DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Keď sme pristupovali k reforme živnostenského stavu, to znamená nastavenie iného minimálneho vymeriavacieho základu, viedli sme veľmi dlhé, zložité rokovania s dvomi organizáciami, ktoré sú reprezentanti živnostenského stavu, to je komora a to je zväz. Tie pôvodné naše zámery sa v značnej miere korigovali po týchto rokovaniach a my sme vzájomne s dohodou aj našich partnerov dospeli k riešeniu, ktoré sme ponúkli.

Politické problémy uplynulého týždna - 25.02.2013
Pravda

Podobný výrok o zdĺhavých rokovaniach o novele medzi ministerstvom, zväzom a komorou sme už overovali (Na telo, 18. novembra 2012).

Po dlhých rokovaniach sa Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) a Slovenská živnostenská komora (SŽK) nakoniec dohodli s ministerstvom na znení výsledného návrhu.

SŽZ (1. júla 2012):

"Od 28.05.2012 – 14.06.2012 sa uskutočnilo na MPSVR SR niekoľko pracovných stretnutí s ministrom práce Jánom Richterom a štátnym tajomníkom Jozefom Burianom. ... 

... Slovenský živnostenský zväz na týchto rokovaniach zastupovali Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ, Jarmila Medveďová ako ekonomický expert a Viola Kromerová, generálna sekretárka. Za Slovenskú živnostenskú komoru rokovali predseda Vojtech Gottschall a Vladimír Mička. Na tieto rokovania sme sa pripravovali najprv vo svojich organizáciách a komunikovali sme s členmi, potom sa stretával užší okruh odborníkov a diskutovali stanoviská a následne sme tieto využívali pri vyjednávaní. Na stretnutiach účastníci konštruktívne diskutovali pripravené podklady, tabuľky a prepočty dopadov. ...
... Neskôr sme sa stretli s tým, že MPSVR SR navrhuje aj zmenu zákona o zdravotnom poistení, o čom predtým vôbec reč nebola. Preto boli nutné aj ďalšie rokovania a vyžiadali sme si od MPSVR SR viac času a podkladov. Museli sme si lepšie prepočítať dopady na jednotlivé príjmové skupiny. ...
... Dňa 14.06.2012 sa uskutočnilo posledné, rozhodujúce rokovanie na ktorom zástupcovia živnostenských organizácií veľmi ťažko vyjednali končené dohody s ministrom Richterom a štátnymi tajomníkmi Burianom a Pelegrinim. "
Dátum zverejnenia analýzy: 24.02.2013
success
error