DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

... my sme sa už teraz dostali k priemerným platom na 1,1 priemerného platu, hovorím o pedagogických a odborných zamestnancoch základných a stredných škôl, na ktoré môžem mať vplyv. Vo Fínsku je 1,2 priemer ...

Slovenské školstvo - 09.12.2013
Nepravda

Výrok Dušana Čaploviča hodnotíme ako nepravdivý, pretože podľa dostupných údajov, priemerná mzda slovenských učiteľov nedosahovala 1,1 násobok priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (NH). Údaj o priemernej mzde fínskych učiteľov je pravdivý len čiastočne. 

Najaktuálnejšie čísla Ústavu informácií a prognóz školstva pochádzajú z roku 2012 (.xls). D. Čaplovič hovorí o zamestnancoch základných a stredných škôl. Priemerný plat pedagogického zamestnanca bol ku koncu roka 2012 na úrovni 839,79 eur za mesiac. Toto je údaj pre pedagogických zamestnancov základných škôl, gymnázií, športových gymnázií a stredných odborných škôl. Ak zarátame aj pedagogických zamestnancov konzervatórií, stredísk praktického vyučovania a špeciálnych škôl, priemerný plat je na úrovni len 812,42 eur.

Správa Štatistického úradu SR uvádza priemerný mesačný plat zamestnanca NH na úrovni 805 eur. Plat pedagogického zamestnanca (základných škôl, gymnázií, športových gymnázií a stredných odborných škôl = 839,39 eur, pozn.) teda predstavuje cca 1,04 násobok priemernej mzdy v NH. Keby bol plat pedagogického zamestnanca na úrovni 1,1 násobku priemernej mzdy v NH, pohyboval by sa na úrovni 885,5 eur, rozdiel teda predstavuje cca 46 eur. 


Podľa dát OECD bola v roku 2011 priemerná mzda v NH vo Fínku 38 570 eur za rok.
Tabuľka poukazuje na jednotlivé platové ohodnotenia učiteľov vo Fínsku podľa jednotlivých typov škôl. 

FínskoZákladná školaNižšia stredná školaVyššia stredná škola
minimálny plat
(referenčný rok: 2012)
31 69934 23536 303
maximálny plat
(referenčný rok: 2012)
41 22744 52648 064
skutočná priemerná mzda
(referenčné obdobie: október 2011)
42 05046 65051 750
ZDROJ: Štúdia Európskej komisie, str. 70

Hodnota 1,2 násobku priemernej ročnej mzdy vo Fínsku predstavuje 46 284 eur. Túto hodnotu teda dosahujú alebo prevyšujú učitelia v dvoch typoch škôl. Učitelia základných škôl sú však pod touto hranicou, ich priemerná mzda predstavuje cca 1,1 násobok priemernej mzdy v NH. 

POZN.: V prípade Fínska porovnávame priemernú mzdu v HN a priemernú mzdu učiteľov za rok 2011, pretože údaje o skutočnej priemernej mzde poznáme zatiaľ len k tomuto roku.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.12.2013
success
error