DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS
43 12 3 10
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Ja tu mám číslo, čísla, ktoré hovoria o tom, že postoje Slovákov sa rapídne sprísňujú vo vzťahu k interrupciám. V deväťdesiatom ôsmom takmer 70 % populácie vôbec nepovažovalo za nesprávne umelé prerušenie tehotenstva, ak bolo pravdepodobné, že dieťa bude poškodené. V roku 2018 to už bolo iba 40 %.

Interrupcie: Beňová, Nicholsonová a Záborská na Markíze - 25.06.2020
Pravda

Podľa medzinárodného prieskumu nepovažovalo v roku 1998 67,7 percent občanov Slovenska za nesprávne umelé prerušenie tehotenstva v situácii, keď hrozilo poškodenie dieťaťa. V roku 2018 tento podiel klesol na 41,6 percenta. Tvrdenie Lucie Nicholsonovej preto hodnotíme ako pravdivé. ...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Za posledných 30 rokov rapídne klesá počet tých žien, ktoré vyhľadajú interrupciu. A dokonca sa to znižuje aj v tých krajinách, napr. v Českej republike, ktorá od roku 2014 má možnosť chemického potratu, tzn. tabletky. Aj tam sa tie interrupcie, vrátane tých tabletkových interrupcií, rapídne znižujú.

Interrupcie: Beňová, Nicholsonová a Záborská na Markíze - 25.06.2020
Pravda

Počet umelých prerušení tehotenstiev na SLovensku i v Česku dlhodobo klesá. Tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej hodnotíme ako pravdivé.  Štatistické údaje Národného centra zdravotníckych informácií ukazujú, že miera potratovosti na Slovensku dlhodobo klesá. V roku 1997 bola na hodnote 19,4 (na 100...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Belgicko patrí dlhodobo ku krajinám, kde je najmenší počet interrupcií a najmenší počet tehotenstiev medzi mladistvými a je dokázané, že je to práve v dôsledku toho, že majú ako povinný predmet sexuálnu výchovu na školách a antikoncepciu zaviedli pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva ako dostupnú. Pretože ju hradia z verejných peňazí.

Interrupcie: Beňová, Nicholsonová a Záborská na Markíze - 25.06.2020
Pravda

Belgicko patrí medzi krajiny s najmenším počtom umelých prerušení tehotenstva medzi mladistvými. Jedným z dôvodov nízkeho počtu pôrodov v tejto vekovej skupine je aj sexuálna východa. Antikoncepcia pre ženy do 25 rokov je v Belgicku uhrádzaná štátom. Tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej hodnotíme ako ...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Ak Vy hovoríte, že by sme mali zvýšiť informovanosť žien a osvetu, aby proste vôbec nedochádzalo k týmto interrupciám, tak úplne najlepší spôsob na to je výchova k zodpovednému rodičovstvu, sexuálna výchova na školách. To nie je, že to hovorí Nicholsonová alebo Beňová, to na to sú štatistiky, na to sú analýzy OSN Svetovej zdravotníckej organizácie.

Interrupcie: Beňová, Nicholsonová a Záborská na Markíze - 25.06.2020
Pravda

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza ako jeden zo spôsobov prevencie voči nebezpečným potratom komplexné sexuálne vzdelávanie.  OSN tvrdí, že mladí, ktorí prešli sexuálnym vzdelávaním, sa ľahšie vyhnúť nechceným tehotenstvám a nebezpečným potratom.  Hoci žiadna z týchto organizácii nehovorí...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

70 000 žien ročne zomrie na svete práve kvôli nelegálnym potratom.

Interrupcie: Beňová, Nicholsonová a Záborská na Markíze - 25.06.2020
Neoveriteľné

Odhady WHO z roku 2017 hovoria o hornej hranici počtu žien, ktoré zomrú v súvislosti s nelegálnymi a neodborne vykonanými potratmi, na úrovni 39-tisíc. Iná štúdia uvádza pre rok 2014 odhad 193-tisíc. Lucia Ďuriš Nicholsonová čerpala policy paper-a, ktorý sa odvoláva na dáta WHO z roku 2009. Keďže pr...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Tým, že sa zruší možnosť legálnych interrupcií neznamená, že oni vymiznú a krásnym príkladom je Poľsko, krásnym príkladom je Malta, kde sú úplne zakázané interrupcie. Tie potraty nemiznú, oni len sa vytvára proste pôda pre nelegálne potraty.

Interrupcie: Beňová, Nicholsonová a Záborská na Markíze - 25.06.2020
Pravda

Poľsko aj Malta majú výrazne obmedzené resp. zakázané interrupcie. Mnohé ženy ich však napriek tomu absolvujú nelegálne, alebo za nimi vycestujú inam. Tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej preto hodnotíme ako pravdivé.  Malta je jedinou krajinou EÚ, kde sú interrupcie úplne zakázané. Poliaci povoľuj...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

My predsa by sme neboli jediná krajina, ktorá by mala z radov nie prokurátorov generálneho prokurátora, takže my nevytvárame nejaký precedens.

Interrupcie: Beňová, Nicholsonová a Záborská na Markíze - 25.06.2020
Pravda

Podľa štúdie Open Society Institute z januára 2019 malo 22 z vtedajších 28 generálnych prokurátorov krajín EÚ pred nástupom do funkcie skúsenosť s prokuratúrou - šiesti nemali. Tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej preto hodnotíme ako pravdivé....

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Počas korona krízy to bola práve prezidentka, ktorá upozornila na ten trend v rámci celej Európskej únie, že sa úplne rapídne zvyšujú prípady domáceho násilia.

Interrupcie: Beňová, Nicholsonová a Záborská na Markíze - 25.06.2020
Pravda

Zuzana Čaputová prišla 3. apríla na stretnutie permanentného krízového štábu so žiadosťou, aby sa jeho členovia venovali aj zvýšeniu ochrany rizikových skupín vrátane obetí domáceho násilia.  Neskôr na vyšší počet prípadov domáceho násilia počas pandémie upozorňovala šéfa polície, o probléme disk...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Poukázala na to (prezidentka v správe o stave republiky, pozn.), že ani korona kríza neoprávňuje pristupovať k takým opatreniam, ktoré by mohli nejako zasahovať do základných ľudských práv a slobôd.

Interrupcie: Beňová, Nicholsonová a Záborská na Markíze - 25.06.2020
Nepravda

Zuzana Čaputová vo svojej správe o stave republiky uvedenú vetu v jej znení ani duchu nepovedala. Upozornila na to, že treba vystihnúť moment, kedy si chránenie verejného zdravia viac nevyžaduje zásahy do slobôd občanov - legitimitu či oprávnenosť týchto zásahov však nespochybnila. Tvrdenie Lucie Ni...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Páčilo sa mi to, že obsiahla (prezidentka v správe o stave republiky, pozn.) napr. aj voľbu generálneho prokurátora, že obsiahla korupciu, že obsiahla súdnictvo a reformu, ktorá je nevyhnutná a že by sme na to nemali zabúdať ani v takom čase, akým teda sme čelili teraz. A tiež považujem za dôležité, že veľmi decentne sa dotkla aj tomu už toho, že teraz nie je čas na polarizáciu spoločnosti umelo vytvorenými témami, ktoré sú tie kultúrno-etické, o ktorých sa budeme aj o chvíľu rozprávať, ako napr. sprísňovanie interrupcií.

Interrupcie: Beňová, Nicholsonová a Záborská na Markíze - 25.06.2020
Pravda

Prezidentka Zuzana Čaputová vo svojej prvej správe o stave republiky hovorila o voľbe generálneho prokurátora, korupcii, súdnictve, nevyhnutných reformách, aj o polarizácií a kultúrno-etických otázkach. Tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej preto hodnotíme ako pravdivé.   „Súčasný model prokuratúry ...

success
error