DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

My tohto roku vďaka Štátnemu pedagogickému ústavu a Metodicko-pedagogickému centru sme spustili obsahové minimá, ktoré musia deti mať v predškolskom, predprimárnom vzdelávaní.

Slovenské školstvo - 09.12.2013
Nepravda

Webové stránky Štátneho pedagogického úradu, ale aj Ministerstva školstva ponúkajú na stiahnutie dokument Štátny vzdelávací program: ISCED 0 – pred-primárne vzdelávanie (.pdf), ktorý naozaj definuje určité minimá, ktoré sú cieľom pre žiaka v predškolskom a pred-primárnom vzdelávaní. Tento dokument však bol vydaný ešte v roku 2008 počas prvej vlády Roberta Fica a žiadna novelizácia sa na konkrétnych stránkach nespomína. Rovnako už niekoľko rokov sú staré aj dokumenty ako Metodika predprimárneho vzdelávania (.pdf) alebo  Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách - 2009.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.12.2013
success
error