DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Belica

Nestraníci

Štát platí učiteľov, nie kraj. My máme znovu v podstate majetok.

Volby do VÚC - Nitra - 05.11.2013
Pravda

Prehľad majetku NSK môžeme nájsť tu. Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení:

"Školy, verejné materské školy a verejné školské zariadenia použijú finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu podľa § 4 a 5 na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, prevádzky, modernizácie učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií."

Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2013
success
error