DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Belica

Nestraníci

Mali sme rozpočet v roku 2011 na úrovni nejakých 140 miliónov, potom to skočilo na 180 a padlo to znovu na 14.

Volby do VÚC - Nitra - 05.11.2013
Nepravda

Podľa údajov NSK žiadne takéto skoky v jednotlivých rozpočtoch na roky 2011, 2012 a 2013 neexistujú, keď jednotivé rozpočtu sa držia všetky v rozmedzí 130-140 miliónov eur. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.


Podľa údajov NSK bol celkový objem rozpočtu v roku 2011 vyrovnaný a na úrovni 136,8 miliónov eur. Podľa údaju zo skutočného čerpania rozpočtu za rok 2011 je skutočne pravda, že príjmy rozpočtu vystúpili reálne až na 180 miliónov eur. Nevieme však, čo myslí predseda skokom na "14", keď žiadny podobný skok nevieme zaregistrovať, navyše údaj o 180 miliónov je výsledkom hospodárenia za rok 2011, tak ako bol predložený v návrhu rozpočtu na roky 2014-2016, preto sa jedná o konečný údaj.

Celkový objem rozpočtu NSK na rok 2012 bol 135 miliónov eur. Rozpočet na rok 2013 bol schválený ako prebytkový s celkovými príjmami na úrovni 138 milióna eur a výdavkami na úrovni 133 milióna eur. Podľa posledného schváleného rozpočtu na rok 2014 má kraj hospodáriť s čiastkou 140,7 miliónov eur. Pri pohľade na jednotlivé sumy je teda evidentné, že tieto sú stabilné. To isté platí aj o úpravách jednotlivých rozpočtov, ktoré sa v daných rokoch tak isto nevychyľujú z celkového intervalu 134-141 miliónov eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2013
success
error