DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

...začali sme (MV SR, pozn.) ju financovať z nášho rozpočtu lebo inde peniaze neboli, my sme si dokázali ušetriť z reformy ESO, tak sme investovali do zdravých komunít, ktoré prežili len vďaka tomu. To isté platí o 135 klientskych, komunitných centrách, 135 komunitných centier sme vybudovali, osem škôl.

Nicholsonová a Kalinák v O5M12 - 22.01.2018
Pravda

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej ako MV SR) ešte nezverejnilo záverečný účet za rok 2017, takže nemôžme overiť či sa podarilo ušetriť na reforme ESO. Vďaka Centrálnemu registru zmlúv vieme potvrdiť, že nezisková organizácia Zdravé Komunity uzavrela v roku 2017 zmluvu s MV SR na projekt Zdravé komunity 2A vo výške 11 295 854,57 eur. V rámci operačného programu Ľudské zdroje bolo zatiaľ podporených 38 komunitných centier v rokoch 2016 a 2017. Sedí fakt, že vláda schválila výstavbu 8 základných škôl v roku 2016 na základe prijatého akčného plánu v zmysle zákona 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých regiónov. Považujeme tento výrok za pravdivý.


Nezisková organizácia Zdravé komunity má ambíciu výrazne zlepšiť zdravotný stav znevýhodnených skupín a celkovo pozdvihnúť rómsku komunitu, cez činnosti ktoré presahujú rozmer zdravotnej oblasti.


Klientske komunitné centrá sú súčasťou operačného programu Ľudské zdroje. Podľa výročnej správy (PDF, strana 94) za rok 2016, bolo plánované podporovať 120 takýchto centier. Kedže nemáme novšie údaje, tak nemôžme potvrdiť či naozaj bolo uvedených do prevádzky 135 komunitných centier.


V roku 2016 bolo schvalených 7 projektov (.xlsx) na vybudovanie a rekonštrukciu komunitných centier. V roku 2017 to bolo 31 projektov (.xlsx), ktoré boli schválené. Tretie kolo výzvy skončilo 16. januára 2018, ale ešte neboli zverejnené výsledky. Z toho vyplýva, že v rámci operačného programu Ľudské zdroje bolo vybudovaných alebo zrekonštruovaných zatiať 38 komunitných centier.


Ešte počas minulého programu v období 2014 - 2015 vznikla databáza 168 komunitných centier. Preto je môžné, že Robert Kaliňák vo výroku zohľadnil komunitné centrá ktoré vznikli počas tohto obdobia. Takže túto časť výroku považujeme za neoveriteťnú.


Celkovo ale môžme konštatovať, že MV SR podporilo Zdravé komunity a aj vznik nových komunitných centier, respektívne škôl. Časti výroku sú neoveriteľné pokiaľ nebudú príslušné údaje za rok 2017 zverejnené, ale nateraz môžme považovať tento výrok za pravdivý.


Dátum zverejnenia analýzy: 21.01.2018
success
error