DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Na župe máme krízový fond, z ktorého nešlo ani euro na kompenzácie majetku. Nedávno nám zatopilo sociálne zariadenie Dafne pri Komárne. Koľko peňazí išlo pán predseda (Belica, pozn.) na kompenzáciu týchto strát z rezervného fondu VÚC?

Volby do VÚC - Nitra - 05.11.2013
Neoveriteľné

Na základe dokumentu (príloha č. 3) je viditeľný nárast vo výdajoch zariadenia Dafne. Z celkovej sumy výdajov 233 tisíc euro v roku 2012 táto suma vzrástla až na sumu 491 tisíc pre rok 2013 a v roku 2014 dosiahne 492 tisíc eur. Nevieme však overiť, či tento nárast bol spôsobený tým, že toto zariadenie čerpalo peniaze z rezervy, respektíve z prebytku.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2013
success
error