DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Smerovanie SDKÚ a nezamestnanost na Slovensku
Túto nedelu si mohli tí, ktorí sa rozhodli spríjemnit si cakanie na nedelnajší obed politikou, vychutnat hned dve témy. V prvej casti diskusnej relácie V politike, bol hostom predseda SDKÚ-DS Pavol Frešo, ktorý mal priestor hovorit o situácii vo svojej strane. P. Frešo sa nevyhol faktickému prešlapu, ked zavádzajúco poukazoval na preferencie strany v case jej preberania. V druhej casti relácie sa predstavili Ludovít Kaník a štátny tajomník Ministerstva práce Branislav Ondruš. Témou bola nezamestnanost na Slovensku. Obaja politici sa dopustili množstva faktických chýb. L. Kaník už druhýkrát v krátkom case nesprávne uvádzal císla o podiele pracovných miest ktoré vytvárajú malé podniky na Slovensku a polopravdivo hovorili o vývoji nezamestnanosti za vlády I. Radicovej. Taktiež štátny tajomník predviedol neznalost štatistických údajov o zamestnanosti, ked chybne poukázal na údajný pokles zamestnanosti po nadobudnutí úcinnosti Mihálovho Zákonníka práce. B. Ondruš by si mal tiež lepšie naštudovat schválenú novelu Zákonníka práce. Ak by tak spravil, nemohol by tvrdit, že odstupné do dvoch rokov je za rovnakých podmienok, ako tomu je podla stále platného Mihálovho Zákonníka. 

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS
3 2 2 1

Branislav Ondruš

SMER-SD
5 2 0 0

Pavol Frešo

SDKÚ-DS
3 0 1 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Ľudovít Kaník
 • Branislav Ondruš
 • Pavol Frešo
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Branislav Ondruš

SMER-SD

Urobili sme zmenu v zákonníku práce, preto sme umožnili, aby sa konto pracovného času alebo teda ľudovo nazývané flexikonto dalo vytvárať, dalo vyrovnávať až dva a pol roka.

V politike - 12.11.2012
Pravda

Je pravdou, že novela Zákonníka práce umožňuje vykonávať flexikonto resp. konto pracovného času až 2 a pol roka. Nevyhnutnou podmienkou v tomto prípade je dohoda v kolektívnej zmluve alebo dohode. V schválenej novele Zákonníka práce (.doc) sa navrhuje:§ 87a, Konto pracovného času...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Aktivačné práce, tam zavádzajú v návrhu v inom zákone, ale ono to súvisí, to je zákon o hmotnej núdzi, je v druhom čítaní, že minimálne 10 a maximálne 20 odpracovaných hodín.

V politike - 12.11.2012
Pravda

Novelou zákona sa plánuje zmeniť rozsah hodín aktivačných prác, kedy sa stanovuje spodná hranica 10 hodín. Maximálna hranica 20 hodín sa nemení. Ľ. Kaník hovorí pravdu.Vlády návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi (.doc) sa momentálne nachádza v 2. čítaní. Zákon mení rozsah hodín, počas ktorých môže o...

Branislav Ondruš

SMER-SD

V čase, kedy nadobudol účinnosť nový zákonník práce (Mihálov zákonník práce, pozn.), začala klesať zamestnanosť a začali zanikať pracovné miesta už na konci minulého roka.

V politike - 12.11.2012
Nepravda

B. Ondruš nehovorí pravdu, pretože po nadobudnutí účinnosti Mihálovho Zákonníka práce, medziročná zamestnanosť rástla aj v prvom aj v druhom štvrťroku 2012. Aj v poslednom štvrťroku 2011, v čase keď ešte Mihálov Zákonník práce nebol účinný, bol medziročný rast zamestnanosti.Zákonník práce, ktorý bol...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Za predchádzajúcej vlády, ktorá veľmi krátko pôsobila a veľmi kontroverzne, to teda uznávam, ale nezamestnanosť začala mierne klesať.

V politike - 12.11.2012
Zavádzajúce

Výrok Ľ. Kaníka hodnotíme ako zavádzanie, pretože nezamestnanosť za vlády I. Radičovej klesala len do tretieho štvrťroka 2011, následne však začala opäť stúpať.  V prvom štvrťroku 2012 nezamestnanosť dosiahla úroveň z tretieho štvrťroka 2010, čiže prvého štvrťroka vlády I. Radičovej. Inými slov...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

72 % pracovných miest na Slovensku vytvárajú malé podniky do 50 zamestnancov.

V politike - 12.11.2012
Nepravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (O 5 minút 12, 7. októbra 2012). Podobne ako vtedy, ani teraz neuvádza Ľ. Kaník správne čísla. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. Podľa údajov z agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME), ktoré boli uverejnené v Správe o stave malého a stredné...

Branislav Ondruš

SMER-SD

No ale človek, ktorý je zamestnaný dva roky, teda do dvoch rokov, bude prepustený bez odstupného, rovnako ako dnes.

V politike - 12.11.2012
Nepravda

Výrok B. Ondruša hodnotíme ako nepravdivý, vzhľadom na to, že zákonník práce, ktorý je momentálne v platnosti uvádza, že odstupné dostane aj zamestnanec, ktorý bol v pracovnom pomere najmenej 1 rok. Schválená zmena Zákonníka práce mení a uvádza, že odstupné bude vyplatené až po odpracovaní dvoch rok...

Branislav Ondruš

SMER-SD

Tento nápad, urobiť takýto projekt (riešenia nezamestnanosti mladých, pozn.) bola odpoveďou na iniciatívu predsedu Európskej komisie pána Barrosa, ktorý vyzval 8 členských krajín EÚ, ktoré majú najvyššiu mieru mladých nezamestnaných, aby využili eurofondy. Obdobné projekty prebehnú v krajinách vo všetkých vyzvaných krajinách.

V politike - 12.11.2012
Pravda

B. Ondruš správne uvádza, že projekt riešenia nezamestnanosti mladých bol odpoveďou na iniciatívu predsedu EK, pričom na tieto projekty sa použijú realokované európske zdroje. Obdobné projekty prebehnú aj v ostatných krajinách EÚ, ktoré majú najvyššiu nezamestnanosť mladých.Premiérka Iveta Radičová ...

Branislav Ondruš

SMER-SD

Tento projekt (riešenie nezamestnanosti mladých, pozn.), ktorý my sme dotiahli do úspešného konca, vznikol ešte za vlády Ivety Radičovej.

V politike - 12.11.2012
Pravda

B. Ondruš správne uvádza, že akčný tým na riešenie nezamestnanosti mladých bol vytvorený ešte za vlády I. Radičovej a už počas predchádzajúcej vlády aktívne pracoval na projekte.30. januára 2012 sa stretli európski lídri na neformálnom rokovaní Európskej rady prijali stanovisko o raste a zamestnanos...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Asi 2 dni dozadu rezonovalo vo všetkých médiách veľké prepúšťanie v Detve. 200 ľudí s trvalým pracovným pomerom a zhruba 200 ďalších cez agentúry.

V politike - 12.11.2012
Pravda

Podľa dostupných informácií má prísť o prácu v PPS Group Detva vyše 400 ľudí, pričom 180 z nich sú interní zamestnanci na trvalý pracovný pomer. O prácu prídu aj externí pracovníci a pracovníci najatý agentúrami. Počet agentúrnych pracovníkov vzhľadom na celkový počet prepustených sa dá odhadovať na...

Branislav Ondruš

SMER-SD

Minimálnymi kritériami (projektu zamestnávania mladých, pozn.) je napríklad výška mzdy, to bude teda minimálna mzda plus k tomu prislúchajúce odvody na sociálne zdravotné poistenie, potom musí to byť teda aspoň jedno pracovné miesto, potom musí to byť mladý človek, musí byť aspoň 3 mesiace vedený v evidencii, samozrejme že sa tam bude musieť vydokladovať (zamestnávateľ, pozn.), že nemá žiadne dlhy vôči vôči Sociálnej poisťovni.

V politike - 12.11.2012
Pravda

B. Ondruš správne uvádza kritéria projektu zamestnávania mladých, ktoré sú uvedené v Oficiálnej výzva na predkladanie žiadostí na podporu vytvárania pracovných. Táto výzva je zameraná na podporu zamestnávania mladých do 29 rokov.José Manuel Barroso na Európskej rade koncom januára 201...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Prešli sme celé Slovensko kraj po kraji, kde sme diskutovali z očí do očí s členmi. Naposledy včera (10. novembra 2012) v Košiciach v Prešove. Predtým sme boli v Žilinskom kraji, v Trnave a tak ďalej.

V politike - 12.11.2012
Neoveriteľné

Na základe dostupných informácií, vrátane tlačových správ tlačových agentúr, sa nám nepodarilo zistiť, či k týmto stretnutiam medzi členmi SDKÚ naozaj došlo. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný. ...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

SDKÚ-DS dá do kopy vyše 400 odborníkov práve v tých sekciách, ktoré pripravovali ten spomínaný prvý draft programov (východiska strany, pozn.).

V politike - 12.11.2012
Neoveriteľné

V Generálnej línii na roky 2012 až 2016 v mája 2012 sa uvádza, že programový dokument, ktorý vznikne na základe tejto línie a bude predstavený verejnosti na jeseň 2012. Programové východiská majú byť verejnosti predstavené 17. novembra 2012 po kongrese a schválení Ústrednou radou SDKÚ...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Keď som tu stranu (SDKÚ-DS, pozn.) prebral, tak naozaj ona bola niekde ku 3 % (prieskum verejnej mienky, pozn.).

V politike - 12.11.2012
Zavádzajúce

Interný prieskum agentúry Focus pre stranu SDKÚ-SD v koncom apríla 2012 prisúdil strane len 3,3 %, no v čase preberania strany v máji 2012, tak agentúra Focus ako aj Polis uvádzali preferencie strany na úrovni 6,9% resp. 4,8%. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, keďže P. Frešo zámerne poukazu...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Spoločne rozmýšľame (s L. Žitnanskou, pozn.) v tom, že ja som myslím prvý podpísaný za SDKÚ-DS v tom zvolaní mimoriadnej schôdze k situácii spravodlivosti.

V politike - 12.11.2012
Pravda

P. Frešo hovorí pravdu, pretože 30 poslancov z opozície spoločne predložilo návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR k situácii v justícii, ktorá je podľa nich znepokojivá. Schôdza sa uskutoční 14. novembra 2012. V zozname (.pdf,s.5) podpísaných poslancov je prvým podpísaným za stranu SDKÚ-DS P. ...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Prvá ponuka na prvého podpredsedu SDKÚ-DS verejná zaznela Lucii Žitňanskej.

V politike - 12.11.2012
Pravda

Predseda P. Frešo skutočne deklaroval už v čase oznámenia kandidatúry na predsedu SDKÚ-DS, že v prípade jeho výhry Lucia Žitňanská bude prvá, ktorej ponúkne funkciu podpredsedu strany. Okrem Ľ. Žitňanskej navrhoval na post podpredsedov aj pre V. Novotného a J. Mikuša. P. Frešo po víťa...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

SDKÚ-DS mala poriadne voľby na predsedu strany, čo nemala žiadna iná strana tu na Slovensku po marcových voľbách..

V politike - 12.11.2012
Pravda

Ak za voľby považujeme výber z minimálne dvoch kandidátov, tak výrok P. Freša hodnotíme ako pravdivý, pretože strana SDKÚ-DS bola jediná, ktorá si po voľbách volila nového predsedu v súťaži kandidátov. V prípade KDH a SNS novozvolený predsedovia nemali protikandidátov. V prípade SaS išlo o vyjadreni...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Tu nejde o to, aby ich (nezamestnaní, pozn.) nosili na úrad práce nejaké formálne potvrdenia o tom, že si niekde hľadali prácu. To (nosenie formálnych potvrdení na úrad práce, pozn.) pani Tomanová zaviedla, za môjho pôsobenia to tak nebolo.

V politike - 12.11.2012
Pravda

Je pravdou, že povinnosť pravidelne nosiť na úrad práce potvrdenie o tom, že nezamestnaný si aktívne hľadá prácu zaviedla ministerka V. Tomanová v novele zákona z roku 2008. Ľ. Kaník bol ministrom práce sociálnych vecí a rodiny v období 2002-2005.Server SME.sk  dňa 3.4 2004 ...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Ja mám konkrétny príklad z Prievidze, ešte zákon ani nezačal fungovať, ako vaši nominanti (nominanti SMERu, pozn.) prihrávajú svojim v oblasti chránených dielní a naopak tí, ktorí tam pôsobili dlhé roky, tak tí ako sú až šikanovaní.

V politike - 12.11.2012
Neoveriteľné

Slovenská chránená dielňa je organizácia, ktorá združuje ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou (handicapovaných ľudí) z celého Slovenska. Títo ľudia vykonávajú pre firmy prácu jednorázovo i pravidelne a úroveň tejto práce zodpovedá úrovni zdravých ľudí. V minulom roku založila firma Shino z Br...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

V zákone, o ktorom budeme alebo mali by sme dnes hovoriť, je takisto presun mnohých príspevkov, ktoré opäť budú rozhodovať výbory

V politike - 12.11.2012
Zavádzajúce

Výbory, ktoré plánuje zaviesť novelou zákona o službách zamestnanosti minister práce Richter, nebudú rozhodovať o príspevkoch samé, ale budú posudzovať a odporúčať úradu práce formou kladného alebo nesúhlasného posudku uzatvorenie resp. neuzatvorenie dohody o príspevku. Konečné rozhodnutie bude na ú...

Branislav Ondruš

SMER-SD

Obdobné projekty (zamestnávania mladých, pozn.) budú financované z eurofondov aj v tých ďalších krajinách, ktoré EÚ označila ako krajiny, ktoré majú najvyššiu mieru mladých nezamestnaných.

V politike - 12.11.2012
Pravda

B. Ondruš správne uvádza, že projekty na riešenie nezamestnanosti mladých prebehnú vo všetkých ôsmich krajinách EÚ s najvyššou nezamestnanosťou mladých ľudí. Tieto projekty budú financované realokáciou európskych zdrojov. José Manuel Barosso píše vo svojom prejave, z 24. mája 2012: "I...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Vláda schválila Zákonník práce, ktorý znamená, že po novom roku prepustenie ľudí, keď sa dostane firma do problémov, bolo o 100 % drahšie ako dnes.

V politike - 12.11.2012
Nepravda

Od januára 2013 začne platiť nový Zákonník práce. Jedno zo značných zmien oproti predchádzajúcemu Zákonníku práce je problematika prepúšťania a s tým súvisiace odstupné. Podľa súčasného znenia majú prepustení zamestnanci paušálne právo na dvojmesačné odstupné a výpovedná lehota bola minimá...

success
error