DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Belica

Nestraníci

Napríklad v Maďarsku sú oveľa menšie župy ako na Slovensku. Rakúsko rovnako, ČR taktiež, napríklad Karlovarský kraj má iba niečo vyše 200 tisíc obyvateľov. Ale rovnako v iných krajinách – Belgicko, Luxembursko.

Volby do VÚC - Nitra - 05.11.2013
Nepravda

Štáty, ktoré Belica menuje nevynikajú, s výnimkou Luxemburska, malými územnosprávnymi celkami. Vo viacerých z nich sa rozmery kraja značne rozchádzajú, napríklad v ČR a Belgicku. Priemerne majú kraje menej obyvateľov iba v Luxembursku, Maďarsku. Rakúsko, Česká republika a Belgicko majú naopak priemerne viac obyvateľov na jeden región. Karlovarský kraj okrem toho nemá vyše 200 tisíc, ale vyše 300 tisíc. Výrok je teda nepravdivý.

Slovensko má 8 krajov, ktorých populácia sa pohybuje od 500 tisíc do 800 tisíc. Priemerne tak na jednu župu pripadá približne 687 tisíc obyvateľov.

Maďarsko má 19 žúp, čo pri počte obyvateľov, čo pri populácii takmer 10 miliónov znamená, že priemerne na jednu župu pripadá o niečo viac ako pol milióna obyvateľov.

Česká republika má celkom 14 krajov, ktorých populácia sa pohybuje od 300 tisíc (Karlovarský kraj) po 1,25 (Moravskoslezský kraj). Karlovarský kraj má podľa oficiálnej stránky vyše 300 tisíc obyvateľov. Priemerne na jeden kraj pripadá 750 tisíc obyvateľov.

Rakúsko je federatívna republika, ktorá sa skladá z 9 štátov. Populácia Rakúska je 8,4 milióna, čo znamená, že priemerne má štát takmer jeden milión obyvateľov.

Belgicko má celkom 10 provincií, ktorých populácia sa pohybuje od 270 tisíc po 1,7 milióna. Priemerne na jednu provinciu vychádza vyše milióna obyvateľov.

Luxembursko s populáciou približne pol milióna je rozdelené do 5 regiónov, čo znamená iba okolo 100 tisíc obyvateľov na jeden región.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2013
success
error