DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Miroslav BEBLAVÝ: "To som spomenul už v tom prvom vstupe práve kvôli korektnosti, že Radičovej vláda navrhovala, aby do 190 eur mesačne dohody neboli zodvodnené." Marta JANČKÁROVÁ: "No a teraz je to nejakých 145." Miroslav BEBLAVÝ: "Nie, to je len pre študentov, pre všetkých ostatných je to od prvého eura. Ako keby to bolo 150 verzus 190, tak sa môžme o tom baviť, ale pán minister vyňal z odvodov len študentov. Že pán minister? Všetci ostatní platia od eura prvého. Takže to chcem povedať."

Politické problémy uplynulého týždna - 25.02.2013
Pravda

Podľa nového zákonníka práce vyplývajúceho zo , v ktorom sa v Článku 1, § 4 odseky 1 a 2
Výrok poslanca Beblavého hodnotíme ako pravdivý, keďže výnimka z platenia odvodov skutočne platí iba pre študentov. Popisuje to SME aj Sociálna poistovňa (.pdf). Tieto pravidlá vyplývajú znoviel č. 252/2012 Z. z. a č. 413/2012 Z. z.  zákona o sociálnom poistení. 

Ak si študent uplatní výnimku z práce na dohodu, tak v závislosti od veku sa poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu platí len z časti príjmu prevyšujúcej 66 eur mesačne (študenti do 18 rokov), respektíve od príjmu presahujúceho 155 eur mesačne (študenti 18 roční a starší). Uplatniť sa dá len pri jednej dohode. Ak ich má študent viac tak platí všetky ostatné okrem tej, u ktorej uplatnil výnimku. 
Ostatní dohodári - neštudenti si nemôžu uplatniť brigádnicku prácu študenta a teda ani výnimku z odvodov a teda platia od prvého eura.
Dátum zverejnenia analýzy: 24.02.2013
success
error