DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

keď spočítame ukončené, ale aj prerušené živnosti, tak len za 4 mesiace od septembra do decembra to bolo 36 800 ľudí, čo je číslo, ktoré v porovnaní s rovnakými obdobiami predtým je naozaj pomerne vysoké, takže živnostníci naozaj ubudli.

Politické problémy uplynulého týždna - 25.02.2013
Nepravda

Štatistický úrad zverejňuje štatistické údaje o počtoch živnostníkov vo štvrťročných Výsledkoch výberového zisťovania pracovných síl. Za rok 2012 boli zatiaľ zverejnené tieto výsledky iba za prvý (.pdf) a druhý (.pdf) štvrťrok. Týmito informáciami však disponuje Odbor živnostenského
podnikania MV SR, nám ich poskytla kancelária poslanca Beblavého. Po prepočítaní konštatujeme, že poslanec Beblavý uvádza nepresné číslo. Počet ukončených živností v danom období bol 23 154, počet prerušených 16 623. Spolu je to 39 777, čiže o takmer 3000 viac, než uvádza Miroslav Beblavý. Napriek tomu, že touto nepresnosťou si svoju argumentačnú pozíciu nezlepšoval (skôr naopak), jeho výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.02.2013
success
error