DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Ja som bol ten, kto povedal, že Nitriansky región stagnuje, hovoria o tom aj štatistické ukazovatele Štatistického úradu a ÚPSVaR, posledné údaje, nezamestnanosť 5. miesto, príjmy, či je to priemerná hrubá mzda 6.miesto, jedine v Nitrianskom kraji klesla nominálna mzda v hospodárstve a nezamestnanosť je 13 %.

Volby do VÚC - Nitra - 05.11.2013
Pravda

Miera nezamestnanosti v Nitrianskom kraji je na základe dokumentu ÚPSVaR v poradí na 5. mieste spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Jej miera sa pohybuje aktuálne na úrovni 13,07 %. Podľa Štatistického úradu z pohľadu priemerej mzdy mu patrí 7. priečka, a to pred posledným Prešovským krajom. Je pri tom pravda, že v roku 2012 zaznamenal ako jediný pokles priemernej mesačnej mzdy.

Pre nominálnu mzdu platí, že na základe dostupných údajov pre rok 2011 a 2012 je priemerná nominálna mzda skutočne nižšia: "Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca sa oproti roku 2011 znížila o 0,2 % na 661 Eur". Treba však dodať, že pre posledný štvrťrok roku 2012 nominálna mzda dosahuje hodnotu až 722 eur, čo znamená, že pokles nominálnej mzdy sa pravdepodobne zastavil.

Podľa správy Štatistického úradu z 27.septembra 2013 "priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR 2) sa oproti 1. polroku 2012 mierne zvýšila o 2,9 % na 804 Eur, mzdy rástli vo všetkých krajoch."

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2013
success
error