DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Dnes nedávno na zastupiteľstve predposlednom, poslanci schválili pre túto spoločnosť (Energo, pozn.) 700 tisíc úver, alebo čo to má byť. Sanovala ju.

Volby do VÚC - Nitra - 05.11.2013
Pravda

Na 12. hlasovaní 34. zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) bolo schválené pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu NSK pre spoločnosť ENERGO-SK, a.s. vo výške 729 000 €. Počet hlasov za bolo 36, proti 0, zdržali sa hlasovani 0, nehlasovali 11. Treba zároveň povedať, že za hlasovali aj poslanci za SDKÚ, alebo KDH, teda kolegovia Tomáša Galbavého. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2013
success
error