DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Fronc

KDH
26 7 3 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Martin Fronc

KDH

Ešte nedávno hovorili odborári o desiatich percentách (odborári učiteľov o zvyšovaní platov, pozn.).

Draxler vs. Fronc o školstve a štrajkoch ucitelov - 17.01.2016
Pravda

Predsedníctvo odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) prišlo minulý rok s požiadavkou zvýšenia platov zamestnancov školstva pre rok 2016 o 7 %. Išlo o spoločné stanovisko spolu s konfederáciou odborových zväzov SR, ktorá žiadala valorizáciu platov všetkých štátnych zamestn...

Martin Fronc

KDH

Pán minister, po prvé, ako internáty sa opravovali celý čas. Išli stovky miliónov vtedy korún na opravy internátov každý rok. Nie prvýkrát to teraz ide.

Draxler vs. Fronc o školstve a štrajkoch ucitelov - 17.01.2016
Neoveriteľné

Fronc výrokom reaguje na predchádzajúci výrok ministra školstva, kde Draxler hovorí, že sa jedná o prvú investíciu po 25 rokoch takého rozsahu (pozn. 50 miliónov eur), ktorá má smerovať na internáty. Keďže nemáme k dispozícii presné údaje, koľko peňazí išlo reálne na opravu či výstavbu internátov, v...

Martin Fronc

KDH

...pretože strana Smer pred voľbami v roku 2006 mala formuláciu konkrétnu o tom, ako zvýši podiel financií do školstva s HDP, bolo tam číslo, pokiaľ si pamätám 5%, možnože sa pamäť mi celkom neslúži. No ale čo sa naplnilo? Nič sa z toho nenaplnilo...

Draxler vs. Fronc o školstve a štrajkoch ucitelov - 17.01.2016
Pravda

Slová ex-ministra Fronca v diskusnej relácii V politike sa ukázali ako pravdivé, keďže SMER-SD išiel do volieb v roku 2006 so zámerom financovať školstvo v objeme 5% HDP, ale tento zámer sa mu nikdy nepodarilo realizovať, na čo poukazujú aj údaje Eurostatu, OECD, či Ineko. Výrok preto hodnotíme ako ...

Martin Fronc

KDH

Vy viete dobre, že trikrát som dával pozmeňovací návrh zákona o financovaní, aby sme tam zabudovali aj jednoducho kvalitatívne výsledky škôl. Výsledok bol, že trikrát to vládna strana Smer bez diskusie zhodila zo stola. Hlasovaním bez akejkoľvek rozpravy.

Draxler vs. Fronc o školstve a štrajkoch ucitelov - 17.01.2016
Pravda

Za "zhodenia zákono zo stola bez diskusie" možeme chápať nepustenie návrhu zákona alebo novely do druhého čítania, kde sa o návrhu spravidla diskutuje. Keďže SMER-SD má väčšinu, vie ovplyvniť či návrh do druhého čítania prejde alebo nie. Ani jeden z obsahovo totožných návrhov Fronca, ktorý chcel zab...

Martin Fronc

KDH

Neviem, či ste si pozreli poslednú správu OECD o Slovensku, to je taká hrubá správa o všetkom možnom, aj o školstve. A práve v tejto správe (posledná správa OECD, pozn.) sa uvádza, že normatívny spôsob financovania je na Slovensku nastavený veľmi dobre a treba ho zachovať.

Draxler vs. Fronc o školstve a štrajkoch ucitelov - 17.01.2016
Nepravda

Uvedená informácia sa nenachádza v posledných zverejnených správach OECD o Slovensku. Nepodarilo sa nám ju nájsť v správe zameranej na školstvo, Education at glance 2015 (.pdf) ani 2014 (.pdf), Slovenskú republiku celkovo, OECD360 Slovenská republika 2015 (.pdf) ani v správe o fungovaní vlády G...

Martin Fronc

KDH

Ale to vyplýva, to bola aj myšlienka toho z normatívneho financovania. To znamená, že oni dostávali aj peniaze na žiakov...

Draxler vs. Fronc o školstve a štrajkoch ucitelov - 17.01.2016
Pravda

Za Froncovho pôsobenia ako ministra školstva sa zaviedlo tzv. normatívne financovanie, podľa ktorého sa školám prideľovali prostriedky aj podľa počtu žiakov a ktoré sa môže odrážať aj na plate učiteľov. Záleží však od individuálnych okolností daných škôl. Podľa oficiálnych údajov ministerstva sú pri...

Martin Fronc

KDH

Ale druhá vec je, viete v tom období, keď som bol ministrom, je to vo vašej správe o stave školstva, ktorá bola vydaná v tomto volebnom období, tie platy učiteľov narástli na hodnotu priemerného platu v národnom hospodárstve v tom čase z 12 500 korún na 18 200.

Draxler vs. Fronc o školstve a štrajkoch ucitelov - 17.01.2016
Pravda

Platy učiteľov v čase pôsobenia Martina Fronca približne zodpovedajú uvedeným hodnotám, aj keď posledná Správa o stave školstva údaje za tieto roky neobsahuje. Už pri nástupe Fronca sa priemerné mzdy učiteľov pohybovali vo výške priemernej mzdy, ku koncu jeho pôsobenia ju prevyšovali. Výrok hodnotím...

Martin Fronc

KDH

Mám vytiahnuť, na základe čoho Smer odvolával mňa? Na aký nezmysel? Že som nezvolával gremiálne porady.

Draxler vs. Fronc o školstve a štrajkoch ucitelov - 17.01.2016
Zavádzajúce

V máji 2005 odvolávala vtedajšieho ministra školstva Martina Fronca skupina poslancov Smeru-SD, Komunistickej strany Slovenska a nezávislých. Gremiálne porady nie sú v zozname explicitne uvedené, možno ich však brať za súčasť komunikácie, ktorej nezvládnutie bolo vtedajšiemu ministrovi taktiež ...

Martin Fronc

KDH

Bolo ESO, jednoducho ministerstvo a zodpovednosť za školstvo sa rozsypalo na dve ministerstvá. Na ministerstvo vnútra a ministerstvo školstva.

Draxler vs. Fronc o školstve a štrajkoch ucitelov - 17.01.2016
Pravda

Reforma ESO mala za cieľ zefektívniť verejnú správu tým, že kompetencie krajských školských úradov preniesla na okresné úrady, ktoré spadajú pod Ministerstvo vnútra SR. Okresný odbor školstva je teda podriadený MV SR. Tak sa na správe školstva skutočne podieľajú ako Ministerstvo školstva, tak aj Min...

Martin Fronc

KDH

...v roku 2003, keď som bol ministrom, takisto bol štrajk a vtedy opozičný poslanec a terajší premiér pán Fico sa vyjadril, spoločenská pozícia učiteľov nezodpovedá dôležitosti ich poslania a pod tlakom reštrikčnej politiky vlády sa stále zhoršuje.

Draxler vs. Fronc o školstve a štrajkoch ucitelov - 17.01.2016
Pravda

V roku 2003 sa k štrajku učiteľov Fico skutočne vyjadril tak, ako uvádza Fronc. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Predseda vlády Fico na podporu štrajku ako opozičný poslanec v roku 2003 uviedol: "Spoločenská pozícia učiteľov nezodpovedá dôležitosti ich poslania a pod tlakom reštrikčnej politiky vlády sa...

success
error