DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Ak by bola pravda, čo hovorí pán minister, že ide najmä o zmenu, tak by sme to videli na zamestnanosti na zamestnancoch, ale nevidíme to, vidíme, že naozaj tá nezamestnanosť stúpa a zamestnanosť medzikvartálne klesla po očistení, ako to ukázal aj Štatistický úrad.

Politické problémy uplynulého týždna - 25.02.2013
Pravda

Poslanec Beblavý sa zrejme odvoláva na správu Štatistického úradu zo 14. februára 2013, ktorá hovorí, že "celková zamestnanosť v referenčnom období (4. štvrťrok 2012 - pozn. demagog.sk) dosiahla 2 194,7 tis. osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 klesla o 0,6 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť znížila oproti 4. štvrťroku 2011 o 0,5 % a oproti 3. štvrťroku 2012 o 0,4 %." Tvrdenie Miroslava Beblavého, že "zamestnanosť medzikvartálne klesla po očistení, ako to ukázal aj Štatistický úrad", je teda pravdivé, Štatistický úrad zaznamenal medzikvartálny pokles o 0,4%.
Najnovšie dáta z oblasti nezamestnanosti hodnotia vývoj v 3. kvartáli roku 2012, kedy dosiahla úroveň 13,7%. Údaje za posledný štvrťrok minulého roka ešte nie sú k dispozícii. Dostupné správy však naznačujú, že nezamestnanosť v SR skutočne stále rastie. Ako informovala agentúra SITA 13. februára 2013, nezamestnanosť v SR rástla aj v novembri a decembri roka 2012: "Na Slovensku sa však nezamestnanosť v decembri oproti novembru zvýšila, a to na 14,7 % z úrovne 14,5 %."
Nakoľko zamestnanosť medzikvartálne preukázateľne klesala, a zamestnanosť stúpala, výrok poslanca Beblavého hodnotíme ako pravdivý. 


Dátum zverejnenia analýzy: 24.02.2013
success
error