DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Doc. PhDr. Dušan Čaplovič DrSc.

SMER-SD
120 34 32 71
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Dušan Čaplovič

SMER-SD

V podstate vo Fínsku nastala (spoločenská zhoda, pozn.) len tým, že sa pripravil jeden veľmi dôležitý dokument, to bolo v roku 1998/99, to je Fínsko, spoločnosť založená na poznaní a na vedomostiach, kde sa dohodli všetky politické strany a pod vedením pána vtedajšieho prezidenta podpísali tento dokument a v tomto duchu.

Slovenské školstvo - 08.12.2013
Neoveriteľné

V roku 1998 bol vo Fínsku prijatý Basic Education Act (.pdf). Nemáme však žiadne informácie o tomto dokumente a nevieme posúdiť, o akom dokumente hovorí Dušan Čaplovič. Výrok preto označujeme ako neoveriteľný....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Naviac je to aj v Spojených štátoch amerických, vieme, poznáme tú reč pána prezidenta Obamu, ktorý požadoval v svoje prezidentskej reči 100 000 nových pedagogických miest pre učiteľov matematiky.

Slovenské školstvo - 08.12.2013
Pravda

V rámci kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2012 Barrack Obama oznámil v júli 2012 plán vytvoriť program pre učiteľov prírodných vied, technológie, inžinierstva a matematiky (science, technology, engineering and math) - STEM Master Teacher Corps. Program sa má v priebehu štyroch rokov ro...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

... čo sa týka čitateľskej gramotnosti a to nielenže číta celá škola a podobne a rôzne takéto formy, ale navrhli sme viaceré v rámci spolupráci so ZMOS-om, aby obecné knižnice sa zlúčili so školskými a aby boli v školách, aby aj tí rodičia chodili do tých knižníc. A vidím to konkrétne napríklad na základnej škole Župkov, vidím to teraz konkrétne v Petržalke, kde dali pobočku miestnej knižnice priamo do školy, tam chodia rodičia, vidím to teraz v Eurovey, kde si požičiavajú knihy a chodia tam deti, rodičia, čítajú.

Slovenské školstvo - 08.12.2013
Pravda

Počas ministrovania Dušana Čaploviča nedošlo k úpravám právneho stavu zlučovania školských a obecných knižníc, ktorý boli upravené ešte počas druhej Dzurindovej vlády. Pravdou však je, že počas tejto vlády prebiehali rôzne projekty na podporu a rozvoj knižníc. Rovnako dochádza k zlučovaniu kniž...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

A čo je dôležité, viete, hovorí sa tu o tej čitateľskej gramotnosti. V čitateľskej gramotnosti sú lepšie dievčatá ako chlapci. To je všeobecne vo svete takáto analýza. V matematickej gramotnosti zase chlapci lepší ako dievčatá.

Slovenské školstvo - 08.12.2013
Pravda

Na základe výsledkov testovania PISA 2012 sa dajú potvrdiť slová Dušana Čaploviča.Chlapci dosahli v matematickej gramotnosti lepšie výsledky ako dievčatá v 37 zo 65 prípadov (krajín a ekonomík zapojených do merania). Dievčatá boli lepšie len v piatich prípadoch. Naopak v čitateľskej gramotnosti sú t...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Pretože dokonca v Kórey, kde dosahujú najlepšie výsledky, v Južnej Kórey, deti sú menej spokojné so životom v škole ako sú na Slovensku. Čiže toto sú výsledky PISA, ktoré tiež treba zohľadniť a na ne takisto reagovať.

Slovenské školstvo - 08.12.2013
Pravda

Podľa PISA 2012 (str. 21) sa Južná Kórea umiestnila na 5. mieste, podľa  PISA 2009 to bolo druhé miesto hneď za čínskym Šanghajom a pred Fínskom. Dá sa teda súhlasiť, že dosahujú najlepšie výsledky.Podľa PISA 2012 na Slovensku 64 % detí súhlasí s tvrdením, že sú v škole šťastné. V Južnej Kórey je to...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

No ale Poľsko, treba povedať, urobilo v roku 1999 a 2000 obrovskú reformu v oblasti školstva a urobilo, to čo nám odporúčajú dlhé roky experti z OECD ... že náš problém, a to sa týkalo aj Čiech ... je selekcia tak najlepších, aj najslabších žiakov z našich škôl. V Poľsku prešli na plnoorganizované školstvo od siedmeho roku dieťaťa do šestnásteho roku dieťaťa na prvom a druhom stupni základných škôl.

Slovenské školstvo - 08.12.2013
Neoveriteľné

V prípade tohto výroku nás zaujíma predovšetkým to, či "experti z OECD odporúčali Slovensku selekciu najlepších a najslabších žiakov", resp. či Slovensku odporúčali zaviesť podobný model ako funguje v Poľsku. Z dostupných zdrojov sa nám však nepodarilo získať informácie, ktoré by to potvrd...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Moderátor: "To bol pozmeňovací návrh pána Beblavého, myslím." Dušan Čaplovič: "Nebol to pozmeňovací návrh pána Beblavého, bol to pozmeňovací návrh vo výbore, ktorý predložil podpredseda výboru ..." (hovoria o novele zákona o výchove a vzdelávaní, konkrétne o znížení počtu formulárov a dokladov v rámci pedagogickej dokumentácie, pozn.)

Slovenské školstvo - 08.12.2013
Pravda

Výrok Dušana Čaploviča hodnotíme ako pravdivý, pretože podľa Spoločnej správy výborov NR SR, bol pozmeňujúci návrh, ktorého obsahom bola redukcia pedagogickej dokumentácie, podaný ako návrh Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

... veľmi sú zaťažení ďalšími a ďalšími aktivitami učitelia a nemajú čas a priestor, aby sa venovali konkrétnym deťom, konkrétnym žiakom. A preto z toho dôvodu a o tom sa mlčí, sme prijali v novej novele zákona o výchove a vzdelávaní veľkú zmenu, to odbúranie zbytočnej byrokracie a pristúpili sme k zníženiu počtu formulárov a dokladov, ktoré im v rámci pedagogickej dokumentácie bolo potrebné vypracovávať.

Slovenské školstvo - 08.12.2013
Pravda

Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorá bola v NR SR schválená 4. decembra 2013, redukuje pedagogickú dokumentáciu školy. Konkrétne o dovtedy existujúce učebné plány, učebné osnovy, vzdelávacie štandardy, výchovné štandardy, výchovné plány, výchovné osnovy,...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

A to najťažšie, a opakujem môj predchodca 20 mesiacov sa snažil urobiť nejaký program, čo sa týka kvality merania výstupu žiakov, nepodarilo sa to.

Peniaze na školstvo - 07.05.2013
Zavádzajúce

Výrok ministra Čaploviča označujeme za zavádzajúci, nakoľko je síce pravdou, že predchádzajúca vláda v oblasti merania kvality vzdelávania neprijala žiadnu veľkú reformu, avšak nie je ani zrejmé že by takúto veľkú reformu prijať chcela. Navyše sa bývalému ministrovi školstva podaril jeho zámer zavie...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Nástupný plat vedeckých pracovníkov, či už v akadémii vied alebo ktorí nastupujú, tak tie sú ešte nižšie ako nástupné platy učiteľov.

Peniaze na školstvo - 07.05.2013
Neoveriteľné

Na základe vyjadrenia predsedu SAV môže plat začínajúceho výskumného pracovníka v SAV byť po prechode do zamestnaneckého pomeru často nižší ako 600-700 euro. Začínajúci plat učiteľa v roku 2012 bol podľa Ministerstva školstva na úrovni 540 euro. Demagog.sk hodnotí výrok ako neoveriteľ...

success
error