DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa, to je úplne štandardný zákon, ktorý v Európe platí. Dokonca až tak ďaleko, že jeho váha je podmieňovaná aj niekde úplne inde, pri výberovom konaní. Pri výberovom konaní sú zvýhodnené firmy, ktoré majú podpísanú vyššiu kolektívnu dohodu, napríklad v Taliansku, v Nemecku a čuduj sa svete aj v Česku, kde to zaviedla pravicová vláda terajšieho premiéra Nečasa.

Politické problémy uplynulého týždna - 25.02.2013
Neoveriteľné

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je druhom kolektívnej zmluvy, ktorá predstavuje vyšší level bežnej podnikovej kolektívnej zmluvy.


MPSvaR (5. decembra 2011): "Kolektívna zmluva vyššieho stupňa (§2 ods. 3 písm. b) až d) zákona o kolektívnom vyjednávaní sa uzatvára medzi organizáciou zamestnávateľov - združením, (jedným alebo viacerými) a odborovým zväzom (jedným alebo viacerými). Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára pre väčší počet zamestnávateľov (ide o kolektívne zmluvy pre jednotlivé hospodárske odvetvia v celoštátnom alebo regionálnom meradle). Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa je zmluvná strana na strane zamestnávateľov povinná odovzdať ministerstvu na uloženie (§ 9 ods. 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní)."
Je pravdou, že kolektívne zmluvy vyššieho stupňa (anglicky association-level agreements) sú bežnou praxou i v niektorých iných krajinách EÚ (JILPT report (.pdf), eurofund). Či podpis takejto zmluvy v Taliansku, Nemecku či Česku môže firmu zvýhodniť pri výberovom konaní, sa nám však zistiť nepodarilo. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.02.2013
success
error