DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

...v Jarovniciach (...) aj keď nárast samozrejme v počtu Rómov v tejto osade, je obrovský, je to jedna z najväčších, 5 700 Rómov je tam.

Nicholsonová a Kalinák v O5M12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Aktuálny údaj o počte Rómov v obci Jarovnice sa nám nepodarilo overiť. Podľa prednostky obce, Janky Marcinčinovej, ani samotná obec informáciami o počte Rómov nedisponuje. 

V súčasnosti má v Jarovniciach trvalý pobyt 6 684 občanov, ich etnicita sa bližšie neuvádza. Počet obyvateľov obce narastá. V roku 2017 sa v obci narodilo 205 detí a v roku 2016 197 detí. Ani v tomto prípade sa nevedú štatistiky o ich etnickej príslušnosti. 

Staršie údaje uvádza Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 (.pdf). Rómovia tvoria podľa atlasu viac ako 80 % obyvateľov v Jarovniciach. Etnogeograf Martin Šuvada v roku 2015 odhadoval, že v Jarovniciach žije až 85 % obyvateľov rómskeho pôvodu. Pri súčasnom počte obyvateľov by sa 85 %-ný podiel blížil k číslu 5 700. 

Kaliňák vyslovene hovorí obrovskom náraste počtu Rómov, čo nevieme z dostupných zdrojov potvrdiť ani vyvrátiť. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný. 

Zdroj: Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 (mapa v plnom rozlíšení TU)

Dátum zverejnenia analýzy: 21.01.2018
success
error