako uvádza TASR, v Komárne investoval NSK do rekonštrukcii operačných sál 452.000 eur. Podľa návrhu (.pdf, s.1) rozpočtu na rok 2013 bolo vyčlenených na rekonštrukciu operačných sál v Topoľčanoch 472.000 eur. Čo sa týka investícii...

Milan Belica

Nestraníci

Ja som vtedy keď Zajac bol minister navrhol 8 zdravotných poisťovní, to znamená aby každý kraj mal jednu podľa výkonov a počtu obyvateľov.

Téma dňa - 05.11.2013
Neoveriteľné

Jediná zmienky o krajských zdravotných poisťovniach z úst Milana Belicu sa nám podarilo nájsť z roku 2012. Žiadne podobné vyjadrenie z čias Zajaca na poste ministerstva zdravotníctva sme nenašli, výrok teda hodnotíme ako neoveriteľný....

Milan Belica

Nestraníci

Nemocnice sú vo vzťahu ku kraju vo špecifickom postavení, aj kompetenčne. Majetok ktorý tam vidíte, tie budovy a prístroje, to patrí župe. Ale ten personál, ktorí sa tam pohybuje, ten je platený za výkony, a tie zabezpečuje niekto úplne iný, na ktorého my ani nemáme dosah.

Téma dňa - 05.11.2013
Zavádzajúce

Župy vlastnia majetok nemocnice. Môžu nemocnicu predať, poprípade ju prenajať súkromnému vlastníkovi. Župy môžu taktiež odvolávať riaditeľov nemocní. Platy personálu sú v réžií nemocníc, ktoré získavajú zdroje napríklad od zdravotnách poisťovní. Nie je teda úplne pravda, že samosprávne kraje nemajú ...

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Dnes nedávno na zastupiteľstve predposlednom, poslanci schválili pre túto spoločnosť (Energo, pozn.) 700 tisíc úver, alebo čo to má byť. Sanovala ju.

Téma dňa - 05.11.2013
Pravda

Na 12. hlasovaní 34. zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) bolo schválené pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu NSK pre spoločnosť ENERGO-SK, a.s. vo výške 729 000 €. Počet hlasov za bolo 36, proti 0, zdržali sa hlasovani 0, nehlasovali 11. Treba zároveň povedať, ž...

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Nedávno si samotná zdravotná poisťovňa nechala vypracovať prieskum spokojnosti a keď hovoríme o našich dvoch nemocniciach – Topoľčianskej a Levickej, tak Topoľčianska skončila na 54. mieste, Levická až na 76. Išlo o 81 nemocníc.

Téma dňa - 05.11.2013
Pravda

Tomáš Galbavý sa mierne pomýlil pri uvedení poradia Levickej nemocnice, tá sa nachádza na 74. mieste s rovnakým percentuálnym ohodnotením ako nemocnica Vojtecha Alexandra na 75. mieste a o 2 percentuálne body pred fakultnou nemocnicou v Žiline, ktorá je na 76. mieste. Umiestnenie Topoľčianskej nemoc...

Milan Belica

Nestraníci

Kto zastavil výstavbu budovy (novej budovy VÚC, pozn) – ja som to dvakrát zastavil, nie polícia.

Téma dňa - 05.11.2013
Pravda

S otázkou priestorov pre NSK sú spojené hneď dve kauzy, ani v jednej však polícia výstavbu nezastavila.V septembri 2004 schválili poslanci NSK kúpu budovy na Palárikovej ulici od spoločnosti GAP Real, predseda NSK Milan Belica však toto rozhodnutie nepodpísal, ako uvádza denník SME. Podľa jeho slov:...

Milan Belica

Nestraníci

Pán Oremus veď viete, že nehovoríte pravdu – z európskych fondov ani kilometer cesty nebol urobený? My zodpovedáme za cesty v rámci programu ROP, za veľký program Doprava zodpovedá niekto úplne iný.

Téma dňa - 05.11.2013
Pravda

NSK opravuje veľkú časť svojich ciest práve z európskych fondov(SITA). Riadiacim orgánom operačného programu Doprava je ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Podľa správ Nitriansky kraj v roku 2012 aj v roku 2013 mal opravovať cesty najmä z využitím eurofondov.V rámci progra...

Milan Belica

Nestraníci

Čo sa týka toho zariadenia (Dafne, pozn.), stopercentne je to práve z tej rezervy, z toho prebytku ktoré máme, ide to byť riešené, teraz je to riešené v rozpočte, teraz v materiály rozpočtu.

Téma dňa - 05.11.2013
Neoveriteľné

Na základe dokumentu (príloha č. 3) je viditeľný nárast vo výdajoch zariadenia Dafne. Z celkovej sumy výdajov 233 tisíc euro v roku 2012 táto suma vzrástla až na sumu 491 tisíc pre rok 2013 a v roku 2014 dosiahne 492 tisíc eur. Nevieme však overiť, či tento nárast bol spôsobený tým, ž...

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Na župe máme krízový fond, z ktorého nešlo ani euro na kompenzácie majetku. Nedávno nám zatopilo sociálne zariadenie Dafne pri Komárne. Koľko peňazí išlo pán predseda (Belica, pozn.) na kompenzáciu týchto strát z rezervného fondu VÚC?

Téma dňa - 05.11.2013
Neoveriteľné

Na základe dokumentu (príloha č. 3) je viditeľný nárast vo výdajoch zariadenia Dafne. Z celkovej sumy výdajov 233 tisíc euro v roku 2012 táto suma vzrástla až na sumu 491 tisíc pre rok 2013 a v roku 2014 dosiahne 492 tisíc eur. Nevieme však overiť, či tento nárast bol spôsob...

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Prečo nám treba 10 miliónov navyše na účte...

Téma dňa - 05.11.2013
Nepravda

Podľa konsolidovanej výročnej správy (s. 38) Nitrianskeho kraja na rok 2012 bol stav položky "finančné účty celkom" 23,4 miliónov eur, z čoho položka bankové účty celkom predstavoval takmer 23 miliónov eur. Kým Tomáš Galbavý sa snaží argumentovať, že NSK má na účte príliš veľa prostri...

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Prebytok aký má Nitrianska VÚC nemá ani Kuvajt, a tam ľudia majú lepšiu životnú úroveň.

Téma dňa - 05.11.2013
Nepravda

Tomáš Galbavý nemá úplne pravdu už v základnom predpoklade, ktorý uvádza - že Kuvajt má lepšiu životnú úroveň. Podľa ukazovateľa HDI, ktorý meria životnú úroveň je totiž Slovensko (pre regióny údaje nie sú k dispozícii) na tom lepšie ako Kuvajt. Okrem toho si však vybral veľmi nevhodný príklad na ko...

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Pozrite sa na nezamestnanosť. Nožnice medzi severom a zaostávajúcim juhom sa evidentne rozťahujú. Komárno 18 % nezamestnanosť, Šahy, Štúrovo, Želiezovce 20 % nezamestnanosť. A upozorňujem, že každodenne ľudia v počte 26 tisíc dochádzajú do zamestnania do iných regiónov.

Téma dňa - 05.11.2013
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám zistiť hodnoty nezamestnanosti pre obce, ktoré nie sú okresnými mestami, rovnako neviem zistiť údaje o tom, koľko ľudí denne dochádza za prácou. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný,...

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Prečo pán predseda nezačal šetrenie smerom k spoločnosti Energo, ktoré predáva o 30 % drahšie energie všetkým organizáciám v správe. To sú milióny ročne.

Téma dňa - 05.11.2013
Neoveriteľné

Tomáš Galbavý hovorí o spoločnosti Energo-SK, ktorú založil NSK a jej úlohou je distribúcia energií organizáciám v správe kraja. Úmyslom je, že Energo by malo byť schopné vyrokovať lepšie ceny energií u veľkých dodávateľov ako jednotliví odberatelia. Viaceré nemocnice a iné organizácie však kri...

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Ja som bol ten, kto povedal, že Nitriansky región stagnuje, hovoria o tom aj štatistické ukazovatele Štatistického úradu a ÚPSVaR, posledné údaje, nezamestnanosť 5. miesto, príjmy, či je to priemerná hrubá mzda 6.miesto, jedine v Nitrianskom kraji klesla nominálna mzda v hospodárstve a nezamestnanosť je 13 %.

Téma dňa - 05.11.2013
Pravda

Miera nezamestnanosti v Nitrianskom kraji je na základe dokumentu ÚPSVaR v poradí na 5. mieste spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Jej miera sa pohybuje aktuálne na úrovni 13,07 %. Podľa Štatistického úradu z pohľadu priemerej mzdy mu patrí 7. priečka, a to pred posledným Prešovský...

Milan Belica

Nestraníci

Som bol veľmi potešený keď včera táto významná a celosvetovo uznávaná firma toto zverejnila (ukazuje ocenenie Mastercard Slovenské centrá rozvoju pre Nitriansky kraj ako regiónu s najväčším pokrokom v rozvoji, pozn.).

Téma dňa - 05.11.2013
Pravda

Podľa citovaného výskumu spoločnosti MasterCard bol NSK skutočne vyhodnotený ako najdynamickejšie sa rozvíjajúci región Slovenska. Za pravdivé sa dá považovať aj označenie tejto spoločnosti za významnú a celosvetovo uznávanú....

Milan Belica

Nestraníci

V roku 2001 keď tento kraj začínal, podľa údajov zo Štatistického úradu, boli sme horší ako Prešovský kraj z hľadiska nezamestnanosti. (...) A dneska sme pod priemerom Slovenska.

Téma dňa - 05.11.2013
Pravda

V roku 2001 bola podľa Štatistického úradu nezamestnanosť Nitrianskeho kraja 23,1 %, kým nezamestnanosť Prešovského kraja bola 22,7 %. Podľa posledného údaju Štatistického úradu na rok 2012 má Nitriansky kraj 13,3 %, čo je skutočne menej ako slovenský priemer 14,0 %. ...

Milan Belica

Nestraníci

Mali sme rozpočet v roku 2011 na úrovni nejakých 140 miliónov, potom to skočilo na 180 a padlo to znovu na 14.

Téma dňa - 05.11.2013
Nepravda

Podľa údajov NSK žiadne takéto skoky v jednotlivých rozpočtoch na roky 2011, 2012 a 2013 neexistujú, keď jednotivé rozpočtu sa držia všetky v rozmedzí 130-140 miliónov eur. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Podľa údajov NSK bol celkový objem rozpočtu v roku 2011 vyrovnaný a na úrovni 136,8 milión...

Milan Belica

Nestraníci

Európa v priemere dáva do regiónov z celého veľkého rozpočtu dáva v každej krajine okolo 30 %, tak u nás je to okolo 16 %.

Téma dňa - 05.11.2013
Nepravda

Údaje Eurostatu uvádzajú nasledovné:"Central government accounted for 37.1 % of general government total expenditure (TE) or 18.3 % of GDP. State government accounted for 7.7 % of TE or 3.8 % of GDP, local government for 23.1 % of TE and 11.4 % of GDP, with social secur...

Milan Belica

Nestraníci

Napríklad v Maďarsku sú oveľa menšie župy ako na Slovensku. Rakúsko rovnako, ČR taktiež, napríklad Karlovarský kraj má iba niečo vyše 200 tisíc obyvateľov. Ale rovnako v iných krajinách – Belgicko, Luxembursko.

Téma dňa - 05.11.2013
Nepravda

Štáty, ktoré Belica menuje nevynikajú, s výnimkou Luxemburska, malými územnosprávnymi celkami. Vo viacerých z nich sa rozmery kraja značne rozchádzajú, napríklad v ČR a Belgicku. Priemerne majú kraje menej obyvateľov iba v Luxembursku, Maďarsku. Rakúsko, Česká republika a Belgicko majú naopak prieme...

Milan Belica

Nestraníci

Štát platí učiteľov, nie kraj. My máme znovu v podstate majetok.

Téma dňa - 05.11.2013
Pravda

Prehľad majetku NSK môžeme nájsť tu. Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení: "Školy, verejné materské školy a verejné školské zariadenia použijú finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu podľa § 4 a 5 na financovanie n...

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Každoročne sa uskutočňuje konferencia o vzdelávaní. Pozve sa jeden profesor, kapacita, ktorý je garantom a tým sa konferencia ukončí, žiadne uznesenie, teória je na slove, len s praxou je to horšie.

Téma dňa - 05.11.2013
Pravda

Z odkazom na uverejnené články v kategórii ,,Novinky" Nitrianskeho samosprávneho kraja súdime, s konkrétnymi odkazmi tu a tu, že sa jedná o Koferenciu o výchove a vzdelávaní. Na konferencii sa účastnia predstavitelia univerzít, zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výzkumu a športu SR, hosti...

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Nemocnice kupujú energiu od spoločnosti Energo o 30 % drahšie – to sú stotisíce eur.

Téma dňa - 05.11.2013
Neoveriteľné

Milan Belica

Nestraníci

Je prebytok majetok? Je nízky dlh majetok? Sú to aktíva, akýkoľvek prebytok je majetok.

Téma dňa - 05.11.2013
Neoveriteľné

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

V Topoľčianskej, alebo Levickej nemocnici lekári nemajú základné zdravotnícke potreby.

Téma dňa - 05.11.2013
Neoveriteľné

Milan Belica

Nestraníci

Na čom zlyhali Grécko, Španielsko a tieto krajiny? Prejedali viac ako bolo treba.

Téma dňa - 05.11.2013
Neoveriteľné

S overovaním tohto výroku si neviem dať rady. Predpokldám, že sa jedná osobný názor pána Belicu, preto som to označil ako neoveriteľné...

success
error