DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Že vo Veľkej Lomnici už 30% Rómov pracuje.

Nicholsonová a Kalinák v O5M12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Presné čísla o zamestnanosti rómov v obci Veľká Lomnica nie sú dostupné. Avšak v apríli 2017 vydalo Business Leaders Forum Chartu diverzity Slovenska, v ktorej sa uvádza, že rómovia predstavujú šancu pre regióny nakoľko väčšie podniky na Slovensku majú nedostatok pracovnej sily no približne 100 000 rómov v produktívnom veku nemá prácu. Príkladom zamestnania marginalizovaných rómov je aj firma Whirpool Slovakia, ktorá susedí s obcou Veľká Lomnica. V roku 2014 začala spoločnosť Whirpool s náborom pracovníkov práve v tejto rómskej osade. Výsledkom bolo, že asi 20 % zamestancov podniku Whirpool tvoria rómovia, čo podľa vedenia spoločnosti bolo prirodzenou reakciu na stav trhu práce v okrese Poprad. Rómovia sú súčasťou nie len bežných robotníckych pozícií, ale aj špecializovaných postov, „Rómovia dnes tvoria v našom podniku pevnú a zodpovednú súčasť prevádzok, čomu však predchá­dzalo značné snaženie a práca s nimi. Trvalo v priemere tri roky, pokiaľ sme ich pripravili a začlenili. V priemere za pol roka sme boli schopní pripraviť kvalifikovaného operátora, ktorý sa dokonca dokáže posúvať na viacerých pozíciách,“

Z dôvodu absencie presného údaju o zamestnanosti rómov v obci Veľká Lomnica hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.01.2018
success
error