DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Ministerstvo financií bez toho, aby to média nejak hlbšie skomentovali, evidovalo, koľko si myslí, že vyberieme tento rok na daniach. Výrazná časť napríklad úbytku, ktoré je na dani z príjmov právnických osôb po zrušení rovnej dane, kde ministerstvo financií očakávalo veľký nárast vybraných daní, tak už napríklad teraz povedalo, že už neočakáva až taký nárast.

Politické problémy uplynulého týždna - 25.02.2013
Pravda

Inštitút finančnej politiky, ktorý patrí pod Ministerstvo financií, skutočne vydal prognózu zníženia výberu daní dňa 08. 02. 2013. Rozdiel tohto odhadu oproti prognóze z Decembra 2012 zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Ako vidíme, odhad príjmov z dane z príjmov právnických osôb v nasledujúcich rokoch bol skutočne výrazne znížený.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.02.2013
success
error