DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Prečo nám treba 10 miliónov navyše na účte...

Volby do VÚC - Nitra - 05.11.2013
Nepravda

Podľa konsolidovanej výročnej správy (s. 38) Nitrianskeho kraja na rok 2012 bol stav položky "finančné účty celkom" 23,4 miliónov eur, z čoho položka bankové účty celkom predstavoval takmer 23 miliónov eur. Kým Tomáš Galbavý sa snaží argumentovať, že NSK má na účte príliš veľa prostriedkov, v skutočnosti má kraj na účte podstatne viac ako 10 miliónov eur, ktoré spomína vo svojom výroku.

Podľa údajov NSK kraj v roku 2013 predpokladá schodok rozpočtu 6,3 milióna eur, v roku 2012 to bolo 4,6 milióna prebytku, a v roku 2011 7,7 milióna. Ani v prípade úspor za jednotlivé roky sa teda údaje nerovnajú spomínaným 10 miliónom eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2013
success
error