DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

V Európe máme krajiny, ktorým sa darí (čo sa týka zamestnanosti - pozn. demagog.sk) dobre, patrí medzi ne aj náš hlavný obchodný partner Nemecko, patrí napríklad medzi ne aj Estónsko, keď hovoríme o postkomunistických krajinách. A máme aj krajiny, ktorým sa v oblasti zamestnanosti darí veľmi zle ako je Grécko a Španielsko.

Politické problémy uplynulého týždna - 25.02.2013
Pravda

Nezamestnanosť v Nemecku medziročne klesala nepretržite od roku 2007, ako vyplýva z údajov tamojšieho Spolkového štatistického úradu. V decembri 2012 bola medziročne nižšia ako v decembri 2011 o 0,2 percenta. Naopak, zamestnanosť podľa rovnakého zdroja stúpala, za december 2012 meziročne o 0,7%.


Nezamestnanosť v Estónsku má jednoznačne klesajúci charakter od svojho maxima v roku 2010. Od tohto roku klesla nezamestnanosť v krajine podľa údajov miestneho štatistického úradu o viac ako polovicu. Zamestnanosť v Estónsku medziročne vzrástla o 1,3%.

Štatistiky teda dokazujú klesajúci trend nezamestnanosti v oboch krajinách, o ktorých sa Miroslav Beblavý zmienil. Jeho výroky hodnotíme ako pravdivé.

Rastúci trend nezamestnanosti v Grécku dokazujú napríklad údaje Európskej centrálnej banky (ECB). Prudký pokles zamestnanosti ilustruje graf centrálneho štatistického úradu krajiny.

Rovnaký proces v Španielsku môžeme doložiť grafom (vpravo dolu "EAPs Unemployment rate"), ktorý opisuje nárast nezamestnanosti. Na rovnakej stránke (vpravo dolu pod "EAPs Employed") sa potom nachádza aj graf, ktorý zaznamenáva výrazný pokles zamestnanosti. 

Výrok Miroslava Beblavého, že spomenutým krajinám sa v oblasti zamestnanosti darí zle, hodnotíme teda ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.02.2013
success
error