DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

...od roku 2006 sme sa snažili zásadným spôsobom zvyšovať aj prostriedky investované do prevencie kriminality (...) sme napríklad zriadili viac ako 2 500 kamerových systémov, ktoré nám výrazne pomáhajú chrániť niektoré lokality, najmä bezbranných seniorov a ďalších

Nicholsonová a Kalinák v O5M12 - 22.01.2018
Pravda

Pri overovaní prevencie kriminality nám sú k dispozícii dokumenty Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republiky za obdobie 2012 - 2015 a následne 2016 - 2020, ktorú pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Dotácie na prevenciu kriminality každoročne rastú a rastie aj počet zriadených kamerových systémov aj mimo veľkých miest. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Ministerstvo vnútra vyčlenilo na dotácie v rámci prevencie kriminality minulý rok 1 328 000 eur. Každý projekt mohol získať maximálne 66 000 eur a prioritami boli znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí, prevencia kriminality v rizkových skupinách a pomoc obetiam trestných činov.

Kamerové systémy predstavujú účinný prostriedok pri prevencii kriminality a včasnom zásahu polície, takisto fungujú aj ako dôkazový materiál a pomáhajú pri objasňovaní trestných činov. Rozširovanie pokrytia kamerovým systémom finančne podporuje Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Na monitorovanie kamerovým systémom malo byť vlani vyčlenených 2 258 724 eur a podporených 307 samospráv. Veľký nárast v používaní kamerového systému hlási napríklad Žilina, kde je v súčasnosti 70 funkčných kamier, kým v roku 2011 fungovala iba jedna jediná.

Kompletný zoznam projektov schválených Radou vlády SR prevenciu kriminality možno nájsť od roku 2009 do roku 2017 na webe Ministerstva vnútra SR. Zo zoznamov možno vyčítať, že najmä v posledných rokoch získavali finančné dotácie na renováciu či rozsiahlu inštaláciu kamerových systémov aj malé obce v rámci svojich projektov na prevenciu kriminality.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.01.2018
success
error