DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Belica

Nestraníci

Budovanie centier odborného výskumu a vzdelávania , (...) 5 takýchto centier je u nás už vytvorených a ďalších 5 aj pre stavbárske SOŠky je už pripravený takýto model.

Volby do VÚC - Nitra - 05.11.2013
Nepravda

V skutočnosti je v Nitrianskom kraji plánovaných niekoľko centier odborného výskumu a vzdelávania, avšak našli sme iba zmienky o 8 takýchto centrách, pri čom iba 3 z nich sú už momentálne otvorené. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Podarilo sa nám dohľadať, že nasledovné tri centrá už boli zriadené:

- Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií v Nitre (TASR, 9.september 2013).
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu so sídlom v Nových Zámkoch (sme.sk).
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy v strojárstve v Šuranoch. 

Ďalej sa podľa zámeru Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania podnikajú prvotné kroky k zriadeniu ďalších centier, a to menovite:

- Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve v Nitre, 
- Centra odborného vzdelávania a prípravy v potravinárstve a gastronómii v Nitre. , 
- Centra odborného vzdelávania a prípravy v poľnohospodárstve v Leviciach, 
- Centra odborného vzdelávania a prípravy pre nábytkárstvo a drevárstvo 
v Topoľčanoch.

Pripravuje sa aj centrum vzdelávania zamerané na strojárstvo v Tlmačoch.

V médiách však neexistujú žiadne informácie o tom, že by niektoré z týchto centier už boli zriadené. Posledné správy hovoria o tom, že niektoré z týchto centier sú takmer pripravené a čoskoro budú otvorené. Vzhľadom na to, že otvorenie prvých troch centier sprevádzal veľký záujem médií je veľmi pravdepodobné, že tieto centrá teda ešte otvorené neboli.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2013
success
error