DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Nicholsonová a Kalinák v O5M12
V nedelu 21. januára boli hostami relácie O 5 minút 12 minister vnútra SR Robert Kalinák (SMER-SD) a podpredsedkyna NR SR Lucia DUuriš Nicholsonová (SaS). Ak chcete vediet ako presne používali fakty a štatistické údaje, precítajte si našu analýzu.

Robert Kaliňák

SMER-SD
12 1 2 8
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Robert Kaliňák
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...pri nesprávnom zaraďovaní detí z rómskych osád do špeciálnych základných škôl. Toto je obrovský problém, ktorý je tu celé roky. Dubovcova na to, ombudsmanka na to upozorňovala, prinášala aj riešenie, nezmenili ste nič,(...).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Verejná ochrankyňa práv, Jana Dubovcová, už v roku 2014 konštatovala, že súčasná prax v testovaní školskej spôsobilosti bola diskriminačná. Tento výrok teda hodnotíme ako pravdivý. Mimovládna organizácia Amnesty International vo svojej správe upozorňovala na problém nesprávneho zaraďovania róms...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...ja som ju priniesla na pôdu parlamentu, asi štyrikrát som predkladala ten zákon o povinných škôlkach pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, neprijali to ani raz. Ešte pán Čaplovič, zo Smeru-SD, keď bol minister školstva, hovoril o tom, že to určite urobí, neurobil to.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Návrh zákona o povinných škôlkach pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia naozaj pochádza z dielne poslankyne Lucie Nicholsonovej z SaS. Tento návrh zákona bol do NR SR doručení celkovo trikrát, a to v roku 2013, 2014 a 2015. Tento návrh neprešiel ani raz, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.P...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Z 1 600 osád je 1 400 nie problémových, to znamená, že 200 je problémových (...).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

V januári 2017 Ministerstvo vnútra SR (ďalej MV SR) vytvorilo zoznam 200 problematických rómskych lokalít na Slovensku. MV SR doteraz nezverejnilo svoju metodiku, takže nie je možné overiť pravdivosť tohto výrok. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.Téma problematických rómskych osád sa začala na sneme ...

Robert Kaliňák

SMER-SD

...posledný svetový index sociálneho progresu, kde Slovensko je na peknom 30. mieste, ako najlepšia krajina na život, tak sa dočítam zároveň, že v oblasti bezpečnosti sme dokonca na 18. celosvetovo (...).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Za rok 2017 dosiahlo Slovensko v indexe sociálneho progresu (Social Progress Index) výsledok 80,22 a zaradilo sa tým na 30. miesto spomedzi 128 štátov sveta. V oblasti bezpečnosti (Personal safety) sa Slovensko umiestnilo na 18. mieste so skóre 88,4. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Index sociálneho pro...

Robert Kaliňák

SMER-SD

... Ústavný súd sa naposledy, majú dva zákroky, ktoré neustále spomínajú a to je Moldava nad Bodvou a Vrbnica. Vo Vrbnici stíhame šéfa zákroku, to znamená, že vieme, keď nastane chyba, že policajné zložky fungujú, a v Moldave nad Bodvou sa vyjadril Ústavný súd jasne, že to bolo absolútne preverené a niet žiadnych, ani najmenších pochýb, to citujem Ústavný súd: "Najmenších pochýb, o tom, že situácia bola v poriadku."

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Tvrdý zásah polície v rómskej osade v Moldave nad Bodvou v júni 2013 vyvolalo rozsiahle debaty a otázky o tom, či polícia pri danom zásahu svojou agresivitou pochybyla, alebo to bolo v medziach normy. Rovnako diskutabilným a diskutovaným prípadom je zásah polície v obci Vrbnica začiatkom apríla 2015...

Robert Kaliňák

SMER-SD

...keď sme zvyšovali počty policajtov, (...) my sme prevzali napríklad Jarovnice, v čase, keď tam bolo 16 policajtov, a nedokázala byť ani jedna celá hliadka, tak dneska ich je 34 (...).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Obvodné oddelenie policajného zboru (OO PZ) Jarovnice je oddelenie II. typu podľa vyjadrenia (.pdf, s. 1) riaditeľa tohto oddelenia z roku 2016 v miestnych novinách. Presné počty príslušníkov OO PZ Jaromnice nie sú dostupné, preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný. V rozhovore s r...

Robert Kaliňák

SMER-SD

My sme v roku 2012 prevzali rómskeho splnomocnenca pod ministerstvo vnútra, aby sme ho odovzdali opozícii. Viedol ju pán Pollák, za OĽaNO, to je vlastne jejich spolupracujúca strana. Má neobmedzené možnosti, podpisy, všetky veci má vo svojich rukách.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Zavádzajúce

V roku 2012 sa úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity začlenil pod ministerstvo vnútra. V tom čase bol do funkcie menovaný Peter Pollák (OĽaNO). Splnomocnenec je poradným orgánom vlády, ktorej je aj za svoju činnosť zodpovedný, teda nemá neobmedzené možnosti. Z toho dôvodu je tiež prisilné ...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...prišli sme (vláda Radičovej, pozn.) s reformou dávok v hmotnej núdzi (...).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Podľa štúdie o vnútroštátnych politikách (.pdf, s.7) vykonanej Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied vláda Ivety Radičovej „ plánovala zásadné reformy aktívnych opatrení na trhu práce (vytvorenie medzitrhu práce) a systému pomoci v hmotnej núdzi (založené na znížení dávok s cieľom zvýšiť mo...

Robert Kaliňák

SMER-SD

To programové obdobie sa volá, že je 2014, 2020, ale v skutočnosti 2016 lebo schválené programy, vo všetkých tých rokovaniach, boli až na konci roku 2015, tzn. reálne sa mohlo začať z roku 2016 a nečerpať sa do roku 2020 a roku 2023 lebo M+3, (...).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Nielen na základe dátumov dostupných výziev na stránke Ministerstva vnútra SR, ale aj na samotnom portáli partnerskadohoda.sk môžeme určiť, že reálne sa OP Ľudské zdroje začal realizovať až v druhej polovici roka 2015 ako to uvádza Robert Kaliňák. Minister myslel pravdepodobne na tzv. pravidlo ...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Vy úplne citujete z programu SaS-ky, ktorý sme priniesli ešte v roku 2010, my sme to boli, kto sme začali hovoriť o tom, že vlastne komunitné centrum do každej osady...

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vo volebnom programe z roku 2010 venovala aj problematike sociálne odkázaných spoločenstiev (SOS), ktoré žijú v osadách a izolovaných komunitách. SaS navrhovala zriadiť komunitné centrá rozmedzí medzi majoritnou časťou obce a komunitou SOS. Konkrétne takýmto návrhom...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

0,67%, to je tabuľka z ministerstva financií. (...) 931 tisíc je z európskych zdrojov a zo štátneho rozpočtu 164 tisíc. A prioritná os, technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ste vyčlenili 243 662 462 eur a do dnešného dňa, čo Vám, čo sme, za polovicou programovacieho obdobia, ste vyčerpali 3 288 000 eur, čo je čerpanosť na úrovni 1,35%.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Výrok sa týka miery čerpania finančných prostriedkov v Operačnom programe Ľudské zdroje 2014-2020. Nakoľko Nicholsonová správne uviedla hodnotu finančnej alokácie na obe prioritné osi a rovnako aj percentuálne vyčerpanie týchto finančných prostriedkov, výrok hodnotíme ako pravdivý. Cieľom Opera...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...stav čerpania prostriedkov za operačný program ľudské zdroje, podľa prioritných osí. K 31.12.2017. (...), za operačný program ľudské zdroje je zodpovedné Vaše ministerstvo. Tak na prioritnú OSPAT čo je že integrácia marginalizovaných rómskych komunít, je vyčlenených 139 miliónov, čerpanie je 0,67%. Toto je programovacie obdobie, ktoré sa začalo v roku 2014, dnes máme rok 2018. Vám sa podarilo zo 139 miliónov vyčerpať na projekty 931 tisíc. Máme dva roky do ukončenia programovacieho obdobia. To programovacie obdobie trvá do roku 2020

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Výrok sa dotýka čerpania finančných zdrojov v Operačnom programe Ľudské zdroje 2014-2020. Lucia Nicholsonová správne skonštatovala, že Ministerstvo vnútra SR je zodpovedné za tento operačný program. Rovnako správne uviedla finančnú hodnotu zdrojov EÚ pre prioritnú os 5 - Integrácia marginalizovaných...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Policajt, už pri páchaní priestupku, (...) tak policajt už dnes musí konať.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Podľa platného zákona 71/1993 Z.z. o policajnom zbore policajt je povinný vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Zákon 171/1993 Z.z. § 9 ods.1 hovorí, že policajt má konať: ...

Robert Kaliňák

SMER-SD

...my sme nečakali na to, kedy budú nové zákony o sociálnych podnikoch. My sme vybudovali dve dielne, na ktorých to vlastne testujem. V jednej sa vyrábajú okna, v druhej sa vyrábajú nábytky. Tu dielňu sme postavili rovno do rómskej osady.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Tretia vláda Roberta Fica prišla s návrhom riešenia nezamestnanosti v regiónoch, v ktorých je najvyššia miera nezamestnanosti. Jedným z opatrení je vytvorenie štátnych podnikov, v ktorých môžu dlhodobo nezamestnaní získať prácu. Momentálne existujú dva takéto podniky a to vo Svidníku a Krompachoch. ...

Robert Kaliňák

SMER-SD

V mnohých osadách, kde boli 90% nezamestnanosti, sú dneska už 30% zamestnanosti, čo je vlastne úplná novinka.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Minister vnútra SR nešpecificky odkazuje na rómske osady, v ktorých stúpla zamestnanosť. Nakoľko ÚPSVaR ponúka štatistiky o nezamestnanosti len v okresoch, nie v obciach alebo osadách výrok hodnotíme ako neoveriteľný. Podľa publikácie Rómovia a sociálne dávky, publikovanej inštitútom INESS v ro...

Robert Kaliňák

SMER-SD

A práve to je to, že keď som nastupoval, tak bolo 18 rómskych špecialistov.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Robert Kaliňák nastupoval na rezort Ministerstva vnútra SR v roku 2006. Inštitút tzv. rómskeho špecialistu vznikol na základe Pilotného projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami už v roku 2004. Podľa údajov z príručky tohto projektu (.pdf, s. 15) je jasné, že v roku 2006 pracovalo na ...

Robert Kaliňák

SMER-SD

...v Jarovniciach (...) aj keď nárast samozrejme v počtu Rómov v tejto osade, je obrovský, je to jedna z najväčších, 5 700 Rómov je tam.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Aktuálny údaj o počte Rómov v obci Jarovnice sa nám nepodarilo overiť. Podľa prednostky obce, Janky Marcinčinovej, ani samotná obec informáciami o počte Rómov nedisponuje. V súčasnosti má v Jarovniciach trvalý pobyt 6 684 občanov, ich etnicita sa bližšie neuvádza. Počet obyvateľov obce nara...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...pán minister hovorí, že naďalej teda 20 % rómskej populácie z tých osád tvorí 80 % kriminality, čo je inak Paretovo pravidlo.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Čísla, ktoré uvádza Nicholsonová ako Paretovo pravidlo sa skutočne približujú tým, ktoré Kaliňák povedal v prejave v Krompachoch. Výrok hodnotíme ako pravdivý.10. januára 2017 minister vnútra Robert Kaliňák a prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar predstavili hlavné body zákona o potláčaní kri...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...dnes vlastne pán minister sľubuje, že bude vytvárať celé nejaké oddelenie, my už dnes máme vlastne na týchto staniciach policajných rómskych špecialistov (...).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Lucia Nicholsonová naráža na vystúpenie ministra Roberta Kaliňáka, ktorý spolu s prezidentom Policajného zboru SR priamo v rómskej osade v Krompachoch. 10. januára 2018 informoval o opatreniach, ktoré rezort vnútra plánuje zaviesť v prípade tzv. otravujúcej kriminality. V rámci toho informoval aj o ...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

V roku 2012 ste pán Kaliňák stáli s pánom Pollákom na tlačovej konferencii a ohlasovali ste, že príde rómska reforma. Neudialo sa nič. V roku 2014 to začal zase spracovať túto tému pán Fico, v prezidentskej kampani. 9. alebo 10.12.2016 ste túto istú tému oprášili týmito istými slovami na Vašom sneme, pracovnom, odvtedy sa nestalo nič, už tam ste hovorili o potieraní rómskej kriminality (...).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Demagog.SK už v minulosti overoval výrok ohľadom rómskej reformy, ktorú v roku 2012 predstavili minister vnútra Robert Kaliňák spoločne s Petrom Pollákom, vtedajším splnomocnencom vlády pre rómsku komunitu. V roku 2014 k rómskej problematike sa vyjadril, a to niekoľkokrát, aj premiér Fico, vtedy ako...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...to isté sa týka reedukačných zariadení, kde napríklad dávame mladistvých, aj my ich nemáme nejako členené vnútorne (...).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Reedukačné centrá môžu byť delené podľa veku dieťaťa. Ďalej môže reedukačné centrum zriadiť samostatné oddelenia pre deti so špeciálnymi potrebami. Rovnako je možné zriadiť reedukačné centrum, ktoré bude zamerané len na určitú skupinu detí. Avšak podľa kontextu výroku podpredsednička NR SR poukazova...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...indiáni, teda aboriginálna populácia, ktorá tvorí iba 4% celkovej populácie Kanady a napriek tomu drvivá väčšina tých ľudí, ktorí sú pozatváraní, sú teda indiáni (...).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Nepravda

Aboriginálna populácia tvorí 4,9 % celkovej populácie a 3 % plnoletých Kanaďanov podľa údajov Kanadského štatistického úradu z roku 2016. Ide najmä o ľudí z tzv. "prvých národov" (First Nations) - Metís a Inuitov. Podľa posledných štatistík tieto skupiny tvoria spolu okolo 26 % väzenskej populácie v...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

... už dnes tam máme viac ako 60% väzňov tvoria Rómovia, to je vec, o ktorej rozprával už v roku 2014, v rámci prezidentskej kampane, tiež veľmi populisticky a tendenčne, predseda Smeru-SD a predseda vlády Robert Fico.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Presné štatistiky o národnosti osôb vo výkone trestu odňatia slobody nie sú dostupné, avšak podľa článku denníka SME z roku 2014, ktorý odkazuje na odhad zamestnancov väzníc, približne 60% väzňov tvorili Rómovia. Spomínaný článok vznikol ako reakcia na premiéra Roberta Fica, ktorý sa začiatkom roka ...

Robert Kaliňák

SMER-SD

...bývalo do 20 tisíc krádeží (v roku 2006, pozn.), vlámaní. Teraz je to už niečo cez 5 500, (...).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Podľa dostupných štatistík, ktorými disponuje Ministerstvo vnútra SR bolo ešte v roku 2006 presne 19 044 krádeži spôsobených vlámaním. Údaje, ktoré túto trestnú činnosť mapujú od 1.januára do 31. decembra 2017 nám hovoria, že išlo už iba o 5 720 krádeží. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý....

Robert Kaliňák

SMER-SD

Od roku naozaj 2006, keď zoberiete, tak celkovo bolo na Slovensku 115 tisíc trestných činov, medzičasom klesli na nejakých 66...

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Robert Kaliňák v tomto výroku hovorí o klesajúcej tendencii trestných činov v Slovenskej republike. Ešte v roku 2006 podľa dostupných štatistík sa trestná činnosť pohybovala na čísle 115 151 trestných činov (.csv), pričom v roku 2017 bolo spáchaných iba 66 215 trestných činov. 15. januára 2018 o tom...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Ale ona (štatistika kriminality, pozn.) sa nerobí podľa etnického (princípu, pozn.).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Štatistika kriminality v Slovenskej republike sa uvádza v kategóriách podľa druhu kriminality, podľa názvu trestného činu a podľa štátnej príslušnosti. Ministerstvo vnútra SR taktiež zverejňuje mapy spáchaných trestných činov podľa policajných okresov. Etnický pôvod páchateľa trestného čin...

Robert Kaliňák

SMER-SD

...štatistiky na Slovensku sa výrazne zlepšujú, tá kriminalita padla v mnohých prípadoch, krádeží, vlámaním alebo lúpeží, lebo tam bolo až o 70%.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Výrok poukazuje na štatistiky kriminality v Slovenskej republike. Z dostupných štatistických údajov Ministerstva vnútra SR je vidieť, že od roku 2006, kedy sa Robert Kaliňák stal ministrom vnútra až do roku 2017, klesol počet lúpeží, krádeží vlámaním a ostatných krádeží. Presnejšie počet lúpeží kles...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Keď si zoberieme Krompachy, páchajú (...) od 50 do 70% (...) 70% kriminality v danej lokalite (obyvatelia osady, pozn.).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Robert Kaliňák

SMER-SD

Vy (strana SaS, pozn.) hovoríte, Vy máte geniálny návrh spojiť, prepojiť komunitné centrum so sociálnym podnikom, aby vzájomne fungovali. Veď to sme presne v Krompachoch urobili.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

SaS vo svojom programe navrhuje naviazanie dávok z hmotnej núdze na prácu vykonanú napríklad aj v komunitných centrách, ale nikde v ich programe nie sú spomenuté v tejto súvislosti sociálne podniky. Taktiež správne minister Kaliňák podotkol, že podobný princíp už funguje aj v Krompachoch. Preto pova...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...my (strana SaS, pozn.) navrhujeme dokonca, aby komunitné centrá boli súčasťou tej štátnej vlastne administratívy, tak by to bolo direktívne.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...navrhujeme (strana SaS, pozn.), aby napríklad zanikol splnomocnenec (...).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...povinné škôlky, veď s tým sme my (strana SaS, pozn.) prví prišli, že povinné škôlky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo máme dnes už zadefinované v školskom zákone.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Nepravda

Strana SaS vo svojom volebnom programe v roku 2010 navrhovala legislatívnou formou zavedenie povinnej predškolskej výchovy detí, aj zo sociálne odkázaných spoločenstiev (pdf. s 27-28). Táto otázka sa však objavila i v roku 2007, kedy podpredseda vlády Dušan Čaplovič navrhoval povinné škôlky ako jedn...

Robert Kaliňák

SMER-SD

...tá dielňa sa snaží vychovať odborníkov a v tých drevárskych dielňach, ktoré sú v okolitých dedinách, napríklad v Žehre no tak tam predsa asi ten problém úplne tak mať nebudú, pretože tá komunita je tam dokonca už vo väčšine.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Robert Kaliňák

SMER-SD

Že vo Veľkej Lomnici už 30% Rómov pracuje.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Presné čísla o zamestnanosti rómov v obci Veľká Lomnica nie sú dostupné. Avšak v apríli 2017 vydalo Business Leaders Forum Chartu diverzity Slovenska, v ktorej sa uvádza, že rómovia predstavujú šancu pre regióny nakoľko väčšie podniky na Slovensku majú nedostatok pracovnej sily no približne 100 000 ...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...podľa atlasu rómskych komunít, máme 991 obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami, 1 600 separovaných, segregovaných osád, menších alebo väčších (...).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Nepravda

Projekt Atlas rómskych komunít 2013 realizoval Rozvojový program OSN (UNDP) v spolupráci s Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Údaje poskytnuté týmto projektom sa nezhodujú s údajmi, ktoré predlož...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Máme zazmluvnených 38 klientskych centier, ktoré sú už vo výstavbe, 78 materských škôl v celkovej hodnote 66 miliónov, (...).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Nepravda

Robert Kaliňák v tomto výroku tvrdí, že rezort vnútra má zazmluvnených 38 klientskych centier. Všetky dostupné údaje však hovoria o celkovom počte 79 plánovaných klientskych centier v rámci celého Slovenska. K dnešnému dňu už v plnej prevádzke funguje 55 z nich. Taktiež čo sa týka počtu materských š...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Bývalá vláda, ktorej súčasťou bola aj pani podpredsedníčka parlamentu, boli ste na ministerstve práce, sociálnych vecí, ohlásila rómsku reformu ešte 10. októbra 2010. Po roku a pol potom konštatovala pani Nicholsonová, že áno, ani my sme nič neurobili, potrebovali sme štyri roky.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Zavádzajúce

Je pravdou, že Nicholsonová počas Radičovej vlády pôsobila na ministerstve práce a tiež i to, že bolo riešenie problematiky Rómov zámerom vlády. Presný dátum nejakého oficiálneho spustenia či ohlásenia rómskej reformy, ako uvádza Kaliňák, sme nenašli. Malo ísť však o dlhodobejšie opatrenia, kto...

Robert Kaliňák

SMER-SD

...začali sme (MV SR, pozn.) ju financovať z nášho rozpočtu lebo inde peniaze neboli, my sme si dokázali ušetriť z reformy ESO, tak sme investovali do zdravých komunít, ktoré prežili len vďaka tomu. To isté platí o 135 klientskych, komunitných centrách, 135 komunitných centier sme vybudovali, osem škôl.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej ako MV SR) ešte nezverejnilo záverečný účet za rok 2017, takže nemôžme overiť či sa podarilo ušetriť na reforme ESO. Vďaka Centrálnemu registru zmlúv vieme potvrdiť, že nezisková organizácia Zdravé Komunity uzavrela v roku 2017 zmluvu s MV SR na projek...

Robert Kaliňák

SMER-SD

...od roku 2006 sme sa snažili zásadným spôsobom zvyšovať aj prostriedky investované do prevencie kriminality (...) sme napríklad zriadili viac ako 2 500 kamerových systémov, ktoré nám výrazne pomáhajú chrániť niektoré lokality, najmä bezbranných seniorov a ďalších

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Pravda

Pri overovaní prevencie kriminality nám sú k dispozícii dokumenty Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republiky za obdobie 2012 - 2015 a následne 2016 - 2020, ktorú pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Dotácie na prevenciu kriminality k...

Robert Kaliňák

SMER-SD

V prípade Trebišova je to zo 49% na 71% a v prípade Krompachov je to dnes až 76% objasnenosť.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Podľa správy o stave kriminality a páchania trestnej činnosti bolo v Trebišove za rok 2016 (najaktuálnejšie informácie, pozn.) objasnených 72,57 % trestných činov (.pdf, s. 3). Aktuálne informácie o kriminalite v Krompachoch sa nám nepodarilo dohľadať. Z tohto dôvodu výrok hodnotíme ako neoverit...

Robert Kaliňák

SMER-SD

...rómski špecialisti spôsobili, že na miesto 41% neobjasnenosti, my ju dnes máme 70.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Robert Kaliňák

SMER-SD

...výsledky Chminianskej Novej Vsi, do 164 na 119 trestných činov. V Drieňové zo 186 na 112, v Lipanov z 253 na 135, v Jarovniciach 183 na 165.

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Mám fotky fetujúcich detí z osady, z Moldavy nad Bodvou, ktoré fetujú toluén priamo pred policajtmi. A policajti nezakročia. Už dnes majú povinnosť, nie, že možnosť, oni dnes majú povinnosť, podľa zákona zakročiť...

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Robert Kaliňák

SMER-SD

...v Trebišove napríklad, kde je pomerne veľká rómska osada, sa nám podarilo z 827 trestných činov, ktoré boli v roku 2006, znížiť tu kriminalitu na 451. (...) ale keď si zoberieme Moldavu nad Bodvou, tak tu išlo iba z 321 trestných činov na 273 a to je pokles (...).

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Podľa Informatívnej správy o stave kriminality a páchania trestnej innosti na území mesta Trebišov za rok 2016 bolo za 12 mesiacov roku 2016 zaevidovaných 452 trestných čino, čo je o 48 menej ako v roku 2015. Za predchadzajuce roky som ziadne udaje nenasla - sice sa to preberalo na zastup...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Keď si zoberieme Krompachy, o ktorých sme pred chvíľkou hovorili, tak v zásade je tam nejakých 26% obyvateľov v osadách...

O 5 minút 12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Mesto Krompachy sa nachádza v Košickom kraji a spadá pod okres Spišská Nová Ves. Mesto vo všeobecnosti zaraďujeme medzi lokality, v ktorých sa často skloňuje pojem "rómska problematika". Minister vnútra Robert Kaliňák len prednedávnom pripravil niekoľko rozsiahlych opatrení na zníženie rómskej krimi...

success
error