DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Belica

Nestraníci

Pán Oremus veď viete, že nehovoríte pravdu – z európskych fondov ani kilometer cesty nebol urobený? My zodpovedáme za cesty v rámci programu ROP, za veľký program Doprava zodpovedá niekto úplne iný.

Volby do VÚC - Nitra - 05.11.2013
Pravda

NSK opravuje veľkú časť svojich ciest práve z európskych fondov(SITA). 

Riadiacim orgánom operačného programu Doprava je ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Podľa správ Nitriansky kraj v roku 2012 aj v roku 2013 mal opravovať cesty najmä z využitím eurofondov.

V rámci programu ROP majú kraje veľkú možnosť zapojenia sa do implementácie. Samosprávne  kraje na základe Splnomocnení o delegovaní právomocí vykonávajú vo vzťahu k vybraným oblastiam podpory ROP úlohy Sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2013
success
error