DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Slovenské školstvo
Nedelná relácia O 5 minút 12 mala špeciálny formát, kedže sa v nej stretli štyria ministri školstva – D. Caplovic, E. Jurzyca, J. Mikolaj a M. Fronc. Súcasný a traja bývalí ministri dostali možnost hodnotit slovenské školstvo po tom, ako boli zverejnené výsledky medzinárodného testovania PISA 2012, v ktorom dosiahli slovenskí žiaci pomerne slabé výsledky. V diskusii zaznelo niekolko faktických nepresností, pricom väcšinu z nich zaznamenal Ján Mikolaj, minister školstva v období 2006 až 2010.

J. Mikolaj nesprávne tvrdil, že volitelné predmety predstavujú 30% z celkovo vyucovaných predmetov na základných a stredných školách. Okrem toho však až v troch prípadoch nesprávne interpretoval aktuálne výsledky štúdie PISA 2012. Nesprávne spocítal rozdiel bodov, o ktorý predbehli Poliaci Slovensko v matematickej gramotnosti a prehánal, ked tvrdil, že Poliaci predbehli Fínsko. To však dosiahlo viac bodov ako Polsko vo všetkých troch oblastiach. Mikolaj uvádzal, že Slovensko sa v testovaní PISA v rokoch 2000 až 2009 držalo na priemere, avšak Slovensko bolo prvýkrát testované až v roku 2003 a vo väcšine prípadov bolo pod priemerom OECD. Napokon exminister zavádzal pri porovnaní Švédska so Slovenskom. Podla neho Švédsko dopadlo ovela horšie ako my, no v skutocnosti dosiahli Švédi celkovo o 30 bodov viac a len v oblasti matematickej gramotnosti zaostali za nami o dva body.

M. Fronc tiež nesprávne vysvetloval výsledky testovania PISA, ked tvrdil, že Slovensko najlepšie obstálo v roku 2003. Celkovo najviac bodov sme totiž dosiahli v roku 2009.

V nedelnej diskusii sa ministri viackrát venovali problémom slovenských žiakov v súvislosti s klesajúcou citatelskou gramotnostou. Je však na zamyslenie, ako chceme od našich žiakov, aby lepšie rozumeli precítanému textu, ked niektorí ministri školstva majú sami problém interpretovat výsledky medzinárodného testovania.

Dušan Čaplovič

SMER-SD
7 2 0 2

Ján Mikolaj

SNS
3 5 1 0

Eugen Jurzyca

SaS
7 0 0 0

Martin Fronc

KDH
6 1 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Dušan Čaplovič
 • Ján Mikolaj
 • Eugen Jurzyca
 • Martin Fronc
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Dušan Čaplovič

SMER-SD

V podstate vo Fínsku nastala (spoločenská zhoda, pozn.) len tým, že sa pripravil jeden veľmi dôležitý dokument, to bolo v roku 1998/99, to je Fínsko, spoločnosť založená na poznaní a na vedomostiach, kde sa dohodli všetky politické strany a pod vedením pána vtedajšieho prezidenta podpísali tento dokument a v tomto duchu.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Neoveriteľné

V roku 1998 bol vo Fínsku prijatý Basic Education Act (.pdf). Nemáme však žiadne informácie o tomto dokumente a nevieme posúdiť, o akom dokumente hovorí Dušan Čaplovič. Výrok preto označujeme ako neoveriteľný....

Eugen Jurzyca

SaS

... v tých materiáloch, analýzach, či už je to PISA alebo Education at a Glance, oni často krát prídu s tým, čo nám chýba. Napríklad, keď ste hovorili o tej čitateľskej gramotnosti, tak napísali, že zlé učíme metakognitívne stratégie, že to chýba na školách. Úplne jasne.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

V záverečnej správe PISA 2012 sa pri čitateľskej gramotnosti spomína nasledujúce:"Zastúpenie žiakov na najvyšších vedomostných úrovniach má mierne klesajúcu tendenciu v porovnaní s predchádzajúcim cyklom. Celkovo sa v tejto skupine žiakov nachádza 16,5 % žiakov 4-ročných gymnázií a 13,5 % žiakov 8-r...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Naviac je to aj v Spojených štátoch amerických, vieme, poznáme tú reč pána prezidenta Obamu, ktorý požadoval v svoje prezidentskej reči 100 000 nových pedagogických miest pre učiteľov matematiky.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

V rámci kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2012 Barrack Obama oznámil v júli 2012 plán vytvoriť program pre učiteľov prírodných vied, technológie, inžinierstva a matematiky (science, technology, engineering and math) - STEM Master Teacher Corps. Program sa má v priebehu štyroch rokov ro...

Martin Fronc

KDH

Áno, v prípade Slovenska je dramatický pokles tej gramotnosti v matematike, ale keď sa pozriete na graf, od merania v roku 2003 pomaly, ale stále klesá aj v krajinách OECD.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože v prípade Slovenska možno hovoriť o výraznom alebo dramatickom poklese v matematickej gramotnosti ak porovnáme roky 2009 a 2012. Pravdou je tiež to, že v matematickej gramotnosti klesá aj priemer OECD.2003200620092012Priemer OECD -matematická gramotnos...

Ján Mikolaj

SNS

... inak aj Fíni napríklad v tomto testovaní (OECD PISA 2012, pozn.) klesli o 12 bodov.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Ján Mikolaj pravdepodobne hovoril o testovaní čitateľskej gramotnosti (keďže túto oblasť spomínal moderátor vo svojej predchádzajúcej otázke, pozn.). V čitateľskej gramotnosti Fínsko skutočne dosiahlo o 12 bodov menej ako v roku 2009.Fínsko dosialo menej bodov v porovnaní s rokom 2009...

Martin Fronc

KDH

Pokúšal som sa legislatívne navrhnúť, dal som také legislatívne zmeny, aby sme sa snažili tie školy a to aj vysoké, motivovať tým, že časť finančných prostriedkov budú dostávať za kvalitu, za kvalitatívne výsledky, ktoré sa dajú objektívne zmerať, nielen za počet tých, ktorí absolvujú školu, ale aj za kvalitu...

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Podľa údajov, ktoré sú zverejnené v sekcii ,,Vyhľadávanie v návrhoch zákonov,, na webe NR SR, bol NR SR doručený 1. júna 2012: Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. ...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

... čo sa týka čitateľskej gramotnosti a to nielenže číta celá škola a podobne a rôzne takéto formy, ale navrhli sme viaceré v rámci spolupráci so ZMOS-om, aby obecné knižnice sa zlúčili so školskými a aby boli v školách, aby aj tí rodičia chodili do tých knižníc. A vidím to konkrétne napríklad na základnej škole Župkov, vidím to teraz konkrétne v Petržalke, kde dali pobočku miestnej knižnice priamo do školy, tam chodia rodičia, vidím to teraz v Eurovey, kde si požičiavajú knihy a chodia tam deti, rodičia, čítajú.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Počas ministrovania Dušana Čaploviča nedošlo k úpravám právneho stavu zlučovania školských a obecných knižníc, ktorý boli upravené ešte počas druhej Dzurindovej vlády. Pravdou však je, že počas tejto vlády prebiehali rôzne projekty na podporu a rozvoj knižníc. Rovnako dochádza k zlučovaniu kniž...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

A čo je dôležité, viete, hovorí sa tu o tej čitateľskej gramotnosti. V čitateľskej gramotnosti sú lepšie dievčatá ako chlapci. To je všeobecne vo svete takáto analýza. V matematickej gramotnosti zase chlapci lepší ako dievčatá.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Na základe výsledkov testovania PISA 2012 sa dajú potvrdiť slová Dušana Čaploviča.Chlapci dosahli v matematickej gramotnosti lepšie výsledky ako dievčatá v 37 zo 65 prípadov (krajín a ekonomík zapojených do merania). Dievčatá boli lepšie len v piatich prípadoch. Naopak v čitateľskej gramotnosti sú t...

Ján Mikolaj

SNS

... predsa sa nám podarilo, aspoň nejaký začiatok v tom, že ten ISCED, to znamená že medzinárodné štandardy vzdelávania, ktoré majú vytvárať tieto národne kurikulá, už na Slovensku vypracované sú. Sú vypracované od materskej školy až po vysoké školy. Je do 20, myslím, predmetových komisií na Slovensku a v tých predmetových komisiách sú učitelia.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Nepravda

Výrok Jána Mikolaja hodnotíme ako nepravdivý, pretože obsahuje viacero faktických nepresností. J. Mikolaj nesprávne definuje ISCED keď vraví, že sú to medzinárodné štandardy vzdelávania, a tiež nesprávne uvádza, že národné kurikulá sú vypracované od materskej školy po vysoké školy. Vysoké školy sa t...

Martin Fronc

KDH

A to skutočne si myslím, že prípravou pedagógov na pedagogických fakultách a ministerstvo má na to nástroje, lebo je odberateľ, stanovuje kvalifikačné predpoklady, schvaľuje študijné odbory, teda aj obsah, čo sa tam má učiť, čiže má ministerstvo na to nástroje, to je prvá vec.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Schvaľovanie študijných odborov, teda akreditáciu, nemá na starosti priamo ministerstvo školstva, ale akreditačná komisia, ktorá pod neho priamo spadá a ktorých členov menuje vláda Slovenskej republiky, výrok preto označujeme ako pravdivýAkreditačná komisia:Akreditačná komisia (ďalej len AK) ...komp...

Eugen Jurzyca

SaS

Vyzerá to tak, keď porovnáme nielen priemerné platy, ale platy učiteľov v porovnaní s platmi vysokoškolsky vzdelaných ľudí, tak vidíme, že ten priemer v OECD krajinách je zhruba od 80 do 90%, u nás je toto 44.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože Eugen Jurzyca uvádza správne údaje. Podľa analýzy OECD Education at Glance 2013, predstavuje v krajinách OECD priemerný plat učiteľa od 80 do 89% (v závislosti od stupňa základnej alebo strednej školy, pozn.) z platu vysokoškolsky vzdelaných 3. stupňa (PhD., PhD...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Pretože dokonca v Kórey, kde dosahujú najlepšie výsledky, v Južnej Kórey, deti sú menej spokojné so životom v škole ako sú na Slovensku. Čiže toto sú výsledky PISA, ktoré tiež treba zohľadniť a na ne takisto reagovať.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Podľa PISA 2012 (str. 21) sa Južná Kórea umiestnila na 5. mieste, podľa  PISA 2009 to bolo druhé miesto hneď za čínskym Šanghajom a pred Fínskom. Dá sa teda súhlasiť, že dosahujú najlepšie výsledky.Podľa PISA 2012 na Slovensku 64 % detí súhlasí s tvrdením, že sú v škole šťastné. V Južnej Kórey je to...

Ján Mikolaj

SNS

... ešte som naznačil, že aj ďaleko bohatšie štáty skončili za nami, čiže treba tie peniaze potom alokovať a ide o to, že či všetkým rovnako alebo nájsť nejakú metódu, kde sa to bude alokovať.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Podľa výsledkov štúdie PISA 2012 skončili za Slovenskom štáty ako USA, Švédsko, Izrael, Grécko, Cyprus, Spojené arabské emiráty (v čitateľskej alebo prírodovednej gramotnosti dosiahli v niektorých prípadoch viac bodov ako Slovensko, avšak rebríček bol v roku 2012 zoradený podľa výsledkov v mate...

Eugen Jurzyca

SaS

... keď sme už pri čitateľskej gramotnosti, tam treba povedať, že fakt nám rastie počet tých detí, ktoré nedosahujú ani takzvaný stupeň dva, ostávajú v rizikovom pásme. To sú tí, ktorí už potom nebudú schopní ani ďalej sa učiť. Vlastne funkční analfabeti. A tých už máme viac než jednu štvrtinu, toto je pomerne hrozivá vec.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže exminister školstva uvádza správny údaj. V dokumente Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15-ročných žiakov z pohľadu Slovenska (str. 6) sa píše:"Do rizikovej skupiny žiakov patrilo v cykle realizovanom v roku 2012 až 28,2% žiakov. To znamená, že viac ak...

Eugen Jurzyca

SaS

Tiež sme pripravili napríklad zoznam odporúčanej literatúry, kde sme prešli na také ľahšie knihy s tým, aby deti radšej čítali, možno nie Dostojevského, ale niečo prístupnejšie, ale aby aspoň čítali, pretože sa ukázalo v PISE, že pokiaľ deti čítajú takmer hocičo, tak lepšie rozumejú prečítanému.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Je pravda, že ministerstvo školstva pod Jurzycovým vedením sa chystalo zmeniť zoznam povinnej literatúry tak, ako o tom hovorí. Navyše k tomuto kroku pristúpilo po tom, čo boli zverejnené negatívne výsledky testovania PISA 2009.(SITA):To znamená, že tie školy, kde sú dobré úspechy, kde deti čítajú, ...

Eugen Jurzyca

SaS

Metodicko-pedagogické centrum pripravilo špeciálnu publikáciu, ktorú distribuovalo na školy, určite sa v tom pokračuje ... (hovorí o tom, "ako pristúpiť k tomu, aby sa deti lepšie učili čítať", pozn.)

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) skutočne vydalo niekoľko publikácii, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie čitateľskej gramotnosti. Stalo sa tak v čase keď bol ministrom školstva Eugen Jurzyca a aj v roku 2013, teda počas úradovania Dušana Čaploviča.V roku 2011 vydalo MPC publikácie Čitateľ...

Ján Mikolaj

SNS

To je zadanie PISY. Čiže nie naozaj úroveň vedomostí, ale ako sa ten žiak dokáže uplatniť v praxi a tá metóda na uplatnenie toho, ako je schopný reagovať na to, čo sa naučil.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Výrok Jána Mikolaja hodnotíme ako pravdivý, pretože zjednodušene sa dá povedať, že PISA sa snaží merať "ako sa žiak dokáže uplatniť v praxi". Medzinárodné meranie PISA sa naozaj zameriava na meranie aplikovateľnosti vedomostí študentov v reálnom živote a ich pripravenosť na "plné zapo...

Ján Mikolaj

SNS

My sme im (učiteľom, pozn.) povedzme v rámci reformy znížili ten počet povinných predmetov a majú 30% absolútne slobodnú voľbu na to, aby učili, čo chcú, ako chcú, v akom tempe a by som povedal s akým obsahom.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Nepravda

V čase keď bol Ján Mikolaj ministrom školstva bol prijatý zákon, ktorý umožnil školám, aby si do istej miery prispôsobili Štátny vzdelávací program (ŠVP). Pomer voliteľných predmetov z celkového počtu hodín (voliteľné + povinné predmety, pozn.) nie je však na úrovni 30% ako uvádza J. Mikolaj. T...

Ján Mikolaj

SNS

... Švédsko dopadlo oveľa horšie, dokonca ešte horšie ako my ... (hovorí o výsledkoch OECD PISA 2012, pozn.)

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Zavádzajúce

Švédsko dosiahlo menej bodov ako Slovensko len v jednej oblasti, zatiaľ čo v ďalších dvoch oblastiach dosiahlo viac bodov. Ján Mikolaj však bližšie nešpecifikuje, o ktorej oblasti hovorí, a preto jeho tvrdenie, že "Švédsko dopadlo oveľa horšie ako my", možno označiť prinajmenšom za zavádzajúce.Celko...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

No ale Poľsko, treba povedať, urobilo v roku 1999 a 2000 obrovskú reformu v oblasti školstva a urobilo, to čo nám odporúčajú dlhé roky experti z OECD ... že náš problém, a to sa týkalo aj Čiech ... je selekcia tak najlepších, aj najslabších žiakov z našich škôl. V Poľsku prešli na plnoorganizované školstvo od siedmeho roku dieťaťa do šestnásteho roku dieťaťa na prvom a druhom stupni základných škôl.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Neoveriteľné

V prípade tohto výroku nás zaujíma predovšetkým to, či "experti z OECD odporúčali Slovensku selekciu najlepších a najslabších žiakov", resp. či Slovensku odporúčali zaviesť podobný model ako funguje v Poľsku. Z dostupných zdrojov sa nám však nepodarilo získať informácie, ktoré by to potvrd...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Moderátor: "To bol pozmeňovací návrh pána Beblavého, myslím." Dušan Čaplovič: "Nebol to pozmeňovací návrh pána Beblavého, bol to pozmeňovací návrh vo výbore, ktorý predložil podpredseda výboru ..." (hovoria o novele zákona o výchove a vzdelávaní, konkrétne o znížení počtu formulárov a dokladov v rámci pedagogickej dokumentácie, pozn.)

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Výrok Dušana Čaploviča hodnotíme ako pravdivý, pretože podľa Spoločnej správy výborov NR SR, bol pozmeňujúci návrh, ktorého obsahom bola redukcia pedagogickej dokumentácie, podaný ako návrh Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

... veľmi sú zaťažení ďalšími a ďalšími aktivitami učitelia a nemajú čas a priestor, aby sa venovali konkrétnym deťom, konkrétnym žiakom. A preto z toho dôvodu a o tom sa mlčí, sme prijali v novej novele zákona o výchove a vzdelávaní veľkú zmenu, to odbúranie zbytočnej byrokracie a pristúpili sme k zníženiu počtu formulárov a dokladov, ktoré im v rámci pedagogickej dokumentácie bolo potrebné vypracovávať.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorá bola v NR SR schválená 4. decembra 2013, redukuje pedagogickú dokumentáciu školy. Konkrétne o dovtedy existujúce učebné plány, učebné osnovy, vzdelávacie štandardy, výchovné štandardy, výchovné plány, výchovné osnovy,...

Martin Fronc

KDH

... čo ma najviac prekvapilo a ja si myslím, že čo je aj najpodstatnejšie a to, že Slovensko je v podstate asi najviac krajina, v ktorej sociálny status rodiny má vplyv na výsledky merania. A sociálny status aby nebol omyl, to není o tom, že sú tí rodičia bohatí, to hovorí o tom, že majú doma, ja neviem, vybavenie počítačmi a podobne a že aspoň jeden z rodičov má vysokoškolské vzdelanie.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Slovensko je skutočne jednou z krajín s nadpriemerným vplyvom socioekonomického statusu žiaka na jeho výkon. V oblasti matematickej gramotnosti možno v prípade Slovenska dokonca hovoriť o najväčšom vplyve socioekonomického zázemia. Je pravdou, že štúdia PISA zisťuje aj index ekonomického, ...

Martin Fronc

KDH

Faktom je, že najviac bodov sme získali, ako sme boli najlepší v prvom meraní v roku 2003 (hovorí o hodnotení Slovenska v štúdií PISA, pozn.)

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Nepravda

Slovensko získalo v skutočnosti najlepšie bodové výsledky v roku 2009 a nie v roku 2003, ako hovorí Martin Fronc. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Slovensko sa pridalo k testovaniu PISA v roku 2003, jedná sa teda skutočne o prvé meranie (.pdf, 30).Slovenské výsledky podľa jednotlivých testovanýc...

Martin Fronc

KDH

PISA je najznámejšia, ale snáď by bolo dobré aj povedať, aby diváci vedeli, že čo to je za meranie. To nemeria vedomosti priamo, ale meria, akým spôsobom vedia tieto vedomosti uplatniť, ako ich vedia v živote využiť.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Výrok Martina Fronca hodnotíme ako pravdivý, pretože medzinárodné meranie PISA sa naozaj zameriava na meranie aplikovateľnosti vedomostí študentov v reálnom živote a ich pripravenosť na "plné zapojenie sa do spoločnosti." Testy na zisťovanie týchto predpokladov nie sú zamerané priamo ...

Martin Fronc

KDH

Viete čo, v prvom rade by som rád povedal, že Slovensko je zapojené aj v iných meraniach ako je TIMSS a PIRLS a podobne a myslím, že je to dobré, lebo máme istú možnosť sa porovnávať.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Slovenská republika okrem OECD merania efektívnosti vzdelávania PISA participuje aj v medzinárodných meraniach TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) a PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) pod záštitou TIMSS & PIRLS International Learning Center....

Ján Mikolaj

SNS

Poliaci nás predbehli, Poliaci boli za nami, v roku 2009 v matematickej gramotnosti boli dva body za nami, ale teraz nás predbehli opäť v tej matematickej gramotnosti o 28 bodov. Poliaci sa dostali úplne hore, predbehli dokonca Fínov.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Nepravda

V roku 2009 malo Slovensko podľa prieskumu PISA v matematickej gramotnosti 497 bodov, kým Poľsko 495, teda o dva body menej. Podľa posledných údajov za rok 2012 má Slovensko podľa rovnakého ukazovateľu 482 bodov, kým Poľsko podskočilo až na 518 bodov. Poliaci nás teda predbehli až o 38 a n...

Ján Mikolaj

SNS

Tak treba povedať, že v tom období tých rokov 2000 až 2009 sa Slovensko udržalo vždy ako tak na priemere, ale ten priemer bol, dokonca v roku 2009 sme boli v matematickej gramotnosti o jeden bod nad priemerom.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Nepravda

Publikácie PISA rozdeľujú krajiny ako priemerne, nadpriemerne a podpriemerne v rámci OECD. Slovensko sa v rokoch, kedy sa zúčastňovalo testovania, umiestnilo viackrát ako "podpriemerná" krajina. Ján Mikolaj spomína nesprávne už rok 2000 ako začiatok testovania, pričom prvý krát bolo Slovensko testov...

Eugen Jurzyca

SaS

... toto sú grafy z PISY, tie rozdeľujú krajiny na tie, kde sa situácia zlepšila a to od roku 2003 do roku 2012 a na tie, ktoré sa zhoršili. My sme tuto v tomto štvorčeku. Tuto sú krajiny, od ktorých sa zrejme dá učiť, tento štvorček ukazuje, že s jedným malým výkyvom slovenský výkon v PISE klesá 10 rokov.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Eugen Jurzyca pravdivo hovorí, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré sa počas doby testovania PISA celkovo zhoršili.V uplynulých 10 rokov sa uskutočnili 4 testy (pričom prírodovedná gramotnosť sa v SR testovala až od roku 2006, pozn.). Slovensko sa zhoršilo dva krát, a zlepšilo raz -  v roku ...

Eugen Jurzyca

SaS

Celkovo v PISE ma prekvapil dramatický posun dopredu ázijských krajín a pokles severských krajín, Fínska.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Podľa výsledkov PISA 2009 bolo Fínsko na 3. mieste, za Kóreou a čínskym Šanghajom. Na 4. a 5. mieste boli čínsky Hongkong a Singapur. Nórsko bolo až 12., Island 16, Švédsko 19.Podľa výsledkov PISA 2012 bolo Fínsko až na 12. mieste, pričom rebríček opäť vedie Šanghaj, nasledovaný ...

Ján Mikolaj

SNS

Ja vidím jednu rezervu vo vzťahu k celkovému rozpočtu, pretože my máme naozaj malý pomer peňazí v školstve v rámci HDP. Ale nie ostatné rezorty. Napríklad zdravotníctvo má ten priemer presne taký ako je v Európskej únii. Čiže z tohto pohľadu je zdravotníctvo ako keby vyriešené. Vnútro takisto má ten pomer alebo počet príslušníkov v rámci ministerstva vnútra je absolútne v európskom štandarde. Čiže tam sú rezervy, aby si vláda v rámci vnútorného, vnútornej štruktúry rozpočtu pozrela, že kde je najväčšia slabina a určite, určite najväčšia slabina v oblasti školstva a vedy.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Neoveriteľné

Key Data on Education in Europe 2012 - str. 87 - "In 2008, the proportion of total public expenditure on education was more than 5 % of GDP in the many of the European countries. Denmark, Cyprus and Iceland had the highest rates at 7 % while other Nordic countries as well as Belgium and Malta s...

Ján Mikolaj

SNS

Nerád opravujem pána poslanca (Fronca, pozn.), ale to sa už opäť deje, pretože až 50% finančných prostriedkov na vysoké školy sa alokuje podľa vedecko-výskumnej činnosti už v súčasnosti.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože podľa dostupných údajov nie je v súčasnosti 50% finančných prostriedkov na vysoké školy alokovaných podľa vedecko-výskumnej činnosti. Ján Mikolaj uvádza, že až 50% prostriedkov určených pre vysoké školy sa prerozdeľuje podľa vedecko-výskumnej činnosti. Na rok ...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

My tohto roku vďaka Štátnemu pedagogickému ústavu a Metodicko-pedagogickému centru sme spustili obsahové minimá, ktoré musia deti mať v predškolskom, predprimárnom vzdelávaní.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Nepravda

Webové stránky Štátneho pedagogického úradu, ale aj Ministerstva školstva ponúkajú na stiahnutie dokument Štátny vzdelávací program: ISCED 0 – pred-primárne vzdelávanie (.pdf), ktorý naozaj definuje určité minimá, ktoré sú cieľom pre žiaka v predškolskom a pred-primárnom vzdelávaní. Tento dokument v...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

... my sme sa už teraz dostali k priemerným platom na 1,1 priemerného platu, hovorím o pedagogických a odborných zamestnancoch základných a stredných škôl, na ktoré môžem mať vplyv. Vo Fínsku je 1,2 priemer ...

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Nepravda

Výrok Dušana Čaploviča hodnotíme ako nepravdivý, pretože podľa dostupných údajov, priemerná mzda slovenských učiteľov nedosahovala 1,1 násobok priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (NH). Údaj o priemernej mzde fínskych učiteľov je pravdivý len čiastočne. Najaktuálnejšie čísla Ústavu in...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

A preto aj vo Fínsku nerozhodujú rodičia o budúcnosti žiaka, vo Fínsku rozhoduje žiak v spolupráci s učiteľom.

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Neoveriteľné

toto by som mozno odstranil. neviem ako chceme objektivne posudit, ci rodicia rozhoduju alebo nie. aj ked by k tomu nieco bolo, nevieme overit ci tam je alebo nie nieco neformalne  (ricky)...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Ja som malo možnosť si preštudovať, čo o tom (OECD PISA 2012, pozn.) písali experti v Anglicku, The Guardian, aj Telegraph a naozaj tam bolo povedané, je to predovšetkým orientované tie výsledky na ten sociálno-ekonomický efekt a že zabúda sa na kultúrny, environmentálny, občiansky efekt a tak ďalej a tak ďalej, sociálna spravodlivosť, vyváženosť a podobne,

O 5 minút 12 - 09.12.2013
Pravda

Toby Young, britský žurnalista a spoluzakladateľ West London Free School v blogu denníka The Telegraph vyvracia názor Christine Blower, generálnej tajomníčky Národného zväzu učiteľov, ktorá tvrdí, že predovšetkým chudoba je faktor, ktorý najviac obmedzuje potenciál detí. Young vo svojom blogu dokazu...

success
error