DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Keď si zoberieme Krompachy, o ktorých sme pred chvíľkou hovorili, tak v zásade je tam nejakých 26% obyvateľov v osadách...

Nicholsonová a Kalinák v O5M12 - 22.01.2018
Neoveriteľné

Mesto Krompachy sa nachádza v Košickom kraji a spadá pod okres Spišská Nová Ves. Mesto vo všeobecnosti zaraďujeme medzi lokality, v ktorých sa často skloňuje pojem "rómska problematika". Minister vnútra Robert Kaliňák len prednedávnom pripravil niekoľko rozsiahlych opatrení na zníženie rómskej kriminality v meste Krompachy, kde podľa neho trestné činy spáchané Rómami tvoria 70 až 80 %. Demagog.sk sa pozrel na štatistiky zloženia obyvateľov v Krompachoch, z nezávislých zdrojov však nebolo možné overiť, či v osadách žije skutočne 26 % obyvateľov. Využili sme aj Atlas rómskych komunít z roku 2013 (.pdf), avšak ani tu sme nenašli relevantné údaje viazané na Krompachy. Podarilo sa nám zistiť len to, že v segregovaných osídleniach na okrajoch obcí žije 23,1 % Rómov (najviac v Košickom kraji, až 36,8 %). (.pdf, s. 22) Výrok preto zaraďujeme medzi neoveriteľné, hoci reálne údaje môžu byť približné s údajom Roberta Kaliňáka.

Na základe Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 sa môžeme pozrieť podrobnejšie na zloženie obyvateľstva v meste. Podľa posledných dostupných štatistík žilo v roku 2011 v meste celkovo 8758 ľudí, z ktorých sa k rómskej národnosti oficiálne hlásilo len 139 ľudí, čo je nepatrné percento z celkového počtu obyvateľov. Podrobnejšie čísla o počte Rómov možno vyčítať z prílohy Atlasu rómskych komunít z roku 2013, podľa čoho tu z celkového obyvateľstva žilo 21,2 % Rómov. (.pdf) Dostupné štatistiky o obyvateľoch Krompách žijúcich v osadách absentujú, alarmujúce sú ale čísla o nezamestnanosti. Najväčšiu skupinu obyvateľov bez práce tvorí veková kategória od 25 do 30 rokov, o prácu sa spomedzi nich uchádza 14,47 % mladých ľudí. (.pdf)

Dátum zverejnenia analýzy: 21.01.2018
success
error