DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Belica

Nestraníci

Regulovať to (počet škôl, pozn.) nemôžeme, lebo do toho zasahuje ministerstvo.

Volby do VÚC - Nitra - 07.11.2013
Nepravda

V kompetencii samosprávneho kraja v skutočnosti je rušenie a zriaďovanie škôl. Výrok na základe toho považujeme za nepravdivý.

Čo sa týka kompetencií kraja, podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve:

§ 9 Samosprávny kraj 

(1) Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje podľa siete
a) stredné školy,
b) učilištia,
c) strediská praktického vyučovania.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2013
success
error