DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Belica

Nestraníci

Máme 16 gymnázií a 50 stredných odborných škôl. (...) My sme 300 učebných odborov zrušili, 60 novín sme zaviedli.

Volby do VÚC - Nitra - 05.11.2013
Pravda

V Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) sa skutočne nachádza 16 gymnázií a presne 51 stredných odborných škôl.


Zásahy do odborov stredných škôl NSK potvrdzuje Analýza stavu stredného školstva (.pdf, s. 21) vydaná NSK v roku 2013 vrátane presných čísel, ktoré uvádza Belica:

"Celkovo sa od roku 2010 vyradilo zo sústavy vzdelávacích odborov cca 300 odborov a zaradilo sa cca 60 inovatívnych moderných odborov, ktoré zatiaľ v sústave vzdelávacích odborov chýbali."

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2013
success
error