DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Politické problémy uplynulého týždna
O 5 minút 12 - 24.02.2013
V štúdiu diskusnej relácie O 5 minút 12 sa naposledy stretli minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter zo Smeru-SD s poslancom SDKÚ- DS Miroslavom Beblavým. Hlavnými témami diskusie bola opät nezamestnanost a to, ako na nu vplýva ci nevplýva zákonník práce, dane a odvody. Mohli sme sledovat už takmer tradicnú schému, v ktorej sa predstavitel vlády snažil diváka presvedcit, že za situáciu na Slovensku môže situácia v eurozóne a vlastne v celej Európskej únii, kým opozicný politik sa túto tézu snažil vyvrátit poukazovaním na pozitívne príklady európskych krajín a dokázat, že za klesajúcu zamestnanost môže vláda. Ani jedna zo strán sa pritom nedokázala udržat v limitoch fakticky správnej argumentácie. Minister Richter nepravdivo tvrdil napríklad, že nezamestnanost v eurozóne je vyššia než nezamestnanost na Slovensku, výrazne nadhodnotil i úspech projektu zameraného na vytváranie nových pracovných miest pre mladých ludí do 29 rokov, vdaka ktorému sa doteraz zamestnalo iba 1650, nie až 4000 mladých. Poslanec Beblavý nepresne zhodnotil úspechy nášho najväcšieho obchodného partnera - Nemecka, v boji s nezamestnanostou. Tá v Nemecku za posledných 24 mesiacov neklesla o celé 2, ale iba o 1,3 percenta. Pri hodnotení efektívnosti boja s velmi dlhodobou nezamestnanostou na Slovensku ubral vo svojom tvrdení jeden rok - pocet dlhodobo nezamestných, ktorí boli bez zamestnania dlhšie ako 2 roky, totiž z 210 000 na asi na 120 000 klesol za dva a pol, nie jeden a pol roka. Pri pocítaní prerušených a ukoncených živností pocas mesiacov september - december 2012 podhodnotil celkový pocet o takmer 3000, cím si síce argumentacnú pozíciu nezlepšoval, no i tak si nepozornostou "vyslúžil" dalšiu nepravdu. V závere relácie sa moderátorka s hostami opät krátko venovali i téme volby a (ne)vymenovania generálneho prokurátora.

Miroslav Beblavý

Nestraníci
9 3 2 1

Ján Richter

SMER-SD
7 5 0 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Miroslav Beblavý
 • Ján Richter
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Richter

SMER-SD

Priemerná mzda v národnom hospodárstve ... je veľmi nízka a čo je horšie, absolútna väčšina zamestnancov je pod ešte touto.

O 5 minút 12 - 27.02.2013
Pravda

Výrok ministra Richtera hodnotíme ako pravdivý, pretože väčšina zamestnancov v slovenskom hospodárstve má skutočne nižšie mzdy, než je celoslovenský priemer. Podľa analýzy (PDF) štatistického úradu za rok 2011 (strana 1, dole) malo 68,8% zamestnancov nižšiu hrubú mzdu, ako bola prieme...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Som poslanec, mám dôveru ľudí, mne ju dalo viac ako 15 000 ľudí, Lucií Žitňanskej viac ako 100 000 ľudí , máme povinnosť snažiť sa pretvoriť pravicovú politiku k lepšiemu.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý. Zo štatistík prednostných hlasov v parlamentných voľbách 2012 vyplýva, že Lucia Žitňanská získala 103 517 preferenčných hlasov a Miroslav Beblavý 15 067 hlasov. ...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

To, o čom sa tu jedná (údajné označovanie hlasovacích lístkov - pozn. demagog.sk), sa netýka voľby pána doktora Čentéša, ale sa týka jedného hlasovania o pánovi Trnkovi. To znamená, že bez ohľadu na to, čo sa tam dialo, nemá to nijaký vplyv na platnosť zvolenia pána doktora Čentéša a Ústavný súd potvrdil, že pán Čentéš bol zvolený legitímne.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Pravda

Problematikou ústavnosti hlasovania, ktorým bol doktor Čentéš zvolený za generálneho prokurátora sme sa zaoberali už pri viacerých výrokoch (O 5 minút 12, 13. januára 2013; O 5 minút 12, 20. januára 2013; O 5 minút 12, 17. februára 2013).Je pravdou, že údajné označovanie hlasovacích lístkov, informá...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Máme už skúsenosť zo Slovenska, nemusíme ani ísť do zahraničia, z roku 2004-2008, keď nezamestnanosť ako celok prudko klesla a viem, že keď už naozaj začala klesať okolo k 10%, začala sa znižovať aj táto dlhodobá nezamestnanosť. Vtedy dokonca tá veľmi dlhodobá, čo sú ľudia nad 2 roky, čo je naozaj najťažšia kategória, dokonca klesla z 210 000 asi na 120 000 v priebehu roka a pol.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Zavádzajúce

Miroslav Beblavý má pravdu, keď tvrdí, že nezamestnanosť v období 2004 až 2008 prudko klesla. Čísla, ktorými si pomáha pri ilustrácii zlepšenia dlhodobej a "veľmi dlhodobej" nezamestnanosti, však už správne nie sú.Evidenciu uchádzačov o zamestnanie vedie len Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPS...

Ján Richter

SMER-SD

Jeden z projektov je Mladí ľudia do 29 rokov, kde chvalabohu poviem, sa nám relatívne darí, lebo za necelé tri mesiace sa nám dokázali naplniť cirka 4 000 nových pracovných miest.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Nepravda

Výrok ministra Richtera hodnotíme ako nepravdivý, nakoľko novovytvorených pracovných miest v rámci tohto projektu je v skutočnosti o 2350 menej, než uvádza. Tento projekt skutočne spustený bol, ako je aj vidieť na viacerých projektoch (Rožňava, Nové Zámky), avšak podľa informácií Hospodárských ...

Ján Richter

SMER-SD

To je tak trošku dedičstvo, ktoré bolo aj po minulej vláde. Prekvapuje ma to trochu, že vôbec ste a v konečnej miere vy ste tiež hlasovali za ten rozpočet, podporili ten rozpočet bez toho, že v takejto vážnej kolónke (aktívna politika trhu práce - pozn. demagog.sk) bola nula.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Nepravda

Minister Richter ako ďalší predstaviteľ vlády opakuje tento nepravdivý výrok, ktorý sme už overovali niekoľko krát (prvý krát V politike, 03. február 2013).V Zákone č. 511/2011 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2012 je vo výdavkovej časti v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR u...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Ak by bola pravda, čo hovorí pán minister, že ide najmä o zmenu, tak by sme to videli na zamestnanosti na zamestnancoch, ale nevidíme to, vidíme, že naozaj tá nezamestnanosť stúpa a zamestnanosť medzikvartálne klesla po očistení, ako to ukázal aj Štatistický úrad.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Pravda

Poslanec Beblavý sa zrejme odvoláva na správu Štatistického úradu zo 14. februára 2013, ktorá hovorí, že "celková zamestnanosť v referenčnom období (4. štvrťrok 2012 - pozn. demagog.sk) dosiahla 2 194,7 tis. osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 klesla o 0,6 %. Po očistení o sezónne vplyvy ...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

keď spočítame ukončené, ale aj prerušené živnosti, tak len za 4 mesiace od septembra do decembra to bolo 36 800 ľudí, čo je číslo, ktoré v porovnaní s rovnakými obdobiami predtým je naozaj pomerne vysoké, takže živnostníci naozaj ubudli.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Nepravda

Štatistický úrad zverejňuje štatistické údaje o počtoch živnostníkov vo štvrťročných Výsledkoch výberového zisťovania pracovných síl. Za rok 2012 boli zatiaľ zverejnené tieto výsledky iba za prvý (.pdf) a druhý (.pdf) štvrťrok. Týmito informáciami však disponuje Odbor živnos...

Ján Richter

SMER-SD

takých bolo 82%. 82% je kategória živnostníkov, ktorým sa priemerne mesačne od cirka o tých 25 eur zvyšujú odvody.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Pravda

Ján Richter spomína čísla, ktoré sú veľmi blízko našim zisteniam. Hlavným zdrojom informácií bola správa Slovenského živnostenského zväzu, ktorý rokoval ako zástupca živnostníkov s ministerstvom. Jeho výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Dôvodom zmeny odvodového systému pre živnostníkov (SZČO) boli úd...

Ján Richter

SMER-SD

Keď sme pristupovali k reforme živnostenského stavu, to znamená nastavenie iného minimálneho vymeriavacieho základu, viedli sme veľmi dlhé, zložité rokovania s dvomi organizáciami, ktoré sú reprezentanti živnostenského stavu, to je komora a to je zväz. Tie pôvodné naše zámery sa v značnej miere korigovali po týchto rokovaniach a my sme vzájomne s dohodou aj našich partnerov dospeli k riešeniu, ktoré sme ponúkli.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Pravda

Podobný výrok o zdĺhavých rokovaniach o novele medzi ministerstvom, zväzom a komorou sme už overovali (Na telo, 18. novembra 2012). Po dlhých rokovaniach sa Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) a Slovenská živnostenská komora (SŽK) nakoniec dohodli s ministerstvom na znení výsledného návrhu.SŽZ (1. júl...

Ján Richter

SMER-SD

I keď treba povedať, že v podmienkach Slovenskej republiky je treba vnímať jednu vec, že nejaká priemerná mzda v národnom hospodárstve v porovnaní s okolitými krajinami, je veľmi nízka.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Nepravda

Výrok ministra Richtera považujeme za nepravdivý, nakoľko dve susediace krajiny - naši severní a južní susedia, majú nižšie priemerné mzdy než SR. Na základe dát OECD za rok 2011  je možné konštatovať, že z okolitých krajín má Slovensko nižšiu priemernú mzdu ako Rakúsko a Česká r...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Ministerstvo financií bez toho, aby to média nejak hlbšie skomentovali, evidovalo, koľko si myslí, že vyberieme tento rok na daniach. Výrazná časť napríklad úbytku, ktoré je na dani z príjmov právnických osôb po zrušení rovnej dane, kde ministerstvo financií očakávalo veľký nárast vybraných daní, tak už napríklad teraz povedalo, že už neočakáva až taký nárast.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Pravda

Inštitút finančnej politiky, ktorý patrí pod Ministerstvo financií, skutočne vydal prognózu zníženia výberu daní dňa 08. 02. 2013. Rozdiel tohto odhadu oproti prognóze z Decembra 2012 zobrazuje nasledujúca tabuľka:Ako vidíme, odhad príjmov z dane z príjmov právnických osôb v nasledujú...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Miroslav BEBLAVÝ: "To som spomenul už v tom prvom vstupe práve kvôli korektnosti, že Radičovej vláda navrhovala, aby do 190 eur mesačne dohody neboli zodvodnené." Marta JANČKÁROVÁ: "No a teraz je to nejakých 145." Miroslav BEBLAVÝ: "Nie, to je len pre študentov, pre všetkých ostatných je to od prvého eura. Ako keby to bolo 150 verzus 190, tak sa môžme o tom baviť, ale pán minister vyňal z odvodov len študentov. Že pán minister? Všetci ostatní platia od eura prvého. Takže to chcem povedať."

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Pravda

Podľa nového zákonníka práce vyplývajúceho zo , v ktorom sa v Článku 1, § 4 odseky 1 a 2Výrok poslanca Beblavého hodnotíme ako pravdivý, keďže výnimka z platenia odvodov skutočne platí iba pre študentov. Popisuje to SME aj Sociálna poistovňa (.pdf). Tieto pravidlá vyplývajú znovi...

Ján Richter

SMER-SD

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa, to je úplne štandardný zákon, ktorý v Európe platí. Dokonca až tak ďaleko, že jeho váha je podmieňovaná aj niekde úplne inde, pri výberovom konaní. Pri výberovom konaní sú zvýhodnené firmy, ktoré majú podpísanú vyššiu kolektívnu dohodu, napríklad v Taliansku, v Nemecku a čuduj sa svete aj v Česku, kde to zaviedla pravicová vláda terajšieho premiéra Nečasa.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Neoveriteľné

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je druhom kolektívnej zmluvy, ktorá predstavuje vyšší level bežnej podnikovej kolektívnej zmluvy.MPSvaR (5. decembra 2011): "Kolektívna zmluva vyššieho stupňa (§2 ods. 3 písm. b) až d) zákona o kolektívnom vyjednávaní sa uzatvára medzi organizáciou zamestnávateľov -...

Ján Richter

SMER-SD

To znamená, že my sme návrh zákona neposunuli do parlamentu, posunieme ho až v čase, keď bude tento záver vlády splnený, že Richter dá odpoveď o výsledku rokovania so sociálnymi partnermi.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Pravda

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní bola 3. bodom programu na 48. rokovaní vlády SR. Vláda túto novelu v stredu 20.2.2013 schválila. Na ďalšie ústavné prerokovanie parlamentom nebol ešte podľa žiadnych dostupných informácií vládny návrh zákona predložený.  ...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

máte situáciu, že sa dohodnú v podniku odborári, ktorí tam sú, so zamestnávateľom na tom, že chcú niečo odlišne od Zákonníka práce, od veľkej kolektívnej zmluvy, tak si myslím, že by sme sa mali spoľahnúť a naozaj to má dokonca ešte aj to Francúzsko, že umožňuje takéto veci, aby nekrachla firma, viete, ale aby sa nemuselo prepúšťať. To, čo už vláda v Zákonníku práce presadila a to čo v stredu poslala do parlamentu na kolektívnom vyjednávaní, ide úplne opačným smerom, pretože to jednoducho hovorí, že budeme uplatňovať rovnaké podmienky o všetkých odvetviach, na všetky firmy, v rôznej situácii.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Pravda

V stredu 20.2.2013 vláda schválila novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá zavádza rozšírenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a teda aj uplatnenie rovnakých podmienok vo všetkých odvetviach. Kritický pohľad na zavádzanie takejto novely má aj analytička Poštovej banky Dana Špacírová, ktorá ...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Samozrejme, potom sa dohody niekedy aj začali zneužívať. Ale preto napríklad Radičová navrhovala, aby do 190 eur mesačne neboli odvody z dohôd.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Pravda

K spomínanému návrhu o odpustení odvodov pri dohodách o prácach a zárobku do 190 € došlo naposledy v novembri 2012 na základe návrhu opozičných poslancov Pavla Freša a Ivana Štefaneca z SDKÚ. Tento návrh však bol v pléne zamietnutý 7.11. 2012.O tomto návrhu však diskutovala aj predchádzajú...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Nemecku, nášmu hlavnému obchodnému partnerovi, na ktorého sa pán minister vyhovárate, klesla nezamestnanosť za posledné dva roky o viac ako 2%. Nevzrástla.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Nepravda

Stránka Spolkového štatistického úradu ako najnovší údaj uvádza nezamestnanosť na úrovni 5,3% v decembri 2012. Časovému intervalu dva roky, o ktorom hovorí Miroslav Beblavý, zodpovedá teda údaj z decembra 2010. V tomto mesiaci dosahovala nezamestnanosť v Nemecku 6,6%. Rozdiel medzi spomenutými hodno...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Francúzsko má jednu z najvyšších nezamestnanosti v eurozóne a má ju už skoro 30 rokov.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Zavádzajúce

Na základe posledných štatistík nezamestnanosti z eurostatu z Decembra 2012, Francúzsko s 10,6% nezamestnanosťou sa nachádza dokonca pod priemerom eurozóny, ktorá je 11.7%. Krajiny ako Španielsko a Grécko majú viac ako dvojnásobne vyššiu nezamestnanosť, Slovensko o 4,1% viac. Celkovo má 6 zo 17 kraj...

Ján Richter

SMER-SD

Zhodou okolností posledné vystúpenie pána prezidenta Obamu súviselo s tým, že povedal, že aj Spojeným štátom vzhľadom na vývoj ekonomiky a isté veci je nevyhnutné robiť rozvojovú politiku.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Pravda

Výrok ministra Richtera hodnotíme ako pravdivý, nakoľko vystupovanie prezidenta USA proti plánovaným rozpočtovým škrtom je možné interpretovať tým spôsobom, ako to robí on.Prezident USA je v poslednej dobe viditeľný najmä ako odporca masívnych škrtov vo verejných financiách (tzv. "sequester"), ktoré...

Ján Richter

SMER-SD

Zhodou okolností minulý týždeň sa uskutočnilo jedno rokovanie so zástupcami automobiliek, kde sme si jasne vysvetlili účinnosť Zákonníka práce, ktorá sa týka flexikonta a predĺženia doby vyrovnávania z tých pôvodných 12 na 36 mesiacov. Vysoko to hodnotili.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Neoveriteľné

Tento výrok považujeme za dosiaľ neoveriteľný. Pred troma dňami, 22.2. 2013, poskytol Ján Richter pre denník SME rozhovor, v ktorom práve uviedol tieto informácie: " Minulý týždeň prišli zástupcovia všetkých automobiliek a bavili sme sa o flexikonte a jeho výklade v Zákonníku práce. Myslím...

Ján Richter

SMER-SD

Bohužiaľ ako javí sa historický prepad predaja automobilov v Európe v tomto období.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Pravda

Historický prepad predaja automobilov potvrdzujú štatistiky ACEA (Európska asociácia výrobcov automobilov), ktorá monitoruje situáciu v celej Európskej únii. Predaj automobilov v EU klesá už niekoľko mesiacov. Výsledky z 19. februára tohto roka zaznamenávajú doposiaľ najväčší prepad predaja aut...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Keď sa pozrieme napríklad na mieru nezamestnanosti, tak v podstate pred nami už sú dnes naozaj len krajiny, ktoré sú v ochranných balíčkoch, viete, v najhoršej kríze, Grécko, Španielsko, Írsko a podobne.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Pravda

Podľa údajov Eurostatu je na Slovensku miera nezamestnanosti v roku 2012 14,0 %, za štvrtý kvartál 2012 14,5%. Vyššiu nezamestnanosť majú nasledujúce štáty:Grécko25,5 (3.Q)Írsko14,7Portugalsko15,7Španielsko25,0V prípade Grécka sú použité údaje z 3. kvartálu 2012, keďže novšie údaje nie sú k dispozíc...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

V Európe máme krajiny, ktorým sa darí (čo sa týka zamestnanosti - pozn. demagog.sk) dobre, patrí medzi ne aj náš hlavný obchodný partner Nemecko, patrí napríklad medzi ne aj Estónsko, keď hovoríme o postkomunistických krajinách. A máme aj krajiny, ktorým sa v oblasti zamestnanosti darí veľmi zle ako je Grécko a Španielsko.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Pravda

Nezamestnanosť v Nemecku medziročne klesala nepretržite od roku 2007, ako vyplýva z údajov tamojšieho Spolkového štatistického úradu. V decembri 2012 bola medziročne nižšia ako v decembri 2011 o 0,2 percenta. Naopak, zamestnanosť podľa rovnakého zdroja stúpala, za december 2012 meziročne o 0,7%.Neza...

Ján Richter

SMER-SD

Bohužiaľ tá nezamestnanosť sa zvýšila aj v celej eurozóne, je dokonca vyššia ako u nás.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Nepravda

Minister Richter má pravdu, keď hovorí, že nezamestnanosť sa medziročne zvýšila v celej eurozóne. Podľa údajov (.pdf) Eurostat-u, miera nezamestnanosti v celej eurozóne v decembri 2012 (novšie dáta zatiaľ nie sú k dispozícii) bola na úrovni 11,7%. Oproti decembru 2011 tak išlo o 1%-né zvýš...

Ján Richter

SMER-SD

Rozpočet na rok 2012, ktorý pripravil bývalý minister Mikloš, bol bez krytia rozpočtovej kapitoly služby zamestnanosti.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Neoveriteľné

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Dobre, príklad z Rakúska, keď ste spomenuli Rakúsko. V Rakúsku urobili to, čo SDKÚ navrhovala aj vo volebnom programe, aby živnostníci, s.r.o.-čky, ktoré nemajú zamestnancov, ak príjmu prvého zamestnanca, dostanú úľavy. Majú na to nárok.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Neoveriteľné

Vo volebnom programe SDKÚ (.pdf, s. 9) pre voľby 2012 sa nachádza bod Pomôžeme živnostníkom a malým firmám prijať prvého zamestnanca:"Vytvoríme jednoduché a účinné programy podpory zamestnanosti, ktoré vieme naštartovať hneď. Presmerujeme dotáciu na tvorbu živností na pomoc ...

Ján Richter

SMER-SD

No v podmienkach Rakúska ide do aktívnej politiky trhu práce ročne 1 miliarda eur, my ideme 170 miliónov.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Nepravda

Ján Richter sa sekol v oboch prípadoch. Rakúsko dlhodobo patrí ku krajinám, ktoré zo svojho rozpočtu vynakladá oveľa viac, ako jednu miliardu. Naopak Slovensko je o dosť pozadu. Dôležité je, že minister práce Ján Richter nehovoril v prípade Rakúska pravdu, za čo hodnotíme jeho výrok ako nepravdivý. ...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Však vedzte, na východe priemerná mzda reálne je niekde medzi 400 - 500 eur.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Nepravda

Výrok poslanca Beblavého hodnotíme ako nepravdivý, nakoľko podľa viacerých údajov je priemerná mzda na východnom Slovensku vyššia, než uvádza. Priemerná čistá nominálna mesačná mzda na východnom Slovensku bola v roku 2010 597 €, o rok neskôr 595 €. Podľa údajov Štatistického úradu SR ...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Radičovej reforma, Miklošova reforma, ktoré neboli dokonalé, my sme ich ešte chceli v parlamente trošku pozmeniť, ale keď ich aj beriem ako ich vláda vtedy poslala, znamenali, že štátny rozpočet mal celkovo vybrať menej. To znamená, ich cieľom nebolo skasírovať túto skupinu ľudí, ich cieľom bolo len naozaj zapchať diery a zároveň uľaviť týmto ľuďom. To si môžte skontrolovať. Táto zmena, ktorú presadil pán minister spolu s pánom Kažimírom priniesla štátnemu rozpočtu alebo mala by priniesť, práve uvidíme, čo dostane, ale cieľom bolo, aby priniesla veľké peniaze naviac.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Neoveriteľné

Ján Richter

SMER-SD

Pokúsim sa pomenovať tri legislatívne normy, ktoré tak akosi vždy prichádzajú po novele Zákonníka práce. To je ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci, eventuálne kolektívne vyjednávanie a s tým úzko súvisí aj pracovné lekárstvo ... Je tu odporúčanie Európskej komisie, aby do pracovného lekárstva boli zahrnuté všetky kategórie, aj prvá, aj druhá. My sme sa dohodli a súhlasili s tým aj odborári, že tá prvá a druhá kategória nebude platiť pod pracovné lekárstvo, lebo áno, to zdražuje pre toho podnikateľa alebo zamestnávateľa cenu práce, náklady a ďalšie veci. Súhlasili s tým jedni, aj druhí. Nás možno počká možno súd pred európskym súdom, ak bude komisia isté veci hodnotiť, takže sme niektoré veci neakceptovali, ale aj napriek tomu sme k tomu pristúpili.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Pravda

Kompletné informácie o BOZP sa nachádzajú na stránke vlády, ako aj spomínané rozdelenie do kategórií, pre ktoré sú nutné lekárske prehliadky. Existujú štyri kategórie. Do 1. kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného pro...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Nemci podotýkam pod sociálnymi demokratmi, pod pánom Schrederom urobili razantné reformy ekonomiky a trhu práce podobné ako to urobila Dzurindova vláda a chcela by aj Radičovej vláda a dodnes z toho Nemecko čerpá.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Neoveriteľné

Miroslav Beblavý

Nestraníci

aj v tých krízových krajinách ako je Španielsko a Portugalsko a dokonca aj Francúzsko, ktoré naozaj je považované za socialistický vzor väčšinou v Európe, počas krízy napríklad prijali pravidlá také v pracovnoprávnej legislatíve, ktoré napríklad umožňujú odborom sa dohodnúť so zamestnávateľmi, že sa budú odlišovať situácie od zákona, keď to požaduje záchrana podniku.

O 5 minút 12 - 25.02.2013
Neoveriteľné
success
error