DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Bugár, Nicholsonová a Richter v TA3
V politike - 05.03.2017

Béla Bugár

MOST-HÍD
7 2 0 0

Ján Richter

SMER-SD
9 1 1 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Béla Bugár
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová
 • Ján Richter
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...zákon číslo 305 o sociálno-právnej ochrane detí ukladá, že ministerstvo zruší akreditáciu, nie môže zrušiť, zruší akreditáciu, ak môže byť ohrozený život a zdravie dieťaťa alebo jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin.

V politike - 06.03.2017
Pravda

Podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele stanovuje dôvody zrušenia akreditácie, pričom zo slovného vyjadrenia je zrejmé, že sa nejedná o možnosť. Výrok Nicholsonovej preto hodnotíme ako pravdivý. Zákon v § 6 stanovuje: "Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a ...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...kontrolné zistenia ministerstva práce predsa zistili, že oni (Čistý deň, pozn.) nemali psychológa, čo je podmienka akreditácie. Nemali vypracované individuálne resocializačné plány, mali postrácané zápisy psychologických sedení, ako som povedala.

V politike - 06.03.2017
Nepravda

Ústredie práce po kontrole v kontroverznom resocializačnom zariadení síce poukázalo na to, že v určitom období v stredisku chýbal psychológ, čo je podľa zákona potrebná odborná spôsobilosť pre akreditáciu, Čistý deň sa však voči zisteniu odvolal a zoznam zamestnancov (no spochybnený verejnou ochrank...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Ja tu mám článok, ktorý je z roku 2009 o Čistom dni, konkrétne to písal ináč Tom Nicholson(...)ktorý už vtedy upozorňoval na to, že z Úradu vlády idú dotácie na Čistý deň cez ešte jednu nastrčenú organizáciu vo veľkom, vtedy sa jednalo o dotáciu myslím 135 tisíc eur, ale predchádzali tomu ďalšie dotácie, ktoré išli priamo Čistému dňu a bolo to preto, pretože boli dokázané prepojenia medzi predstaviteľmi Čistého dňa, komisie, ktorá prerozdeľovala peniaze a Smerom

V politike - 06.03.2017
Pravda

V roku 2009 naozaj dostalo občianske združenie DT Inštitút dotáciu 131- tisíc eur od úradu vlády. Cieľom tohto inštitútu je "pomáhať v práci terapeutického tímu neziskovej organizácie Čistý deň" ako sa píše na stránke Čistého dňa. Navyše DT inšitút vznikol v roku 2009, teda v roku, v ktorom mu ...

Ján Richter

SMER-SD

Napríklad 3 mesiace dozadu známy prípad, súkromný detský domov Kozmálovce, v Levickom okrese. Tiež podozrenie nejakého sexuálne zneužívaného dieťaťa zo strany riaditeľa, tak sa konalo hneď. Ale viete prečo? Lebo na druhý deň polícia nerobila trestné konanie, ale dala obvinenie

V politike - 06.03.2017
Pravda

Vo Veľkých Kozmálovciach sa v Združení Rodiny pre detský úsmev rieši prípad zneužívania maloletých. Podozrenie ihneď padlo na jedného zo zamestnancov, neskôr sa ukázalo, že na samotného riaditeľa. Hneď na druhý deň začalo trestné stíhanie vo veci sexuálneho zneužívania. Okamžite začalo taktiež správ...

Ján Richter

SMER-SD

Zo zákona má ústredie práce povinnosť pravidelne všetkým zriaďovateľom škôl dávať informácie o potrebách trhu práce.

V politike - 06.03.2017
Pravda

Ján Richter hovorí o Zákone č.61/2015, ktorý bol schválený na 48. schôdzi NR SR dňa 12.marca 2015 a 31.marca bol vyhlásený v Z.z. ako Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 61/2015. V Čl. I §  30 sa uvádza, že Ústredie práce raz ročne tieto i...

Ján Richter

SMER-SD

...u nás je dnes záujem (o učňovské školstvo pozn.) na úrovni nejakých 30%, čo sa týka odborného vzdelávania...v Poľsku, kde je cez 50%,

V politike - 06.03.2017
Zavádzajúce

Na Slovensku má podľa dostupných štatistík Školského výpočtového strediska (ŠVS), v nasledujúcom školskom roku záujem o stredné odborné školy 15 739 žiakov z celkového počtu 62 241 žiakov, čo predstavuje 25,29 %. Pre porovnanie, v Poľsku (.pdf, s. 8 - 9)  malo v školskom roku 2010/2011 z...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...za prvý rok 2015/2016 sa zapojilo do duálneho vzdelávania, vy ste počítali, že sa zapojí 1448 žiakov, zapojilo sa 450 žiakov. V druhom roku 2016/2017 ste vytvorili miesta pre 2700 žiakov, zapojilo sa iba 1122 žiakov.

V politike - 06.03.2017
Pravda

V roku 2015/2016 sa počítalo so zapojením 1 448 žiakov, pričom sa ich zapojilo 422. V roku 2016/2017 sa pripravili miesta pre 2 763 žiakov, prihlásilo sa ich 1 122. Keďže tieto údaje takmer presne sedia s počtami Nicholsonovej, výrok hodnotíme ako pravdivý.Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávan...

Ján Richter

SMER-SD

Pred necelými tromi rokmi sme prijali zákon o povinnej aktivácii všetkých tých, ktorí poberajú hmotnú núdzu. Vy ste reagovali s tým, že ste sa obrátili na ústavný súd...

V politike - 06.03.2017
Pravda

Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi bol prijatý 26. novembra 2013 a do účinnosti vstúpil 1.januára 2014. Následne bol v prechodnom období pol roka a do platnosti prišiel 28. júna 2014. Je tiež pravdou, že opozícia podala návrh na posúdenie ústavnosti tohto zákona Ústavnému súdu Slovenske...

Ján Richter

SMER-SD

Celkove nám ubudlo z nezamestnanosti za tie posledné roky 130-tisíc ľudí a my sme vytvorili 180-tisíc nových pracovných miest.

V politike - 06.03.2017
Neoveriteľné

Za obdobie od nástupu druhej Ficovej vlády až do súčasnosti, podľa štatistiky ÚPSVaR, ubudlo presne 134 510 ľudí z evidencii nezamestnaných. V prípade nových pracovných miest na základe údajov o počte pracujúcich (Štatistický úrad SR), vidíme, že od prvého štvrťroka 2012 (2 324 tisíc osôb) do konca ...

Ján Richter

SMER-SD

4 200 predbežne priemer na jeden mesiac. U vás to bolo o 100-150 viac (priemer ľudí nedobrovoľne odídených z evidencie úradov práce, pozn.)

V politike - 06.03.2017
Nepravda

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojich štatistikách uvádzajú aj počet nedobrovoľne vyradených pod kategóriou "vyradení pre nespoluprácu". V období Radičovej vlády v rokoch 2010-2012 bolo v priemere mesačne vyradených 3864 osôb. Od nástupu druhej Ficovej vlády, podľa dát ÚPSVaR, je ...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...dochádza k manipulácii štatistík na jednotlivých úradoch práce a to rôznymi spôsobmi.

V politike - 06.03.2017
Neoveriteľné

Isté podozrenia z manipulácie štatistík úradu práce boli niektorými opozičnými politikmi vznesené, ale ani v minulosti ani teraz, neboli jednoznačne preukázané. Úrad práce, samozrejme, takéto praktiky odmieta. Výrok z toho dôvodu hodnotíme ako neoveriteľné. Zákon č. 4/2005 Z. z. o službách zame...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Je to celoeurópsky trend (pokles nezamestnanosti pozn.). Je to dá sa povedať celosvetový trend, pretože sme vyviazli z krízy.

V politike - 06.03.2017
Pravda

Pokles nezamestnanosti je v posledných rokoch, hlavne od roku 2012, keď sa ekonomike podarilo prekonať finančnú krízu z roku 2008. Nezamestnanosť klesala na slovenskej, európskej aj celosvetovej úrovni. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Nezamestnanosť na Slovensku klesá rýchlejšie, ako je celoeurópsky p...

Ján Richter

SMER-SD

Len za posledný rok to je 11-tisíc napríklad (ubudli z kategórie, pozn.) z extrémne dlhodobo evidovaných nezamestnaných. To znamená nad štyri roky, ktorí sú v evidencii úradov práce

V politike - 06.03.2017
Pravda

Richter hovorí o poklese extrémne dlhodobo nezamestnaných. Táto kategória uchádzačov o zamestnanie (ďalej len ÚoZ), je definovaná na základe doby trvania nezamestnanosti viac ako 48 mesiacov - čiže štyri roky. Pre porovnanie používame údaje za mesiac december 2015 a december 2016 )vždy k poslednému ...

Ján Richter

SMER-SD

viac ako 50% z tých 130-tisíc nezamestnaných, čo celkove ubudli, je z kategórie dlhodobo evidovaných nezamestnaných.

V politike - 06.03.2017
Pravda

V kontexte tohto výroku sa minister práce Richter vyjadroval o poklese nezamestnanosti od doby, kedy nastúpil do funkcie. Richter pôsobí vo funkcii ministra práce, sociálnych vecí a rodiny od roku 2012, preto sme porovnávali pokles nezamestnanosti od konca roka 2012, do konca roka 2016. Podľa údajov...

Ján Richter

SMER-SD

Prijali sa záruky pre mladých, viaceré opatrenia vyslovene zamerané na túto kategóriu ľudí.

V politike - 06.03.2017
Pravda

V roku 2014 bola skutočne prijatá stratégia Záruka pre mladých ľudí v Slovenskej republike na základe odporúčania Rady EÚ (.pdf) o zavedení záruky pre mladých a výzvy Európskej komisie (.pdf). Zároveň došlo aj k prijatiu ďalších opatrení a stratégii venujúcich sa zamestnateľnosti mladých ľudí do 29 ...

Ján Richter

SMER-SD

...mladí do 25 rokov v porovnaní s tým, čo som preberal, keď som nastupoval do funkcie, je o polovicu menej mladých ľudí do 25 rokov evidovaných na úradoch práce, ako bolo predtým.

V politike - 06.03.2017
Pravda

Na základe dostupných štatistických údajov ÚPSVaR o nezamestnanosti osôb do 25 rokov možno konštatovať, že za pôsobenie Jána Richtera v úrade, teda od apríla 2012 do januára 2017, z kedy existujú posledné dostupné štatistiky, došlo v tejto vekovej kategórií o pokles viac ako 56 %. Výrok hodnotíme ak...

Ján Richter

SMER-SD

...vývoj nezamestnanosti má relatívne už dva roky, možno dva a pol roka veľmi priaznivú tendenciu neustáleho poklesu.

V politike - 06.03.2017
Pravda

Vývoj nezamestnanosti na Slovensku za posledné roky skutočne vykazuje tendenciu poklesu. A i napriek tomu, že sme pri analýze údajov z Ústredia práce (ÚPSVaR) a Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) našli pár odchýlok od "neustáleho poklesu", o ktorom minister Richter hovor...

Béla Bugár

MOST-HÍD

...aj my máme v programe, že v budúcnosti by VUC-ky mohli byť zrušené.

V politike - 06.03.2017
Pravda

V hlavnom programovom dokumente strany Most-Híd s názvom Občianska vízia 2016 (.pdf, s. 51) sa skutočne nachádza pasáž, ktorá za určitých podmienok pripúšťa zrušenie vyšších územných celkov ako ich poznáme v dnešnej podobe. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Analyzovali sme oba doterajšie vole...

Béla Bugár

MOST-HÍD

....však po roku 2001 som bol tiež jednak aj v koalícii, jednak aj v parlamente a tam pôvodne zákon prišiel ako s jednokolovou voľbou, len sa to zmenilo samozrejme pomocou HZDS a SDĽ...

V politike - 06.03.2017
Pravda

O zákone o voľbách do orgánov samosprávnych krajov sa rokovalo v roku 2001. Samotný vládny materiál pracoval s jednokolovými voľbami. Pozmeňujúci návrh na dvojkolové hlasovanie podal poslanec HZDS Ján Cuper (.pdf, str.1). Za tento návrh hlasovali všetky prítomní poslanci za HZDS a SNS...

Béla Bugár

MOST-HÍD

No a môžem to podložiť napríklad aj vyjadrením pána Žarnaya, ktorý povedal, že to útočenie, hašterenie, kvôli čomu odišiel z klubu OĽaNO, fakticky pomáha extrémistom a je to tak. Však ja som to zažil, keď som viedol rokovanie Národnej rady pri odvolávaní pána Kaliňáka, kde na konci vystúpil pán Kotleba a povedal vidíte, títo sa tú hádali 7-8 hodín.

V politike - 06.03.2017
Pravda

Béla Bugár uvádza ako jeden z dôvodov nárastu extrémizmu hašterivosť v politike. Opiera sa o údajné vyjadrenie Ota Žarnaya, že aj útočenie poslancov OĽaNO prihráva extrémistom. V skutočnosti O. Žarnay odišiel z klubu OĽaNO z viacerých dovôdov. Medzi nimi hovoril aj o uprednostňovaní pragmatického pr...

Béla Bugár

MOST-HÍD

Slovenská akadémia vied robila prieskum, kde porovnávala roky 2008 s rokmi 2016. Ten prvý údaj hovorí o tom, že podľa občanov do korupcie sú zapletení skoro všetci politici, tak v roku 2008 asi 55,8% povedzme 56% občanov tvrdilo, že áno, v roku 2016 59%...V roku 2008 hovorilo, že 38,7% sa nestretlo s tým, že by, to znamená väčšina sa stretla, že sa nestretlo s tým, že by si od nich pýtali nejaký úplatok. V roku 2016 už to bolo skoro dvojnásobok 56,6% tvrdí, že sa nestretlo s tým, že museli nejaké peniaze dať.

V politike - 06.03.2017
Pravda

Podľa prieskumu SAV (.pdf, str. 2-3) sa v roku 2008 vyjadrilo 16,6% občanov, že" takmer všetci" politici na Slovensku sú zapletení do korupcie. V roku 2016 to bolo 21,5%. Tvrdenie Bélu Bugára, ale sedí na súčet kategórií "mnohí" a "takmer všetci", ktorá skutočne udáva 55,8 % pre rok 2...

Béla Bugár

MOST-HÍD

...preferencie stále sú okolo toho, čo sme získali vo voľbách. To je jedna vec, lebo niekde sú nad osem, niekde sú pod šesť.

V politike - 06.03.2017
Pravda

Strana Most- Híd sa v prieskumoch verejnej mienky pohybuje naozaj v tom intervale, ako uviedol predseda Béla Bugár. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Strana Most- Híd získala v parlamentných voľbách v marci 2016 6,5 % platných hlasov. V období od apríla 2016 do februára 2017 namerali agentúry AKO a ...

Béla Bugár

MOST-HÍD

...protischránkový zákon, na základe ktorého už jedno konanie je právoplatné, 10-tisícová pokuta

V politike - 06.03.2017
Pravda

S pomocou novo schváleného protischránkového zákona prichádza aj prvé vyvodenie zodpovednosti za konanie, ktoré bolo v rozpore so zákonom. Predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie vo svojom upravenom znení uložila pokutu 10-tisíc eur spoločnosti InterMedical, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.Ni...

Béla Bugár

MOST-HÍD

...Úrad pre verejné obstarávanie UVO vydalo stanovisko (v kauze kompa pozn.), že z hľadiska verejného obstarávania všetko bolo v poriadku.

V politike - 06.03.2017
Nepravda

V decembri roku 2015 požiadal vtedajší minister životného prostredia Peter Žiga ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) o kontrolu verejného obstarávania v kauze predraženej verejnej zákazky, avšak jej stanovisko sa nám nepodarilo vypátrať. Na konci roku 2016, ale polícia zastavila vyšetrovanie prípadu ...

Béla Bugár

MOST-HÍD

Však my sme boli tí, ktorí sme to prvýkrát otvorili (kauzu kompa pozn.) Árpád Érsek a potom samozrejme toho sa chytila pani poslankyňa Remišová, vtedy ešte ako blogerka.

V politike - 06.03.2017
Pravda

Otázku pochybností ohľadom verejného obstarávania na prevádzkovanie kompy na Dunaji ako prvý otvoril prostredníctvom interpelácie v parlamente Árpád Érsék, vtedajší opozičný poslanec za stranu Most-Híd. Výrok Bélu Bugára hodnotíme ako pravdivý.Érsék najskôr v rámci interpelácie 30. septemb...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Nevyhovuje im (školám pozn.) znižovanie normatívu na žiaka zapojeného do duálneho vzdelávania. Škola sa zapojením do duálneho vzdelávania prichádza vlastne o peniaze.

V politike - 06.03.2017
Neoveriteľné

Ján Richter

SMER-SD

...sú tu agentúry dočasného zamestnávania, ktoré zo zákona majú isté právomoci a to aj napriek tomu, že sme ich veľmi okresali...

V politike - 06.03.2017
Pravda

Ministerstvo školstva sprísňovalo podmienky fungovania agentúr dočasného zamestnávania niekoľkokrát. Stalo sa tak v roku 2013 v novele zákona o službách zamestnanosti a aj v roku 2015 v novele zákonníku práce. Je tiež pravdou, že v týchto novelách sa pomerne významne okliešťujú a upravujú právomoci ...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Projekt (rekvalifikačný kurz pozn.) za 50 miliónov eur, 800 eur na jedného rekvalifikovaného...

V politike - 06.03.2017
Nepravda

Projekt RE-PAS je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fonduv rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Ten ponúka príležitosť absolvovať vzdelávací kurz bez vlastných finančných nákladov. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny tento projekt spust...

Béla Bugár

MOST-HÍD

My sme x-krát otvorili aj počas teda pravicových vlád napríklad pomoc živnostníkom, aby namiesto 5-tisíc mohli si odpísať 20-tisíc ročne.

V politike - 06.03.2017
Nepravda

Most-Híd spomína pomoc malým a stredným podnikateľom aj v programe strany z roku 2010, rovnako aj z roku 2016. Tieto body na pomoc sa dostali aj do programového vyhlásenia vlády Ivety Radičovej (2010-2014) a rovnako aj do programového vyhlásenia vlády Roberta Fica (2016- ). Avšak pomoc v znení akú u...

success
error