DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Pokúsim sa pomenovať tri legislatívne normy, ktoré tak akosi vždy prichádzajú po novele Zákonníka práce. To je ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci, eventuálne kolektívne vyjednávanie a s tým úzko súvisí aj pracovné lekárstvo ... Je tu odporúčanie Európskej komisie, aby do pracovného lekárstva boli zahrnuté všetky kategórie, aj prvá, aj druhá. My sme sa dohodli a súhlasili s tým aj odborári, že tá prvá a druhá kategória nebude platiť pod pracovné lekárstvo, lebo áno, to zdražuje pre toho podnikateľa alebo zamestnávateľa cenu práce, náklady a ďalšie veci. Súhlasili s tým jedni, aj druhí. Nás možno počká možno súd pred európskym súdom, ak bude komisia isté veci hodnotiť, takže sme niektoré veci neakceptovali, ale aj napriek tomu sme k tomu pristúpili.

Politické problémy uplynulého týždna - 25.02.2013
Pravda

Kompletné informácie o BOZP sa nachádzajú na stránke vlády, ako aj spomínané rozdelenie do kategórií, pre ktoré sú nutné lekárske prehliadky. Existujú štyri kategórie. Do 1. kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia. Kompletné znenie Zákona o bezpečnosti a ochrane pri práci si môžete pozrieť tu.

BOZP je v súčasnosti predmetom primárneho práva EÚ, pretože Lisabonská zmluva inkorporuje Chartu základných práv Európskej únie do platného právneho rámca. Navyše, oblasť BOZP je objektom záujmu Európskej komisie, ktorá je autorom smernice 89/391/EHS. Na základe týchto dokumentov môže byť SR žalovaná u ESD.

V doložke zlučiteľnosti k Zákonníku práce sa uvádza, že SR môže byť žalovaná na základe nesplnenia povinnosti. Takéto konanie však ešte pred ESD zatiaľ nenastalo.


Dátum zverejnenia analýzy: 24.02.2013
success
error