DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...podľa atlasu rómskych komunít, máme 991 obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami, 1 600 separovaných, segregovaných osád, menších alebo väčších (...).

Nicholsonová a Kalinák v O5M12 - 22.01.2018
Nepravda

Projekt Atlas rómskych komunít 2013 realizoval Rozvojový program OSN (UNDP) v spolupráci s Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Údaje poskytnuté týmto projektom sa nezhodujú s údajmi, ktoré predložila Lucia Nicholsonová a teda tento výrok hodnotíme ako nepravdivý. 


Zdôrazňujeme, že Atlas rómskych komunít nepredstavuje exaktné sčítanie rómskeho obyvateľstva, skôr o odhady na základe vnímania obyvateľstva. (.pdf, s. 11). Podľa Atlasu celkový počet obcí s rómskou komunitou je 1 070 (.pdf, s. 12). Osídlení resp. osád je celkovo 803. Osídlení, ktoré sú vo vnútri obce je 246, na okraji obce 324 a segregovaných osídlení je 233 (.pdf, s. 13 – 14). 

Dátum zverejnenia analýzy: 21.01.2018
success
error