DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

prof. Ing. Ján Mikolaj CSc.

SNS
6 10 3 3
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Mikolaj

SNS

Sú zmrazené platy poslancov... čiže platy sa nedvíhajú. Ak niekto sedí na dvoch stoličkách, tak iste viete, že dostáva len jeden plat a ten druhý plat je na úrovni minimálnej mzdy.

Žilinský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

K výške platov poslancov sa exminister Mikolaj vyjadril (18.6.2017) v debate rádia Frontinus. Od roku 2011 bol zastavený rast platov niektorých ústavných činiteľov, medzi inými aj plat poslanecký. Opätovne bola, pre rok 2017, schválená právna úprava zakotvujúca platy poslancov na úrovni z roka 2011....

Ján Mikolaj

SNS

Vo Fínsku takisto učitelia nemajú extrémne vysoké platy. Dovolím si dokonca povedať že v tom priemere násobku priemernej mzdy je to asi tak ako na Slovensku.

Žilinský samosprávny kraj - 18.07.2017
Nepravda

Exminister školstva Mikolaj sa v debate rádia Frontinus vyjadril (18.6.2017) aj k niektorým súčasným problémom týkajúcich sa školstva. Podľa údajov z Eurostatu je priemerný plat vo Fínsku 3 232 eur za mesiac, učitelia priemerne mesačne dostanú až 3 412 eur. Na Slovensku sa priemerná m...

Ján Mikolaj

SNS

Na úseku diaľnice v okolí Trenčína....20 rokov už má a neboli tam vykonávané žiadne opravy ani poruchy.

Žilinský samosprávny kraj - 18.07.2017
Nepravda

V debate v rádiu Frontinus sa exminister Mikolaj vyjadril (18.6.2017) okrem iného aj k životnosti a údržbe niektorých ciest na Slovensku. V priebehu posledných rokov boli v okolí Trenčína opravované cesty II. a III. triedy, prebiehali rekonštrukcie mostov, boli vymenené zvodidlá a tabule. Bohužiaľ s...

Ján Mikolaj

SNS

... inak aj Fíni napríklad v tomto testovaní (OECD PISA 2012, pozn.) klesli o 12 bodov.

Slovenské školstvo - 08.12.2013
Pravda

Ján Mikolaj pravdepodobne hovoril o testovaní čitateľskej gramotnosti (keďže túto oblasť spomínal moderátor vo svojej predchádzajúcej otázke, pozn.). V čitateľskej gramotnosti Fínsko skutočne dosiahlo o 12 bodov menej ako v roku 2009.Fínsko dosialo menej bodov v porovnaní s rokom 2009...

Ján Mikolaj

SNS

... predsa sa nám podarilo, aspoň nejaký začiatok v tom, že ten ISCED, to znamená že medzinárodné štandardy vzdelávania, ktoré majú vytvárať tieto národne kurikulá, už na Slovensku vypracované sú. Sú vypracované od materskej školy až po vysoké školy. Je do 20, myslím, predmetových komisií na Slovensku a v tých predmetových komisiách sú učitelia.

Slovenské školstvo - 08.12.2013
Nepravda

Výrok Jána Mikolaja hodnotíme ako nepravdivý, pretože obsahuje viacero faktických nepresností. J. Mikolaj nesprávne definuje ISCED keď vraví, že sú to medzinárodné štandardy vzdelávania, a tiež nesprávne uvádza, že národné kurikulá sú vypracované od materskej školy po vysoké školy. Vysoké školy sa t...

Ján Mikolaj

SNS

... ešte som naznačil, že aj ďaleko bohatšie štáty skončili za nami, čiže treba tie peniaze potom alokovať a ide o to, že či všetkým rovnako alebo nájsť nejakú metódu, kde sa to bude alokovať.

Slovenské školstvo - 08.12.2013
Pravda

Podľa výsledkov štúdie PISA 2012 skončili za Slovenskom štáty ako USA, Švédsko, Izrael, Grécko, Cyprus, Spojené arabské emiráty (v čitateľskej alebo prírodovednej gramotnosti dosiahli v niektorých prípadoch viac bodov ako Slovensko, avšak rebríček bol v roku 2012 zoradený podľa výsledkov v mate...

Ján Mikolaj

SNS

To je zadanie PISY. Čiže nie naozaj úroveň vedomostí, ale ako sa ten žiak dokáže uplatniť v praxi a tá metóda na uplatnenie toho, ako je schopný reagovať na to, čo sa naučil.

Slovenské školstvo - 08.12.2013
Pravda

Výrok Jána Mikolaja hodnotíme ako pravdivý, pretože zjednodušene sa dá povedať, že PISA sa snaží merať "ako sa žiak dokáže uplatniť v praxi". Medzinárodné meranie PISA sa naozaj zameriava na meranie aplikovateľnosti vedomostí študentov v reálnom živote a ich pripravenosť na "plné zapo...

Ján Mikolaj

SNS

My sme im (učiteľom, pozn.) povedzme v rámci reformy znížili ten počet povinných predmetov a majú 30% absolútne slobodnú voľbu na to, aby učili, čo chcú, ako chcú, v akom tempe a by som povedal s akým obsahom.

Slovenské školstvo - 08.12.2013
Nepravda

V čase keď bol Ján Mikolaj ministrom školstva bol prijatý zákon, ktorý umožnil školám, aby si do istej miery prispôsobili Štátny vzdelávací program (ŠVP). Pomer voliteľných predmetov z celkového počtu hodín (voliteľné + povinné predmety, pozn.) nie je však na úrovni 30% ako uvádza J. Mikolaj. T...

Ján Mikolaj

SNS

... Švédsko dopadlo oveľa horšie, dokonca ešte horšie ako my ... (hovorí o výsledkoch OECD PISA 2012, pozn.)

Slovenské školstvo - 08.12.2013
Zavádzajúce

Švédsko dosiahlo menej bodov ako Slovensko len v jednej oblasti, zatiaľ čo v ďalších dvoch oblastiach dosiahlo viac bodov. Ján Mikolaj však bližšie nešpecifikuje, o ktorej oblasti hovorí, a preto jeho tvrdenie, že "Švédsko dopadlo oveľa horšie ako my", možno označiť prinajmenšom za zavádzajúce.Celko...

Ján Mikolaj

SNS

Poliaci nás predbehli, Poliaci boli za nami, v roku 2009 v matematickej gramotnosti boli dva body za nami, ale teraz nás predbehli opäť v tej matematickej gramotnosti o 28 bodov. Poliaci sa dostali úplne hore, predbehli dokonca Fínov.

Slovenské školstvo - 08.12.2013
Nepravda

V roku 2009 malo Slovensko podľa prieskumu PISA v matematickej gramotnosti 497 bodov, kým Poľsko 495, teda o dva body menej. Podľa posledných údajov za rok 2012 má Slovensko podľa rovnakého ukazovateľu 482 bodov, kým Poľsko podskočilo až na 518 bodov. Poliaci nás teda predbehli až o 38 a n...

success
error