DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Prebytok aký má Nitrianska VÚC nemá ani Kuvajt, a tam ľudia majú lepšiu životnú úroveň.

Volby do VÚC - Nitra - 05.11.2013
Nepravda

Tomáš Galbavý nemá úplne pravdu už v základnom predpoklade, ktorý uvádza - že Kuvajt má lepšiu životnú úroveň. Podľa ukazovateľa HDI, ktorý meria životnú úroveň je totiž Slovensko (pre regióny údaje nie sú k dispozícii) na tom lepšie ako Kuvajt. Okrem toho si však vybral veľmi nevhodný príklad na komparáciu. Kuvajt je jednou z krajín sveta, ktorá je známa svojimi rozpočtovými prebytkami, pri čom v roku 2013 očakáva prebytok približne 42 mld USD, čo predstavuje približne 24-27 % HDP. Nitranská župa má na druhej strane prebytok približne 6,3 milióna eur, alebo približne 1 % HDP kraja. Výrok na základe toho hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa ukazovateľu HDI bolo Slovensko pre rok 2012 na 35. mieste, Kuvajt až na 54. mieste. Naopak, podľa ukazovateľu HDP na obyvateľa je Kuvajt vyššie ako Slovensko podľa všetkých rebríčkov, keď mu patrí 8., 15., alebo 17. miesto, kým Slovensko sa pohybuje okolo 40-50. miesta.

Podľa údajov NSK kraj v roku 2013 predpokladá prebytok rozpočtu 6,3 milióna eur, v roku 2012 to bolo 4,6 milióna a v roku 2011 7,7 milióna. Podľa dôvodovej správy k rozpočtu na roky 2014-2016 predstavoval HDP 69,10 mld eur v roku 2011, 71,50 mld v roku 2012, a predpoklad na rok 2013 je 73 mld eur. To znamená, že predpokladaný schodok je na úrovni približne 0,6 , 0,9, respektíve 1,1 % HDP kraju. 

Čo sa týka prebytku rozpočtu Kuvajtu, ten je podľa viacerých správ, ktoré sa nám podarilo nájsť "obrovský". V roku 2013 očakáva Kuvajt prebytok 42,4 mld USD, čo predstavuje podľa správy 24-27 % očakávaného HDP na tento rok.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2013
success
error