DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Máme už skúsenosť zo Slovenska, nemusíme ani ísť do zahraničia, z roku 2004-2008, keď nezamestnanosť ako celok prudko klesla a viem, že keď už naozaj začala klesať okolo k 10%, začala sa znižovať aj táto dlhodobá nezamestnanosť. Vtedy dokonca tá veľmi dlhodobá, čo sú ľudia nad 2 roky, čo je naozaj najťažšia kategória, dokonca klesla z 210 000 asi na 120 000 v priebehu roka a pol.

Politické problémy uplynulého týždna - 25.02.2013
Zavádzajúce

Miroslav Beblavý má pravdu, keď tvrdí, že nezamestnanosť v období 2004 až 2008 prudko klesla. Čísla, ktorými si pomáha pri ilustrácii zlepšenia dlhodobej a "veľmi dlhodobej" nezamestnanosti, však už správne nie sú.

Evidenciu uchádzačov o zamestnanie vedie len Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), pri hodnotení výroku teda vychádzame zo štatistík ÚPSVaR. Podľa mesačných údajov klesala nezamestnanosť od miery 16,6 % v januári 2004  až po 7,36 % v auguste 2008, v absolútnych číslach z kvartálnych prehľadov je to zníženie z 452 997 nezamestnaných v 1. kvartál 2004 na 222 917 v 2. kvartáli 2008. Od 3. kvartálu 2008 začína miera nezamestnanosti opäť stúpať. 

Ako mieru "veľmi dlhodobej" nezamestnanosti sme hodnotili uchádzačov o prácu, ktorí sú v evidencii ÚPSVaR viac ako 24 mesiacov. Túto skupinu tvorilo v 1. kvartáli roku 2004 130 338 uchádzačov o prácu a ich počet sa do 4. kvartálu 2008 znížil na 78 670. Miera nezamestnanosti tejto skupiny počas hodnoteného obdobia klesala postupne a bez výraznejších výkyvov.

Čísla, ktoré Beblavý spomína, teda zníženie z 210 000 na 120 000, je pozorovateľné skôr v skupine, ktorá je na ÚPSVaR evidovaná dlhšie ako 3 mesiace a kratšie ako 24 mesiacov. Takýchto uchádzačov evidoval ÚPSVaR v 1. kvartáli 2004 241 286, v 2. kvartáli 210 275 a v 2. kvartáli 2006 už len 125 957. Dá sa teda skonštatovať, že prudký pokles s absolútnymi číslami, ktoré Beblavý uvádza, nastal za obdobie necelých 2 rokov práve v tejto kategórii. V roku 2006 sa miera nezamestnanosti podľa ÚPSVaR začala blížiť 10 %.

Mierne odlišné čísla ponúka Štatistický úrad SR, nasledujúca tabuľka ukazuje počet dlhodobo nezamestnaných v časovom období odkedy celková nezamestnanosť klesla na približne 10%, t.j. rok 2006:

Ani podĺa týchto údajov však poslanec Beblavý nemá pravdu, pokles o ktorom hovorí nastal za približne dva a pol, nie jeden a pol roka.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.02.2013
success
error