DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...povinné škôlky, veď s tým sme my (strana SaS, pozn.) prví prišli, že povinné škôlky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo máme dnes už zadefinované v školskom zákone.

Nicholsonová a Kalinák v O5M12 - 22.01.2018
Nepravda

Strana SaS vo svojom volebnom programe v roku 2010 navrhovala legislatívnou formou zavedenie povinnej predškolskej výchovy detí, aj zo sociálne odkázaných spoločenstiev (pdf. s 27-28). Táto otázka sa však objavila i v roku 2007, kedy podpredseda vlády Dušan Čaplovič navrhoval povinné škôlky ako jednu z riešení rómskej otázky. Preto výrok Lucii Nicholsonovej označujeme za nepravdivý.  


Pôvodný návrh z dielne Čaploviča z roku 2007 bol inšpirovaný Nemeckom a Veľkou Britániou, kde sú podobné nariadenia zavedené: "Trvám na tom, aby sa zaviedla na Slovensku povinná predškolská dochádzka pre päťročné deti, a samozrejme s perspektívou aj pre štvorročné deti."
Tento návrh mal pomôcť nielen výchove Rómov, ale aj ostatným deťom: "Povinná zaškolenosť je veľmi dôležitá a považujem ju za prioritnú, pretože dieťaťu sa medzi tretím a siedmym rokom vytvárajú tie najdôležitejšie hodnoty pre budúcnosť a pre tvorivý rozvoj," poznamenal podpredseda vlády, ktorý mal v tom období na starosti menšiny a vedomostnú spoločnosť.

Podobne ako návrhy o povinnej predškolskej výchove detí podpredsedníčky NR SR Nicholsonovej ani návrh Dušana Čaploviča nebol schválený. Školský zákon 245/2008 Z.z. definuje len povinnú školskú dochádzku. § 107 uvádza výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,  pričom neuvádza nič o povinnej predškolskej dochádzke. 


Dátum zverejnenia analýzy: 21.01.2018
success
error